PDA

View Full Version : Download game hành động khủng - Deus Ex Mankind Dividedwhitelion
17-12-2016, 01:46 AM
https://lh3.googleusercontent.com/UXUFRF2UUrRipmXUq1tG2yusL2akTyHDXgtvvw6E0BGi9mZki8 f7l0V1QmfA0I38Ze8UixYxAEChl470Qob1wN5AhHD3eRAS0mpZ 52bxCICmhfr1XcAY_edw22A5Aot3u0DvlQQkv9EHvPK5UuD0DQ NS6UuhmUNmQQUv4to6X_iApens5iMkTNZdVZzqedPWW7LYq7pW o6WVbnVBNyV8BtdleE6PNs-ly6oOOpaG1B7SvYVb98pkKOl6i2sH2MmVehkTtyvxHX6USj0mE wO74mkaa6V7sDofsKsIo_dctHtzCg2NjrSiQ5_0c0QoMiQxTg1 _BbmCuFGaHEBcJEblco6nN215u9QjWj0_nV4cD_0yY8Vy686rd 1wm_DUYm3Dx0QvA2ZjVyWtJeDTqEIHZj_fwjti2v60Piyfejdz-vJ28bn3fXrI4iEJrDFvcQCFB3QbY8YKWjwQVuTUXiZ9l6AAQ3u wvOJNf8m_BEUIlQwNMBLji-oXOxSS3Y9c9PCo_Snx6WJcqrUA06O11Or9sqKFseDR4hzsJgQU hk4us4K0T1MDMvmkbCMx1AJd8jugpyPmoF3JloxnhsPntLZD_F udqPspHS6d48PZyRszKyCP4ufqEQ-GAqRbkwKJGlDGgjbgsdN87nWakLprbhODO95Icbu5cSTMLmNnY 0ULsFEk=w429-h600-no


Game Information


Title: Deus Ex: Mankind Divided
Genre: Action, RPG
Developer: Eidos Montreal , Feral Interactive (Linux)
Publisher: Square Enix, Feral Interactive (Linux)
Release Date: 23 Aug, 2016


Tựa game Deus Ex: Mankind Divided lấy bối cảnh vào năm 2029, hai năm sau phiên bản Human Revolution và sự kiện Aug Incident xảy ra tại Panchaea. Trong thời đại của những cơ giới nhân này, một dịch bệnh bí ẩn đã bùng phát khiến những người lai máy móc trở nên điên cuồng không thể khống chế. Họ liên tiếp gây ra nhiều tội ác đẫm máu khiến bản thân họ bị ruồng bỏ và phải sống cuộc sống tách biệt khỏi phần còn lại của cộng đồng loài người.
Adam Jensen, một điệp viên giàu kinh nghiệm có cơ thể lai robot đã quyết tâm dấn thân vào nguy hiểm để tìm ra nguyên nhân của dịch bệnh. Được trang bị một kho vũ khí hiện đại cùng nhiều cường hóa thân thể mới, Adam phải tiếp cận đúng cách và chọn ra những ai đáng tin tưởng để từng bước khám phá những âm mưu đen tối trên toàn thế giới.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/EJrXapBIrlBMr-bDKj-kylUNkpsL20TU1OYAxF2uZSJ3oQ03jTVK6U2nuH9Knka4j81uY 0iXdlvsbYzMfhJbSv_jWIqd2V4ZWDTHqca1Foc7EYUijRTpiHf ixwLHdaBXcA5ijVqZONxXlGydoSij1NInrBtUSqJOGueZTXYQI 7K4G65IrlEhsKCgAEe5qGIk1l7SWsm4TnLR5c4bLrBE60OFrum 9ISalO9HwqmtHusauzVRLRrrgwdUNOIf5HIvb6AjcZ7oc_APPX 1j-MGRD88MwJzz25DlhnLNFvt74aB1LqcHshR1cfQpj2dKmdFllTR 1tECj1jUZZPhZsAcuwsNj3BHgWcDGC-MJAk2NpMCtONS0qPZT0SIEW_eLN7IFn_YJ61qTgN6YfvEOxUTh asWvnHqkb3jqcgKlvHn5PhGqYcSnNVzb-N2RmBi3tcyeQVXdl7OHmFeqIJgPRcoYz3uYvniyZ51YWF6tv4F IhBfZO73dlKEltDF-ICPQ8tPaE5dODvtdu1H67yaSvjP3vwX4e2CxZad7QXKGDTVsDt kMmwf83B9xOyoc8SQdqvMxCT3dMYsY_hqSuO7ehK2sBq62hUk4 AAaywnC5gShpOT0bgmlSR7rhE44gZ_-HQZsqFCc5FV5rdzG31JXJN3upmO9Lj5a28OkW5nMap5NOajHM= w1691-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/KJluVCVspUD1DXkr2Vzvvk7M3VTrps6z_-R5KXBIWlhvmrv-pTQVoth90AgUpe-ZdhCZyhlnchFsf59mGv1dcTi6THk6XZWUUK4Fuip1kJmh4uBFo tnuTuZM5puQWFJnD9HFHjU5eMcUEIy2R4CbtruGmnziFxUwYWN QoBXPL4qkJPLywrbwvXUWQT6qvVQ2nzdsbCzAwapRlSJWHcmvC 0F1n_p4PV7ZaVBvE5MAAdZ9uWdi9b-dGJ_GUe8Bwykzi3zyckf53Ccxm10ZZRbfGNwntIJVgelc_N8W-q7SdNG14cxFUzdg8jKbWuHj-x66cRqNPMOPMpKuUpmOVxylIcwEUwyzmb3LF3l30l6xAcVFONU Cm24MrzOU4bDggQpJx5SV8T5LKlmGEMEFpZ5oykV9J9o8TojCz S6FUpDmrRy7lTd9G9nrqImO_b4dTjcsjFgcBidj8RPBLC0gMyE udcNVaU4FDscNdwFDKNI-IWdKU56NsIscstROwxnw5u00VBAZfU69RXTcuOTHfd2fQT_R22 cNHV2OW_wEnVetJ9aDKFSgxJT-OvidTIUh9Bn5QaU9LxB9WiZI2xTsjY_GOT7wG2OFGXvEabOzTL wrCvEY0tbE2RamLVy7CA7fSxm_03zZ4felwacGHnVoKW4dyp02 V6aEe-nsJExjWF-bvDg=w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/dzGn3WU4_p0rGFriCIRwTMHkMlIZ2Y4KYwTUONUyR-RJOwSXXP7dn8SJSQg9VjCal-EwqBPeRDhn4xH_RPv0D6kuu4_OmD_nLT72eup9x2wptaGdoOmm d918iAlnGbxdeAO-JWFAFAemgw5yLzPn7Vz1TED-HaiR_TtrIlpZTZj7tIjBDcG1rZ3d5-75oLwCV-xGYCkD6LuPXTERMmi6yA1YIqATeh3FoH1C_-O0TTP9ccUjaau5bjN4_9gHsUaK4S-vMXNSsADdnNrkycwC_UoOCBOA9u4QLOa-sQ8LD6FCpPzlaood5NT7kwQIh1RtXDwR_phxsbqYqmD8KEw-D0HqLC0RlyjWcDpXwNtit6sfTx8I9LeCl6Zt1jS01vLLxtN7La GysFGJRlxRFsBrloZBaozIzYJkORaRKfC1sZ8kF-56Y5ebObbZeFg0Yz0uUzYv2T26qLq1vpPtMX6wRz1YUYiT92PY lnaSy0wtyt4Wu8_k0Hsu6jcJ_wuaQGHePnGZRticYDOe3z77jo QwL4FM2COr5bWA9vylXG79M77F_6t3j8MR-idUKLzhm4cbogDvnlSc2AT_d0E04baXJ6ww6cEmwTc0o3CeCSe lWuiWuVVpAP72guqFWgi6_FYohaOL166l8VP7e8ecAPqqsPsCu vXsbtboED2vsIIsRVY=w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/iadFDWtcH4KL-AQ6oODmc61EWGn-OiUEWUmImii4pa5k857We-ZDFKeI2hhGrdYPcqDWxKfe2WNUSavaCAJDnLAsR2rFkuuH8be8 8PQyOv0Pd1gDxLkgvpNjRParvOQBjii98rysHzVLJpOghZc3hq uobHRgGcz2lM8IZM2zSebu6c4g-jZ-hrbjwochjuC1RLSvzmXBHPuulw-129C-5GsctsGRp0dyVyyTeabHut1Yvskwq-DM7bVhngehhC3Q2QBPKH65JswBmWQJzJmIT_qSrLJ1gbo9EwBe RwNa1sDWL4prpeeP2Dys_XKf71qoH9QpfU1tpa9NURXXnpg6ph 4Pv4443lGGA8K8AI5pUQA4UXPvXUKUhkYvfQE1L-F3X-4H_keTUIKg9TTxn2npaba915JNL8GJnNcpqK0Jxz8U-a4NYpfbDz1mvHd3pdLN_WaI9nhtU_2o7HceXxY4OCY-nHYM_3XAgwWYF1zqY5jSCNC8ZKWz6Xsj0dphJVq6evL2N8H13r hl5aqUXNDllmlMt388iJO-gxXiAWRd2X6tRYFBUYUkWvZSFmesY0du6fTx4lREnM1CDLJCIw Uq_vVt07EDz55Kr9jbiTo7057gKOiE_zL8k4I25SjoYBIm_aN6 WVkoOYbwnOgCsoO9ElCxqr8rLjwZjmjPOj75C2A=w718-h404-no


https://lh3.googleusercontent.com/sF3CV34X0bZu-UmDDHc33xnYR_btXO5PyFUKB4hDZQ5QJT-FYse-tRgVDJargMPzZDKvQeV9G2i5j_FixNXLuQxflkhfXmV0Fng73f HroS1O0Jpn0g_sQEQx_ACH-bUtAl10MUcxseaz9OdxtmMcLqXHBAMINQAXMC6wuNOs6z9I3zh aJc3gIOOJDeO5eO-s7_hAEmuZRlKR0iqos81SSVKKVpZRm52w_cwiNPvo7arprH7pB mKVmZACys3bH4Xq5vH2Tyl6jId_hkS7gqsO3gdu1Il4KrIIveA u2JF_QZcTp5OJXFRnyvcfd5w0AbhEEISVmLfLzo2-LJPPhCgaGQdUjXvdrzhL_e5nwb-80c1NOicKCppIY-fNc3qkajQOXBDMcGiO-gRz5iaMDYLbGVrxd17xVAAKrRtUa3U3nn6-2vuqW4vJVOb-_iPiZy3AQ5X1mId2ZJr-kDBZUnULbVNhucyBXeqz6L6HDNCPZONKi0PkcV6TSF8ORHz0US lkYUl53L85cHzqzauXinEylcOJMg_9S14uSOPaS35RHdAaX9ZR Nxihm9iSHtV2OCp-vJJs-qg2kPoa78dbZ4gA3eaAPETPgo19zuFWkEZneuz9b8BogkpDLMu zEAtCriwvy8LWObXjYh0EC660TG7f4AowGFJpxnJQJ6i_WX3fW y8=w1689-h950-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7.1SP1 or above (64-bit Operating System Required)
Processor: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)
Storage: 45 GB available space


RECOMMENDED:
OS: Windows 10 64-bit
Processor: Intel Core i7-3770K or AMD FX 8350 Wraith
Memory: 16 GB RAM
Graphics: AMD Radeon RX 480 - 1920 x 1080 or NVIDIA GTX 970 - 1920 x 1080
Storage: 55 GB available space
Additional Notes: 55GB HD space includes DLC


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=Gk99GoIh6JE


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 77Gb
http://4share.vn/f/7a4f494a434c4a48/Deus.Ex.Mankind.Divided-CPY.iso.file