PDA

View Full Version : Download game đối kháng - GUILTY GEAR Xrd REVELATORwhitelion
18-12-2016, 04:14 AM
https://lh3.googleusercontent.com/NnsaL9KQWlR2QVT6kI9Qske5srMFH0PlQiio4fbLfFbjmxFK7h ietrHCkBvey9tZSWdR5ZcVYRdbDSfKARBcqHTaA8cMCCLMSaug 8HiOpd0BoGuZkK3T-pyy_-Kd-oeQinHCEVm9wiuk2FZYXKkvfQPDaSl-H_1KyWCEKElSFdGf6Bc3IFeBcLHASHWnY-G5yANn_1mBFx1lbjGEQelN9W-mn62O4Ep0HwkaRJNdNIPh76Y_KjI0se0jHywzPZkWUvVPVyCjj amCYCzdufWjVkODj0LW_ao4c6QmitJ0myTYV68GXQiZEnGWOII YFmflPd7FoB6eTOqm5wpX-um_TRWKH9g-QQ56u28eXOC2Xhu2mr47l2SjO91GbqV-bA0cad40gcC1GRe7o3ltoCmn3uHXeMlgQeGIvGFpV5pTw-8xGPyWHoBkJZEEfpFmVfDd3XwihQ-PGVOj10PaKZWUNjGAER4KRHvd2xLeIDYR-T4FjClYF-dfqPUDoRY0safttY99oQkzvAFrhS0qX9agcgpse5gDuI5hnEw1 3HWNcJZuJEfHEZB0Zf9nbRpItJQiBuGAOrPbfX3y9NM7rBemMC 8kmxrgtD3PulGETY6I2hOA02rAjLKMp7l4tNC5l6xylFPLs45u NmcyOeUDgGuTHQaK7lCWqwQVhXdlLMssXYA=w464-h640-no


Game Information


Title: GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR-
Genre: Action
Developer: Arc System Works
Publisher: Arc System Works
Release Date: 14 Dec, 2016


Guilty Gear Xrd: Revelator là phiên bản tiếp theo của dòng game đối kháng Guilty Gear.
Theo đó, nhân vật lần đầu xuất hiện trong dòng game này là một cô gái mang tên Kum Haehyun, hậu duệ của dòng họ Kum, những người trong dòng họ này có khả năng điều khiển hầu hết dòng chảy của các loại năng lượng trên thế giới. Tuy nhiên, dòng tộc này đang đứng trên bờ vực diệt vong do cuộc tấn công của một nhóm gọi là Justice, cô là một trong số ít những người con sót lại của dòng tộc. Tuy nhân vật là một cô gái nhưng cô ta dành hầu hết thời gian để điều khiển một cỗ máy có tên Jonryoku Kum – có hình dáng của một ông lão khá đô con, lí do vì dòng họ Kum không cho phép con gái lên làm trưởng dòng tộc.
Do là một cỗ máy nên cách ra đòn của nhân vật này cũng không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng lại có sức sát thương khá cao, một nhân vật được thiết kế với tiêu chí “dễ làm quen nhưng khó để thành thạo”. Nhân vật này sẽ nằm trong các bản tải về của game.
Bên cạnh đó, Arc Sytem Work cũng giới thiệu vài chi tiết nhỏ trong phiên bản lần này, đó là chế độ chơi trực tuyến và chế độ luyện tập đã được cải tiến lại, giúp bạn dễ làm quen hơn. Guilty Gear Xrd: Revelator cũng thêm vào chương tiếp theo trong câu chuyện dài hơi của dòng Guilty Gear, hiện vẫn chưa có nhiều thông tin cho chương tiếp theo này.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/CpjUAtNQY4cv0cnDtfjc5W60tmrsxLua9HCvAAdP-EdzmhvWWSk9oByP3IQu2qgOxU12Kv_aOcd4rz5r-urgVDFaZMOYPuUOxiD1V-XchqTeExLxCyBxlzTXwwckcaQ9CtsbMWzGiGQTp0oKaMFWMC4G sVSCy8ADwkEGwAPoMjZQZHZbZnYNmWv4nuAIWjWe_yQ9e9CU5s yyJOic0yCw-9uPUO6hvQ_u1E0f2UCdZ4MpRdCiJ2HEJCsdiqOSflTEMOaT3Pr VOSfz2QJARGboCzntEmHMKnRhElqlifcVv2YW6cR3gQiKyNqsb qarF9wlnm3UFQUjTyzprzkefHRNxzYJhDR4qNPwtBdfEB9jR6P A6k0bcDh5zrqcHVePi0XqJ0ZgaFj5N-_cmTvW-YWq5MRHayIso9xLdyYPDol6J-GgoUeyV6B4_meQu3EOUIrlpQAn2W15JnEdGAfbf3eMA9F0QvH2 bhpB-3FUT-Qt0WTf2X48vPyLl0j7oyrNJUyMi22bXKIFv1mhl21GoCzxQ8I8 Sazob-P94w_wpDHlN-YPqRFD4Hgu1RtXJB9Fhf_7hKEdGF5igNXnUE48kQGMxSHWi5HO cjSkjzIPnTp9VvpKT-x3pDQOb8NY1sGD31ZjQ_HcXIeO1WnyhQeevlIgdcsA_5isy46I iO18s1UdHJc=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/U25KU63T2FK9O8EVPZXhqsit9h7lPvlEpjU11QTdiNruDp8Q6s T9ty_K1Dl4BjHKx7Gz0kGGlm8oEvIjlyezOsi0xnKit5hCTWvJ YaTWU57cA7h9nIxnF9lwqMGWlyAe9WgGZehlTHbbmDZlPLIZV0 h4yHM8tOC34XubOjD_tHwfX_WmcG3aEmBC3B4IF9k5wGRzdDzh _9g_z8sLaPM3n5JQZl_b39O0b_q4bGV4lKQna1q-IWQsiPtWslB9nT3zkhegjn2az7FqM0arH5ObJBeRHmcyEJNrmK STderhH-4dTzT4OWXflMe411zRFCwUXgFMC9HwdzHQ1tO7GNUZtvc4mhcA h0E4E54PMScbPxDACJbzFXULcMiJQf2oNs4iUJBGlgNmZac26b rqXJd_IyMk4TNLQwdiuZQvJHYzIT6-r19YczpfVzYvx1WOtsR0A9EAuuuobRt6fLEevUIcUNbBbj5YiR DHhfJ8CmOqijmeiUzkA0bhiNPqXkgfVwyKuwYrXkccCKjS4Nbv Bk_9z6RjoA9UsvgONpnejgDDFTeH7AiiHqRXFemMSO3UdakBBi nib0hDyaSckobnWc4NrqNygoKGtcnXbw_Ni9Z1GDNJkJ-b8hRY7eTK6LvmqtVahB-2suH-kNQJrS4TgVf13JfThooUVdRmjx8iHZ0H3pY=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/jEugZ3cE8V3BX9bqn8ki8yDgMKY1-b9UQ69MEN1bXLWI3jc17w6Pv2iOHIxpYd5LrPPGLyHWAyNozjU QPYWUBDUt_Jy3HDEoUaF_pj_ZPMC6MIYZfZtK6cbvEDnsFmffo E5tdGjg6EpoOH0yODVH2uyuaUFTLJ57v7rPDGLVxIF4-rangM1iume7qi-xBC6StltzLVogUfxPMsQkUTI4KLUSSdBy2S4-ffVL5daESAtbZrwfnXUr4RPLbp2ACnXQraDnLh3SAlPw16fvlh A583xFmxEDCQ0F-5MHiJ7fJkUTWeACdCx6tSOwoY2HtOBjSSEOkwKtffIDZFqvu8X XI7IDk7e695z3C-M3oz3zUAZcf3T8q5nWLz2A67mwXqFvFUbrNoAaHzsRSEtZtLz6 eqK9-wLTqS6igoCIfmZCm92kEnt2zx4yhGkznT698e0FyFP2cF01RZj B7rgEcR_vzA7CZHQSMEhvzE0ZDDNh_xzWVthuX9A6iaERopV67 GM3y-jFD5iedHpfzuYTlwlavzkjBuALkmOzVEB8HdG_-bpGqXNyqkycH9rQEvSoXvAPkNqHXktISbCtPdr2uPQcbBbKgjg P1-ypOvOW4pymNGF_PnJJ8C5ArsU5oUdlAeZ1-kRfTqXfuv_pJFloOOmK1lASBTffTqCMxUTiyk1BUb0=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/Oavj_DBp69Hu4MDYwGiEkacGilUEmw1ZNdf4yB44XRnQyRIv1I 2l_IfwogESy3lVfasqXk1IMydYWrlQPHx9fte9HT_rybxCxeva 9Mw-RillN07Kx6fz5Nym2ZlFO0njE6G7UgK7SGM73-371Z4FXIKUzmYTmnKsqrn65zZYoZe8FsAabX0YxXKxPSDjmXUj H4Lb9eHb1VvWRpiEAsZ61hI-RWm2z_TytwpoBdQsd258Q5qhCWFZkvUXB_aslFF2PA-KTxX-YYAiHXlH4xe1KghoLVd6Eby0VU-znGGlCupWjiMNORw5q45fXGT8Me3T7jH7guhv2eywsg__42-A9fdMcZDkpEPAyqZh0V20ypxQJEwoCEICVyqwnQTVsRsETKe-riW8M-LGCuCEnMVHeCGhZP2u9JWcYjGVQ6AYwSsyJ85L3b3Ii27L-Xx6CZhxLFjY0hxahvqPq91W3adI16xCMjyqwAolsYbfKYXbwnT rFbGfVt5uYtPCxjWXP9gMPbfA_WoOpHvhVjLMulb_JTpCRkjI9 L0WDxaIRrBqGpHC9YY8wUcgDVuA9FjCOxbLafjM6WWGko8CrJE PU7XzdkS3fDlc9_lE0FLJTCBC9Bh2r4PnSUaYwKrVO0WgCWOfg YufcYyrYjm-cLjA8ucYwljVPCOw69FDyJsPk8pwaYM=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/kKX8MpZSK4rldl7ARNoNBGtTAJxaDSn9tPQdOLDoxbgr4OjR7w p3Iznla6p6I9cfe5flbn_pJUKJBkK1e9RcBOTk3mJkbIq2Bkqr _os4Z1B68-ZuS8qHA0q5ezeZMsfQJO43a4dEMgY4VD5qQq9DCp4aykd4k9c-gUcJQSUKSriOVOYr0YUExPTs51atoBSUU0C9fm3AsTgIcsut1n lo9sYMQ0aVx-jX4DEhK21x1rLSNz3IN3Wb12Rou9DiGKDE0MGLv30KuxAaQ4Jd 6KBYTSZzC7yC_XvVStyhg_xTgOucFgGxX-DlUjNzzrlGd4GAkXbJ1PEMQVdqAc_P3pCTvKHD-X3s5IEbRif7y4Ja1fxy2jycGaEXb-s7D22DNCOSpwD0fCgzk9wDTbZcIeUCwRQsnZCk8pX6TNZ9himq VxrlDSyvR4aFJxkJ7mOrK5bQgZq4EEL-7eXjFdf-ZqodFb9VkMVlGMa213K5clcb-CY20mEhB7txXsPfG5p-jjG6SOZc4ggyy2g2a9lPGmXVLPhZiV7dyzCvDRBKs3rrIkoG_3 _GmE9K64OrsxyXszCz2fdxlgLAb2iqcyqeQYXrvDoB8HRx47aN aik8VJSeV2NkMk6v9xoMIbQE6LE1YTOrWpH5_JZVpyCfk6cwGm-2doT5WUPbd8aW84P5tEGuxKA=w1602-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7 / 8.1 / 10 (32bit/64bit)
Processor: Intel Core i5 @ 2.0 GHz
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia GeForce GTX 560 / Radeon HD 7770
DirectX: Version 9.0c
Network: Broadband Internet connection
Storage: 12 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=yLQBcmS9u30


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 7.62Gb
http://4share.vn/f/2e1b1d1f191e1e19/GUILTY.GEAR.Xrd.REVELATOR-CODEX.iso.file