PDA

View Full Version : Download game hành động bom tấn - Metal Gear Solid V The Phantom Painwhitelion
12-12-2016, 12:05 AM
https://lh3.googleusercontent.com/De4EkRsVbiVO1iYbbHeFrndiVqQBUBjcEmFhcsVy0h-x9T4_bM5Q06rFDA1uNw0g3euJ3FkPaTMN2KJew965wkVexY_VY 5J0EwmZSvYs6-qrDLwChzne56GDldh2CFX-6zYZOUKY6Fw3HX9ziB0nFUZ6PeuKmf-Eu_UcPgeXoGYHvfWnlTH8tN3DMDq-L6BCgPeQi4qE6wlAJA71RCXdh6fFU1CBIYjaoenmgmAvLjuho3 sndGzUXPeowadv-neDcvxSMpMBOZIMQHytbuzfPjc58kjMC9an_0DHfamOswuAjSw PP3ytUtshcQSgmMau7daihXPvpnMVMOkoMMbRHVTpUmGWbxKCW gMwEdD9FiVIedJ_Q_SIaUIcmYaL04bsnCnj1ddqtUoEO2Pp6ML YVPhSb_1lz_A2QRg6v0AwEbj0h0-QacZDhgZEqPSiCGjHbs4k7CTqhMn5ebtVS5JsPMcP4psTnvrsz udvB9CEDuNKnsOSeqT5g5xfvkDzuGIToAYgfA680XnY0rjE2Zi AhauyJ09q6twG-jcuFt_GrNOukIv3IMQpIsDnIT8wcMLJ0h_gD0XmTIB8obHWepa CumkMOUedHuZT2V_eIbfjJiOI2Art47qi6JAAiV4yi8qArS-3k0BiHpQGdktV3LrY4MSOdmWaiqIjesPUVjfDLDc=w638-h901-no


Game Information


Title: METAL GEAR SOLID V: THE PHANTOM PAIN
Genre: Action, Adventure
Developer: Konami Digital Entertainment
Publisher: Konami Digital Entertainment
Release Date: 1 Sep, 2015


Vốn là một người hâm mộ game có lối chơi hành động lén lút, thế nhưng từ trước tới giờ người viết vẫn chưa trải nghiệm được game hành động lén lút nào đa dạng về lối chơi như Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.
Sự đa dạng tuyệt vời này được xây dựng bởi hai yếu tố chính: sự đa dạng về thiết bị, vũ khí và tài nguyên mà người chơi có thể sử dụng được và sự độc lập của các cơ chế trong game.
Cái hay của kho khí tài và tài nguyên quân sự của Metal Gear Solid V: The Phantom Pain không phải nằm ở số lượng các loại súng, phương tiện hay trang bị, mà từ việc sử dụng kho khí tài đồ sộ đó, bạn có thể tạo ra nhiều kiểu lối chơi và biến hóa chúng mọi lúc mọi nơi. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi chơi tựa game Arma 3, người viết mới có được một trải nghiệm toàn năng trong lối chơi tấn công vào cứ điểm phòng thủ của địch như vậy.
Bạn có thể làm mọi thứ mà mình muốn từ việc lên kế hoạch tác chiến, chọn điểm tấn công, đột kích và xâm nhập, cho tới bố trí các khí tài, vũ khí, trang bị chiến lược và cả sự hỗ trợ từ đồng đội.
Tuy là game hành động lén lút, thế nhưng nếu bạn là một người hâm mộ “phong cách Rambo”, Metal Gear Solid V: The Phantom Pain cũng sẽ trang bị cho bạn tới “tận răng”. Với khả năng gọi hỗ trợ từ đồng đội như ném bom, gọi trực thăng và bắn tỉa, bạn có thể càn quét qua tất cả những gì mà mình gặp phải.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/O05_pF7LSnPwDp6cyT8fn1XFt1vOd9ru2UICl9tcEkmpXe-k6MW3VQZwU3m9KBdALvwc7DakSEAkgBZInOQjbEorOF7V7RVgf ij2NyFZzQo94SKRriJoqsCPU3oJIbzl0_HpYRV7RoDNn9BhmvJ 4BLj2-jh0luvxvNrq3AkNbflfWdrgI4c48Is9dWPQRSgIFX7ihiYp1hj WlG0kmLx1fIj76wDEEkdDa1OiHvng6osbu7Z9iXCdgu1GqJvle Ta0hNREi4hagmzvTF7pGr14AwJigQi_uzdHvJltCB7iNJAPdqZ Shzjf_McNhmObbvUFb5MUaz-RSJggdGBvlDiwb58mK8Sfk_yZ1gWuBNwR5YFnKT2sx9VOBPCa5 36Cu3FyKg4E0mk8vg0P-FPVm9fTVpn1NGJlxvusbIRbfDQwdkarigLJrZtPTghbV4fqysL m8tPqBUY-KVhsO0R-b9_y4Mx27zJgBurgZUtMEtfWE7nsEZwREJSSu2gBGK_sFpI5EL YThhw9YoQELPtMKNhV6xk5tNVnzhqY_jg_WTUbZoOjqt7h0F4E MioZyb-XZcAgIMumbH6Wy_8bHzbiLwj5EDQuiLqamGU94vtQ5HAdJ7koh xHmUpC64DwSvbREiqFuHXZpRsqnv62ZVH2pbc_gxxJLhkpoKGB C2JkbDs6s5Ss=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/uChL4Nuec9VuaUzoinQLXmucUHe8oINV3uycx7UWPXjRUalzbk S102zCVSb9Qpq_UB0iMvjFpPdgkMF0KXwnGVAOPVQ7DIayaA6Z 41xchMhKE81fz66ZU8FWAEub_cdAX2j9q7dxuXokReuAu3efBw x94Tdd29c8lzMglSur3MwQ_qDt2PTPuQJf_fWyX431twX-f2Nm93tLZvnAeYi-zv9pEcQcy8W4gmsdiqSX4lSOYeSiG6G6vt0fwjI7K521Xr_3an 7aNjPEHNfE6S1MsxIN5Xj4-12eB2wxbscaGkB5HwpKjgpLhzRW1PmmMqmno9hRbJ7lttinkw5 s8h7rjUG_f05e_P7QUWouxek3AIAeuylpfRIvhLAscOdjYNL3x x2w_jrteVmGERC1J4SFdx54dKafkcxLXDwJzuZYm4IqE0bKUYu oIMzxh2vihnP6qZfwqq1lzDT4GagY2nMaDdK3sqNqEonCxPNfk-4WkX8KgNaGcyJuzPhyVqdi7PQj9JhfzAGoePAeaM1AQOGT_p-8Hcz2XO_ATcli2Rw0zwi2dJ8DvAH08b_2MYD67m98W0Ri8ybN4 dV6Drk3R-WD1qUaKC0EUMyh9_p0txacECzy2pP7uLr8AhRHeo52WhlOWXQo aIBreOTRQiMLddXpGDsk7XX_z0zv8caBPTQ5mWA=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/uChL4Nuec9VuaUzoinQLXmucUHe8oINV3uycx7UWPXjRUalzbk S102zCVSb9Qpq_UB0iMvjFpPdgkMF0KXwnGVAOPVQ7DIayaA6Z 41xchMhKE81fz66ZU8FWAEub_cdAX2j9q7dxuXokReuAu3efBw x94Tdd29c8lzMglSur3MwQ_qDt2PTPuQJf_fWyX431twX-f2Nm93tLZvnAeYi-zv9pEcQcy8W4gmsdiqSX4lSOYeSiG6G6vt0fwjI7K521Xr_3an 7aNjPEHNfE6S1MsxIN5Xj4-12eB2wxbscaGkB5HwpKjgpLhzRW1PmmMqmno9hRbJ7lttinkw5 s8h7rjUG_f05e_P7QUWouxek3AIAeuylpfRIvhLAscOdjYNL3x x2w_jrteVmGERC1J4SFdx54dKafkcxLXDwJzuZYm4IqE0bKUYu oIMzxh2vihnP6qZfwqq1lzDT4GagY2nMaDdK3sqNqEonCxPNfk-4WkX8KgNaGcyJuzPhyVqdi7PQj9JhfzAGoePAeaM1AQOGT_p-8Hcz2XO_ATcli2Rw0zwi2dJ8DvAH08b_2MYD67m98W0Ri8ybN4 dV6Drk3R-WD1qUaKC0EUMyh9_p0txacECzy2pP7uLr8AhRHeo52WhlOWXQo aIBreOTRQiMLddXpGDsk7XX_z0zv8caBPTQ5mWA=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/uChL4Nuec9VuaUzoinQLXmucUHe8oINV3uycx7UWPXjRUalzbk S102zCVSb9Qpq_UB0iMvjFpPdgkMF0KXwnGVAOPVQ7DIayaA6Z 41xchMhKE81fz66ZU8FWAEub_cdAX2j9q7dxuXokReuAu3efBw x94Tdd29c8lzMglSur3MwQ_qDt2PTPuQJf_fWyX431twX-f2Nm93tLZvnAeYi-zv9pEcQcy8W4gmsdiqSX4lSOYeSiG6G6vt0fwjI7K521Xr_3an 7aNjPEHNfE6S1MsxIN5Xj4-12eB2wxbscaGkB5HwpKjgpLhzRW1PmmMqmno9hRbJ7lttinkw5 s8h7rjUG_f05e_P7QUWouxek3AIAeuylpfRIvhLAscOdjYNL3x x2w_jrteVmGERC1J4SFdx54dKafkcxLXDwJzuZYm4IqE0bKUYu oIMzxh2vihnP6qZfwqq1lzDT4GagY2nMaDdK3sqNqEonCxPNfk-4WkX8KgNaGcyJuzPhyVqdi7PQj9JhfzAGoePAeaM1AQOGT_p-8Hcz2XO_ATcli2Rw0zwi2dJ8DvAH08b_2MYD67m98W0Ri8ybN4 dV6Drk3R-WD1qUaKC0EUMyh9_p0txacECzy2pP7uLr8AhRHeo52WhlOWXQo aIBreOTRQiMLddXpGDsk7XX_z0zv8caBPTQ5mWA=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/Kf7lodT3W6RxobeHywVSbfPnqukxLrT1wCFmghkQrRXkRM5rj3 zSL_dN23A2H0mhhKswHozeEyV36wSDHyK9BpCgdZ8Vr5sj0QJU aRdUwGkNLURKXj-af88noSQZ1OLgMeSgWCZYQeDif-Bt6OW7UbYY3zutcfzPfnnhyyy0w6t2rvQrdsvJeJlZ8OtBENm6 KQzVS-4TrprkdQUAvKDGMl7m0EFq4ZYmY6caeVOUoZDP_AOfkPXV8Ut3 Hw6-XpNzIFK4SMcrAqxzOgk5dvDDH9g0xM0MeNPQ-k7XV5gMLDwGr31eYxm8hSC2lXcYGh9fFAk4LhfYYO3g0FYuhQk ZYMukR46n7laoBlNd1KY2GwtCt_xQXc163XeZTXWW8aqlE4Run ipZK_bhjEAURp3Q1GuKcAFu7xexZHfyYiH7n4zIeMNfCq9h-JF4xeswSvWhcKcf81IGShUmzlq7tDrgCtcKXDrlhATgHhU45eR DbF_hILt7iRntwLPBDNxDbwBZvLjmwJws13_OAobNyAL_u9Oa2 bDkF5at5ovohWNdKHhPpL0z3yDmGEUt-sw5JFld4QN-ttiWvrKLQGenjIW3aEs7t7HM1jL5gY3cPDAl25uXV_RnOJ5386 3a2jT5NG3RGcDjMEspfnVZFcDn8CjjWMHTsDdk38n4-UTVa4enTY0=w1280-h720-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit OS Required)
Processor: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz) or better; Quad-core or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 650 (2GB) or better (DirectX 11 card Required)
DirectX: Version 11
Storage: 28 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card


RECOMMENDED:
OS: Windows 7x64, Windows 8x64, Windows 10x64 (64-bit OS Required)
Processor: Intel Core i7-4790 (3.60GHz) or better; Quad-core or better
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 760 (DirectX 11 graphic card required)
DirectX: Version 11
Storage: 28 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card (Surround Sound 5.1)


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=Y8BjpDV6Pck


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 28.63Gb
http://4share.vn/f/665355565e535450/Metal.Gear.Solid.V.The.Phantom.Pain-CPY.iso.file