PDA

View Full Version : Download game hành động - TY the Tasmanian Tigerwhitelion
19-12-2016, 02:40 AM
https://lh3.googleusercontent.com/-ATu0ehOnet4XlLxFNz4_ftDg8xCLAmibc8huSg731VtYHqgE8c uQYRBL7RditgOLHUjFqwlf6oZuTbXk6cenO33muraKYdXpm1-Lds9C1xn2baLmnvKXdyL9ZXdCdPkIJhrjGzTV9ayxNUzAIGPxV LaXBqiwdlh5ekX4fBkMkz2u3Y-CtBq7nvx-zGD1dvnYEHj991LPxRjvziPmRcVzGsLTHObBZhRUu7ZxIufirc kXXupIWeHJ7aiPtWm9nKSyvBAxWgsJlTOLaHtM4SBNuLG-1mpOvp5_mk8KpjG7knhDLZ79HkN-FBjK6543Jl3cIzWJqG1Yu1mqG22e53ZrdCPkCavUvvmcpVYGnZ TJjBv02eH9_8IamNBOUpPijDVJKZJ-Sh8YourFZ1kpisKdzxrVS2kqv5oOoXOsZ2MIPBZZwCuC8nRtm7 zTH6H5ccVRn2WTiHqgsNsM_O-9LQrHwrdXnFIyMZerf_RIIvU16Dk6ZWVeeii2hP-ksdr7eB8NMHGieJaxkQFFRrM4vOu-ZM15q6hdTULy5PXdm2-JS_Ci-TodPM1E6cwRH99_96P4N07NDJktEO5ETsGJ6rAxel86nFjezcS xpTL2T--aoa9iEd_RSsgkLgIcmX87SULxEB0zHodRCrLVh2Qd3EUlA-tUdqDwfAA_FEpZ_5O7xk=w464-h640-no


Game Information


Title: TY the Tasmanian Tiger
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Krome Studios
Publisher: Krome Studios
Release Date: 12 Dec, 2016


Anh hùng được hàng triệu người yêu thích, TY the Tasmanian Tiger, đã trở lại với một hành trình phiêu lưu mới trong vùng xa xôi hẻo lánh nước Úc rộng lớn. Hãy sử dụng trí thông minh và các vũ khí boomerang để tìm ra những kho báu ẩn dấu, giúp đỡ các địa phương đầy màu sắc, và tìm ra những bí ẩn dưới lòng đất.
Điểm qua game:
- 40 màn phiêu lưu trong vùng xa xôi hẻo lánh nước Úc.
- Nhiều chế độ chơi cho bạn lựa chọn: Adventure, Time Attack, Turkey Chase, và Danger Aren.
- Đánh bại các kẻ thù bằng băng, năng lượng và nhiều hơn nữa cùng với rất nhiều boomerang để bạn lựa chọn.
- Vào vai TY hoặc những người bạn của anh ta đến từ tổng hành dinh Bush Rescue.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/Z9nolXxfo7G2IK9DHts64Mwf_NEV-ayVFN2N9LBHQBi9I64Kq7jLrzDLjr2jenrSK0MRboAniHkuJPQ 8N6A7W0r4n1bvcnpCX4YtunB8L9FD-IgrjB0ejCljL8ARfu3eFaHY2R4UQEXfVkiPp37j3tnSjPEt5xY 1wYEJrpoxCzgFi4wKB-0lpk1_J5VoFgwH01iwlTaTmGCPUUT-2D4szwhnYOlgoX0oZnkaM4hTbkhZApvhaF1-2KDSu73Pu4wLZTLeWT2Zg7kPyUtZ28AF7dvLLPGi-zb_7rbyUOeB7B8f1GC12uUJGKQTPaAvOKQbSBr6qi-8ObKFTxNmbpv8fUXYWi2BdEJYG8mCyBBy9lRj2uaG78b3sDWzN 3Qu4j1NxPIy24HFeksJ-kARTxc6Fqa0ci9CbLfRLpoo_Vul-Os_3YEtXR4rE-8CYiThcBMzVmwM_d-ZfwHjUep85289LXu0FC_Iz9yFqM8jvZ-HNMkEl-_DpWcBUizzZS-bJBJL7dAUZC11S9Vhkzg46OnWxZjEjbOdTm1EIl43y6-fTwwO48Z-WPM_DSoYFfLmeElrmE19cxIehdpeOOvOi7VuhmLreMgTzJ5FTj NPKD7MCNwqkktHT1ZzUa7SbINYDIpPeZCf8SYZkX9JJQJOcjFY _k2FmZRdNmM4_Tx2v00uH9U=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/MlJ9t-4SuBhyEu2VKTakulYCv7cCjx500LJoof20KvZL4phL4W4U3VOA W7ZiU5hHoqF5mP2cvMUph2fX_P71GIPbPN4Clc61Vkgd59NA6X 40HuFhPMDh7kBHSdmvojFrkfpFGgStul0HvZyuPJg74AsQZ_At EH5mzyDNiM4YXt71MC8diTjWA8ey6M-7d8qa9wpEaE70gztxZwS-qExWgmzSVC02GhGK8K_8z4nDi-sAeH9Tic6_BlpnjzG-vQhlhI40chFcSBmzSHWJkEm-DZIt3_bqLis0ueSpmoV7fBJVId4zwQE-F6AOCMbg2WsSQX5Eu3UdyTfBIdDMh6tNw6B0CIcsiFsQwM3BaG zVCQaByugFzQRQJtsHlDQ2wiF10teS16imL4GPCEOR3FfXonUs RiROuhjx9r2CNSd8_kub4XAbDRLhZVJD2EUi70bk9at4I3hmqg eIGY-coAuwmPN0bAunwK37Iyd2r1L0Yw1UGvubg0S0VaekQtGDV661C jL3Zv3kZTn55-dn4mY_RuifF9RnFIqbPXlW7hOefCCmvLCR1h1FPOZrvLt0tkdF ixF8QYyF7drDnLxpLF-s80Ogjs1_FT-fvzDZvcF55U6WfvZosAw75lyoZew-7nSy4g3PrDJ8GG6G-5mWv2h7O2d8Ks0-65P6zfjEkglnejQ=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/MlJ9t-4SuBhyEu2VKTakulYCv7cCjx500LJoof20KvZL4phL4W4U3VOA W7ZiU5hHoqF5mP2cvMUph2fX_P71GIPbPN4Clc61Vkgd59NA6X 40HuFhPMDh7kBHSdmvojFrkfpFGgStul0HvZyuPJg74AsQZ_At EH5mzyDNiM4YXt71MC8diTjWA8ey6M-7d8qa9wpEaE70gztxZwS-qExWgmzSVC02GhGK8K_8z4nDi-sAeH9Tic6_BlpnjzG-vQhlhI40chFcSBmzSHWJkEm-DZIt3_bqLis0ueSpmoV7fBJVId4zwQE-F6AOCMbg2WsSQX5Eu3UdyTfBIdDMh6tNw6B0CIcsiFsQwM3BaG zVCQaByugFzQRQJtsHlDQ2wiF10teS16imL4GPCEOR3FfXonUs RiROuhjx9r2CNSd8_kub4XAbDRLhZVJD2EUi70bk9at4I3hmqg eIGY-coAuwmPN0bAunwK37Iyd2r1L0Yw1UGvubg0S0VaekQtGDV661C jL3Zv3kZTn55-dn4mY_RuifF9RnFIqbPXlW7hOefCCmvLCR1h1FPOZrvLt0tkdF ixF8QYyF7drDnLxpLF-s80Ogjs1_FT-fvzDZvcF55U6WfvZosAw75lyoZew-7nSy4g3PrDJ8GG6G-5mWv2h7O2d8Ks0-65P6zfjEkglnejQ=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/Lq_183L_HQNnCrK3nUhtWEQ1t4kfGdYQdUoXkQZ-Z2tBT9iCoGgLR3JahuB65IfajsyT_h8R73m5IxlpDeMMzEsnsZ RNE-_XtiEWWRoRCB13QJB1r7N42fR5elv3K54BE_U_UcnjvYgyxkg8 BGjE7kinBzf8E1u69p1XQKuUx3DkiojfrUTlu4RnaRXrSbxuTI BDGPf_uJFFa_HCP56fILviXXzDSss17CSxPvL3pS8dnIW6ZsYA xbdc4r6sU_hdaJ5QDRbYo5kQAqQGs5Ro4pAgaFJGgVC3j7xmIF jIz5fyXVfzVEpqKuk8pJ54ZgWGcdKm_8dTbWps2vMHSx1SM99L LK09QbuGOAYWpC5C9wWfjn466vujKiylaCLKzuolDBRw2TBus7 bqUet3-QLRP1n4YzUoDyRq17COr4-M1Yq6TaJzLrGIGTGM4LMRncSI2IyY4HR4NHwioABX_UnTMJfzr KHWod_oxTT1OnfNLoe0btWWa2HAFHBgeeOdYrfUfUhl-RUwMu4WeSXLqHlxMs_ozVy-jgQCK77EMap4YejgDibkv6tYKsWcFc_AauQIRV3PESXaBeyUsD zL5pEB0u-c_e6pD9VkrT6bANHOZkzza5wF8mdA0ImVAOa69x3K2TSE8ky_l LHJiM0JP4Gg1g92VAfr1L34TjDIVrbklA8=w1602-h901-no

https://lh3.googleusercontent.com/G5L3PfiJn7HyWopP4LsyJzwAHUW7EFKkGmoFXrK3Uy2tMMriXK 4Q4b7tCw_Gzg9ZKK1pfKt3vyqODel9m5GxwX3FfU6flhttYrJb thWdgOZe9jR-HJGcPqUCew3m6TKDoqdDo63-dPlTl59PqYTGzNu4fq4pIEesi_gMCB84zE3zPd1hPcJ3Gl0Dwu AY4lftMPCTdOKSWjPdYmlWw67f3h2ccmVpzSt-ek9F2CXY_czAky39jVR-DFdY-ic-kG1ti3fHKQdtPQatEAP0ncnw4YDumc-agwyw3LDaXyobjrw9DlGDSV_i1Y0QWslGc9hAtw9ABh6QZS6DU 6sPIZWQ6PrTIMM5LtVPZu5HQ4GsgUVyopJm33_8pyHXp3tNm_c 0lR-_4CE5BIXAsbyzTW1W71l28Dxiij73Wrv-Y0LVN0TbhxcIp76zK3akWttDkGSdHMOcTIfIpiSl9_yy7Ef43r 3fVXifXCPcDYnY89JefgtP2oVxefXJfsMtlHvR_ryPZP8bniz0 1Gzst4oDqFjLGgqNKPVsxMtLyuegMv7GpdmbxxaFqpSoiUfJxZ c0CnrixzMCYonR-jEpZoXuVCfTcUAtPOY5shZr4tt8nqpkC6mExG9D6v8ltDAake-lXFJtAkRP8LuooNVytsPo-ZxYNuEsV-d6LgHKaUbj-CsTzbc=w1602-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows® 7 SP1, Windows® 8/8.1 (32bit and 64bit), Windows® 10 (32bit and 64bit)
Processor: Intel Core i3/i5/i7 1.8 GHz CPU dual-core. AMD 2.0 GHz dual-core.
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce 260 / Radeon HD 4000 Series / Intel HD Graphics 4000 with OpenGL 3.0 minimum.
Storage: 3 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c-compliant
Additional Notes: Xinput controller compliant


RECOMMENDED:
OS: Windows® 7 SP1, Windows® 8/8.1 (32bit and 64bit), Windows® 10 (32bit and 64bit)
Processor: Intel quad-core 3.0 GHz or dual-core 3.2 GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 770 2GB / Radeon HD 7970 3GB with OpenGL 3.0 minimum.
Storage: 3 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c-compliant
Additional Notes: Xinput controller compliant


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=VS7CBR9rdu4


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.71Gb
http://4share.vn/f/7441474543424443/TY.the.Tasmanian.Tiger-CODEX.iso.file