PDA

View Full Version : Download game chiến thuật - Wargame Red Dragon Double Nation Pack REDSwhitelion
11-12-2016, 04:53 PM
https://lh3.googleusercontent.com/KLKEQBVcSnvlzu_CebipIHb_XRL8YVTgfabSv9llkkG0whjfFB uw366xHZ2fKWiCdW8j89rcTGpg_Nzchg_FvcdmHTU4qgqog23-2bNLM9lZUGdM-mHjKxgfDnwpW_bPEUS4baMbFRh5u6gHLdAhJgN6DRH-E7xYgxI7PJUhdtJaMHKvgv4ICmC4J9yQYkAscuh9qbJo389PUS rZyCkWq__h9CBJPV8dDGYEMNNl-G4hIk8c4BSTZyjV0FtS0skvLv2xBhPXgv8c7XjH0abIIEbYBlT rjpDGh12OK3XeCcI1QvedUkb5MqbTwUuI8G3Q6volL8QcUN9NM wsn2yzdjLkNA29XOVl5z11zu6lE81wIF2CcL19Q19IXmZQH3b5 PRKbNLfXrU8iq69GvCXiUOh3yc0I-Z1x2Lt_d_ptD6s2CIw5XeWpKL1sRJq8KQoAQOrdTWd1q2StPlZ K2VRCLA4v82X2Oa5-kWrBaM6B6miiIln4eA_zEMLdoNuSF-2aGv1NPrdBEOo1umlf_rWlL-Wci-NzT1Bum-ZeTtnzSHJFUgd3V4cgNiu0aU6pMSimjnBf6bz4TkI-51cdX2EgZbgwXiqAT3-eAzO8M-3Xn5JO3CxJtsomlWadh5PEEzMEffLYhUxymD-bWfSI67VpQm-nhc4ojO_T-qyIh2uoAgLM=w464-h640-no


Game Information


Title: Wargame Red Dragon - Double Nation Pack: REDS
Genre: Violent, Strategy
Developer: Eugen Systems
Publisher: Focus Home Interactive
Release Date: 1 Dec, 2016


Wargame: Red Dragon đánh dấu sự xuất hiện của những màn chơi mới mẻ và hấp dẫn hơn. Không chỉ còn là những trận giao tranh trên sa mạc hay rừng núi, người chơi giờ đây có thể tận hưởng những trận chiến bên bờ biển hay giữa những quần đảo, nơi lực lượng hải quân tham gia trực tiếp vào trận chiến. Tàu chiến có thể phối hợp tấn công vào đất liền từ xa cũng như các điểm mốc quan trọng ngoài biển, trong khi đó, tàu phòng không sẽ giúp bạn tiêu diệt các máy bay của địch mỗi khi chúng lại gần.
Wargame: Red Dragon còn có một sự nâng cấp mới trong các bản đồ, màn chơi. Với việc nâng giới hạn số người chơi trong một màn chơi lên con số 20 người, những bản đồ mới trong Wargame: Red Dragon sẽ mang đến cho bạn những trận chiến gay cấn, thử thách hơn trên những chiến trường với quy mô rộng lớn hơn rất nhiều.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/JdtQlG_1xQknqA2rgu3WuP13B41Qn6q-15_dsmAEN4Chb9cxwrZqP-EMLK3RCsDs0jUuVuH2HtH97vR2lqUrisCIik_YlAZVjxqeK6ru 0-GYV77ZiWb0gC1fVrG5A_RB23DNOBzQpP3VedovJebDnUUnRtE3 XW_1zlDRY84qHR4YYVwo14nzPCNTcGiKbgIo9bl8WT54-s_sX97lckIK9OzEDGqj2LDmStgkF_ZqeQxEQFP77e_6Vk4g2ej 968-q2N2-QYAxipKNAK8v0t6CeT_Gh9rNrnvro2_9VZDm0Jz-pAve3uadmQf_W0svsInrOn5Nr58S7rcS2xsDOcQll_Or_bF-koGvMllscvOL0Y2U_4PCX4b6rha_CcXqwCaOAlq-7mqcs_ia48hIV5_MLBsAKZvvg0PeayVvApp0m43xIUmhfrosBb 55o-y3q7iYK_i6JaLQWstfHDIXDEaMUTEEDmFDKjkD4ExgKs0vSsDn CoWdNlOOKzfJtQhT3cu60gpYf5xDmwTF-TNZV8XoKEQwzxt5jgr-eQmNCzY-oKyTqNFUNCGUh1F0f0kgjUmVRDGMTXnxecez0QFxE1-EmxxWoK-k8V59KmDeEA9eognvFRrfAs-q04wJonF2u_yV8jAIcEch_j1dLS01ZIgXI2Sijm_JNrAYm9o38 Sz3jWw=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/xYEjrUm6wf121O1uzdbBa7KUCe__kjkoGO50tZCl5gzqFYX6tm hmKU-R-tBkL8tPkDIvT9EXGSfaoLtKgULA_CZk0TTMLmKHcnbxJRGRyT1 dEOJ4KrCKU5FX8KbDKNtWW4esfrcVjqx9jpVFPBFYVkElp1-mr06pQ13j85cGqflmUnUo-Mb6uX_dumgAJzmQ8Mlsxjm-5MReztxKt7s29fJl3Gn8bvGgJoUOQuFgj-ywKL7ZQjK4SnHrQpPrfqYzxef4I2EOA5B-q53cKCGai-sECcWQ_QeM9ircwyNVK7sOmIWwQoN-PNP1cjurb2OnxUbtsc5NohWR5wfwsGSAWx_m8U_GQvNBbMJVt0 reHMDXF1fQXPFWF30vnk737mwPgJ-6lPy9H6qqB92_aoPmZN85iK1joQVf8KEQXa5Sp_-EIMmzPi1J_juoQqihq82n9ER83tntdFHE8UTknUozcUHW6rkqL H49hVZl8Cvor1aXo_KhjSpTRbru_LXa0vGIv8dO8QRAD2vHWqg W7jmmFb0eZ8smgE6V-15zasoM71jdOMpA3b17c3Vd2G8xKcEBv_K4-a1W9QuynMy_pNTdTjQrnC7TE2D8oK2vLCj0cXo5GD6l2UZozIv M3acK6DoGmHXGmMtjX_5Au5kmRMoaxOpHtFRG8e3U1cft_deSi kg=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/lxj8oqLSs5DetxAlFuKRYD3NXN7Vptu-VzZtTjpXx6qjjzF9oSMxMvNvWDT3BiI2XNychLQPTPmFANEk3j uWhrOwMkm9ssna7Tk7Fu0eeXmCNuCEA8wHg3gFB4kTbTr6IJlr WTu-rfbkBaSOqppisOiaZCl1471VO3K4Se79s70YCneh9LvfezFY_5 X1QKmgiaIm008VtXUlv7XtIlFGhVnzNvBju9WukY9JMHYAhEq1 bLJpQyi87PTnfZMUAhE_BWYzqV3zZ9kzirrcJb9LlwMIedKvt1-fbcrL44rL9__0uQRfdrAhsBRn3GhwczoPfy7_mfUo4uersAUc-L0ZWfs_vCvjEfoshdYvp-ysBZ77Hf3hO9IeSRKPIZQZmAUjF03RQL7IBskgOHFk_mtd20or 2fYBOQ2ke5Xji9rRFBtcbAUBBEOKyni3rfRxEzXxd4zcWZKpY-oa00RQLtkGc-mygogAGoMYpR7dx7iNAro3D7ZIL4EwICfsC2Owq7vujBpPnbVJ NZR2sg_qG6IYzg8XfQFh6ZziyzHBfCPSzfimTNe3JkES5KGfPq T3kmifVFHQOi0_E5eosVlByUGPEeC4-7_fArsrGCHvpqh_JUpqJsSZDUyD_kerxfLfdQLNnyRidNzthec wCu40weOz8Tr2ZTh4eN8qvXYs2xeEwGA=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/lxj8oqLSs5DetxAlFuKRYD3NXN7Vptu-VzZtTjpXx6qjjzF9oSMxMvNvWDT3BiI2XNychLQPTPmFANEk3j uWhrOwMkm9ssna7Tk7Fu0eeXmCNuCEA8wHg3gFB4kTbTr6IJlr WTu-rfbkBaSOqppisOiaZCl1471VO3K4Se79s70YCneh9LvfezFY_5 X1QKmgiaIm008VtXUlv7XtIlFGhVnzNvBju9WukY9JMHYAhEq1 bLJpQyi87PTnfZMUAhE_BWYzqV3zZ9kzirrcJb9LlwMIedKvt1-fbcrL44rL9__0uQRfdrAhsBRn3GhwczoPfy7_mfUo4uersAUc-L0ZWfs_vCvjEfoshdYvp-ysBZ77Hf3hO9IeSRKPIZQZmAUjF03RQL7IBskgOHFk_mtd20or 2fYBOQ2ke5Xji9rRFBtcbAUBBEOKyni3rfRxEzXxd4zcWZKpY-oa00RQLtkGc-mygogAGoMYpR7dx7iNAro3D7ZIL4EwICfsC2Owq7vujBpPnbVJ NZR2sg_qG6IYzg8XfQFh6ZziyzHBfCPSzfimTNe3JkES5KGfPq T3kmifVFHQOi0_E5eosVlByUGPEeC4-7_fArsrGCHvpqh_JUpqJsSZDUyD_kerxfLfdQLNnyRidNzthec wCu40weOz8Tr2ZTh4eN8qvXYs2xeEwGA=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/Q04eO8RBdjp9dvy-sYFIKUIA_ix1Om_TpPCNYFZ1hYt26VcaSer0rv-FsZOJ9R5PX9QHXNsgP3mvxgrSgRSuAXZTTVkYV-BMFjGElEMVyMl6PAOu95elhCXUJAFI7j-YHXR7kT08SkdS46gMHcQhhjShTiXb97dqs7UsgAWMQb68IGSOc XFS1qqxJi6I5kMs9SvZSxyE9djJgzmhw4WNqyYpC4Fppodb-pDnblFhjS59fnJivdnMKy9Ak2pUPdy3nrnF93Ij39LpZUCX9D0 5GfrT8oh6eZre5buK6HgeV_n5mYSGDmmHhBFd322NKsjkS78ie 2FfzDcX3niRpc_dN6oqHcEEQrv0ZXzYDwB4n2C5GSRatbzC21l 1NZ9w22e2A1m_zDTraFMiG_OhB4IlwktAdLQIvrsPTBIvKfxsW VKeo2Ce0v07_LR3XiQ9F_7Y-zRdCFcnVO6T_TxA7B1RisqmPETxjHKocrtI83L7FQngNgJWL3N o7LdzK1uSTs0uObvupH9EXozklU4EH8IeeIoYCmhsRkG-lOrb7BsBRi89WrOGq3lwA-W9lyKWl1__ds0s7Q9myW7ejBykxa05F-5EUePtp5_bicpGMlJwlWM6F4FESg6IVfaq192D-FcSv5SCQsNtzruZngV3fiBfbpf9xyo6JU2dU4Qm9_kfU7E=w16 02-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: WINDOWS XP SP3/WINDOWS VISTA SP2/WINDOWS 7/WINDOWS 8
Processor: AMD/INTEL DUAL-CORE 2.5 GHZ
Memory: 2048 MB RAM
Graphics: 256 MB 100% DIRECTX 9 AND SHADERS 3.0 COMPATIBLE ATI RADEON X1800 GTO/NVIDIA GEFORCE 7600 GT/INTEL HD 3000 OR HIGHER
Network: Broadband Internet connection
Storage: 20 GB available space
Sound Card: DIRECTX 9 COMPATIBLE
Additional Notes: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR ONLINE GAMING


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=_Rok602q9I4


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 19.59Gb
http://4share.vn/f/2b1e181b1c191f1c/Wargame.Red.Dragon.Double.Nation.Pack.REDS-TiNYiSO.iso.file