PDA

View Full Version : Download game chiến thuật - Age of Empires II HD The Rise of the Rajaswhitelion
13-01-2017, 04:03 AM
https://c1.staticflickr.com/1/660/31429918164_27a2379bc2_o.jpg


Game Information


Title: Age of Empires II HD: Rise of the Rajas
Genre: Strategy
Developer: SkyBox Labs , Forgotten Empires
Publisher: Microsoft Studios
Release Date: 19 Dec, 2016


Sau gần 17 năm dài im hơi lặng tiếng, Age of Empires II HD: Rise of the Rajas đã xuất hiện và là bản mở rộng rất được mong chờ của trò chơi chiến thuật Age of Empires II HD. Trong phiên bản này, game thủ sẽ được xây dựng và phát triển 4 vương quốc cổ đại ở Đông Nam Á bao gồm Miến Điện, Khơ-Me, Mã Lai và Việt Nam
Ứng với mỗi vương quốc, người chơi sẽ tham gia phần chơi chiến dịch (campaign) dưới sự lãnh đạo của các anh hùng dân tộc như: Gajah Mada, Suryavarman I, Bayinnaung và Lê Lợi. Nổi bật nhất là phần campaign của Việt Nam khi đưa bạn đến với cuộc kháng chiến chống giặc Minh, giành lại độc lập cho nước Đại Việt.
Bổ sung 4 vương quốc cổ đại tại Đông Nam Á:
- Miến Điện - Điều khiển một trong những vương quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử khu vực Đông Nam Á với sức mạnh quân sự nằm ở đội quân Voi Chiến với khả năng đập tan bất cứ hàng phòng thủ nào. Ngoài ra, đội quân đặc biệt nhất của vương quốc này là Arambai, một đơn vị cưỡi ngựa với khả năng tấn công tầm xa gây sát thương cực lớn nhưng độ chính xác thấp.
- Khơ-Me - Cùng xây dựng một đội quân tôn giáo lớn nhất thế giới và đoàn quân bất tử với các vũ khí tầm xa kinh khủng nhất. Đất nước Khơ-Me nổi tiếng với chiếc máy bắn đá được gắn lên voi chiến và có thể được nâng cấp để bắn 2 lượt đạn ngay trong một lần.
- Mã Lai - Chiếm lấy Đông Nam Á với vương quốc Mã Lai rộng lớn và nâng cấp các tàu cảng của bạn để tấn công cả hai đường bộ và biển. Quân đội chính của Mã Lai là Chiến Binh Karambit - đội quân "lấy thịt đè người" với số lượng lớn nhưng giá huấn luyện khá thấp.
- Việt Nam - Bảo vệ đất nước và giành lại chủ quyền lãnh thổ với đội quân tấn công tầm xa hùng mạnh. Quân đội Việt Nam nổi tiếng với Rattan Archer, một đơn vị cung thủ mặc giáp dày có thể tiêu diệt cung thủ địch mà không hề bị tổn thương.
Bổ sung 2 đơn vị lính mới:
- Voi Chiến: Đơn vị lính với sát thượng cực lớn ở tầm gần. Mỗi vương quốc sẽ có thêm khả năng và nâng cấp riêng cho Voi Chiến của mình
- Imperial Skirmisher: Bản nâng cấp được chờ đón nhất của đơn vị Elite Skirmisher. Đơn vị này có thể được nâng cấp bởi Việt Nam và các quốc gia đồng minh.
Bổ sung môi trường mới
- Đất và nước hòa làm một! Địa hình trũng hoàn toàn mới cho phép người chơi có thể xây dựng tất cả các loại công trình tại đây, đặc biệt hơn cả lính bộ lẫn tàu thuyền cũng có thể di chuyển trong khu vực này.
Những cải tiến khác
- Thêm 5 bản đồ random
- Thêm 5 bản đồ đặc biệt
- Thêm 5 bản đồ thế giới thực
- 13 loại đất mới
- Thêm chế độ Khán Giả
- Hệ thống Scenario Editor Objects mớiGame Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/67dVJoaNNFAtm13xRw2v8WdvYMKO-YIBp96JNR4qlxjYErxUehB8W45Hg3SNUKtrfzPEZtoi4kLAnW6 0UM5RXaRidRqpgTOO8l6v3HQmP65i0KvzNEhVwgIvVrFmGW6d6 sLF9QBFaekAC__EoI584VvIOQ-pasSqkdnz9IoO7kcppsJ2Gj7s1gubCvX_Fexd67Y_wu3mFw4cw abwAxUbxiZsyNk7bnFT2mTq4DxHVG1o_FYKCd_vi8W_RzwRxBd fZ6DqxffMbKiJFXge7vFjCyOFp4QWe3opC1GptU_QlVwE-nSVCL-SM9QvbyaiwFQ6BUSi2o-5Jc3a32Pluyc2ltMZjaTZHkZ5o5GyWXQq-aSJQ4nDFRjxB2mmCuybKXV9epqVaTEK1XgNfpfS_DjNkpH-wX2ggmTIW2YfFvnVJAra2FELNAQ9uwgy5-WT84SVQZf1lC3-7hlztswL1C-mxmzXJhvmCSwiwT0IYvlgHgd94tj9Q4JcMu9B0LC80r_y8Ej59 tLFNk_SUHvFZ756cfEfQEWjS_GZNuzjzJiFm6HjxEdTboitRMz ArXzVgZisA-tbGOiUH0KavkUzoT00OoLdM-oQyaBX7mtq3k6k3TxoSkolMYAp0BPHlpa2TGhSrKcb43t0Ctiv o3OF7khmPVvRHGgbQ_c3HUdiDZa-_4c=w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/3oHy9Drb831d_H4vMRys7ZB_d7z1Hj47WUKas7Jl3zGbb2ntw7 mSWtjMZJOV1E5LkeU2vHg1PJGg2wMrPe77Ynj1n8kKOEt3MNN7 v8YHpRCQGq9VsYd6wHg-P-WRBCgmlaWA__YyXtD_jhkXJibxiWgFml1MmSrnDkeDhSv0j-X5gKRgfa5KYPR0LAeVVrbNkv9WbJXVN1wHfXaT4xeHlp43Xoyc vspJExY9lzd2NsA5ShSikcMVUWGJbII3jxIyKyONmBgvPiTxbC IS6i70WVEqyJe93YaMJNxt64mWVh_3tKZdwmg05l-aWgi9cPX2hNHw8twhtLT5OoAM6QTebLv-wWtgxz9hqogAA_wLlp5Mp7oJhKkmu5H92AXhgKjzfCCfYQIKow VGTd0FfMP_S0532ILz8rLswvsVDNampQBmnx2Ojm7ywtwK54B7 UaEJBrP2x4h8uk0sy6ZWt3GfJVTlCizUn6hg-GoC_oic0vIyLoBimaLjrdgKuyAnRv5h02y9MJHES3wB8CW0Fg8 RZ0EY8BzBsJEi1PPWlOuntsLWIOaE_qaaMfw6AN_YCBfmUor1W FTIGSWCxktQd-JwSN88rNA7ZzZNNg0N_xknwBmzloAiOk4StfGIz-o4riMrx9SqmM51if0sWrsUdDwy16BXTDmWi8WPagH_yUmj_t8= w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/Ul0mQQj0z3zaqGO2m-yRTzvO2JDIkNtVmM80jgD59LsRnjJelRZY-63mA8aDDMr9VGapDGJkUE_KmXv0GEampaE2T4K32cTIZJOac8H-3NmCWymmDD42nZhBXjnlB_Wb_ML_MsZUK_gq7GDj1ZDRVh7SrE V2SPLdzNSMuZarcPA8vvqaq0SF6lB8gCRHIRV7h9T666xp5g63 kr6QZb7bIbFAIuf-NGAWXSx0RyiDDxNBOuVWJcfPKYq6BxvK-NBIIT9ESf3nF9lz9loSfKF0RZYeCUlYbj02_L-6-iC6X9rJEAiB3FZtIe_v0JGWR6Bi3VZB7fbECUCccha1TIw2vqu xDeIAaJtoipyPT6rBH1d4BWkJFZKcfazA47eK_J2ZJhXOCUaYw ddvPKxk7KY9Z4Coj6NBH9w_VN5xpVBsXoKulD-fqKzF_1JA-Lnc6OYEFQAGpuh9HVHAiF5oMFdYRY-78J1qNEu2u9yXCgJoAvGdzQJkEPKUT0iuNuGbvx7V3OuX-Eg65TNJPEK3WrpZrv_3L29vg4WAInxPXqiuESFWFxpAnflT4NN 7Rfn9A9slE0ciBkP1Bh58abhuOj4Uzzsvwe0ZrfFFZQ4P_ZrFS jQBTZpGfmFhg6FnwDFobmISWAWE_j-PGC_bRMPse9xFu13Z70i6IHdEpSpfaf2poNw=w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/mOS3t0Gw2pNh51m83HRyuTYKh7WvVFKEJ2O8u3wRTBhId8vg8z _rujvf90mUmHbdxIi91DAoquP0aSqxJntGgmVtVK4sut4zyBZR oT0ltdAcUmKcWoFTO6ZvaAFvYInMM1RoBlI3gVkN76828tHNlq bD5egC74FBMBgO0fdlk34ZBE486OItbdZYuvuHC0PUuQEI3ja3 ogujTT8iaZ0vN42ML2kYMZPJajticK4CO9szC6XsbsHIBxniTp 59k0CzcvEP4Jz2LKv2JetxtVuF1cuRF1RVIhv-kcoSRKzFaxr8wYIVzvTHp4rH0hQgLG-aWSG9ACHwDSmvZvU6kcDGIkhQyv5sO1l9I9SX_g1aZswZS2woO Yq_xiCmemw7EXaq-BxUBMVm1c3cXisC-UMVpkb5Ofpr0WQcfUm4JXJKuvLexVe7WHC63qNVVpEpIDDTica 4IEKsOBOJw1pExDvJ7SxsM52F17ZizUh_E01-JFJ5i7QEm8hBbOxLsSoYiekIi1MRh485kBlDO8tAkYdVngcE1h iemFlPbyEGiGAEhqlysf8MALxnfker8f1kVkmxN6wal9ei-Ps9BNojmLCXanbWfvMNVbGjBN83-fFntN6DQDDVzBl8eEhsHobM6eU9F67UpB-j1k34mhjZUx611I71SOrmiQWypav9wIAIRwc=w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/1Nqz3B7jBqgJTRUJh98knhxWlDWY8kvLRgwvAQFnh-TBZF3AyKFcUQlf005xp3YxotszsPBxTOU91eAG45s-nqGirb_lpFHteliWvIx_CdBoxk_eumKf18lgXlAZg9QJgksfXY SLzzuBHW7k_LJ5D9uJUT7HSja61xnE1QZmio4PWbnKI_RufcE5 BmUBqrmhw9yY52Cn38QZkZhvyaGJxbSOYABKRnowPgenfhjYZQ 9tzoF-Pcv9Lp7MVm-I9q-xIU3655H90EO4VC5_Gf65IAQhGCaJ9eP4LO05GoB3yKPhmbLXD wRUq_JKwro1ZY-CHdtCpDHv_C4e22-gsdcLg580gQSlS6qFnU2tUc-acqc4jejxGLUMcxuTBXBZEdwjBqjO95aYzYTIY2wcP_686PmpV PpwC6TpfDcVi41Tk5yenHn-qIKrWVporG1t0g921v791TkjSyeLQPDXDAWLb8jn97E3JnYoMu IzktfkB_AH3yLVogJTej4zMPUgFCJ9bENy-cHX7dai1cFY2wDLxGagQSDaQpEBwo5lvosf7PD2FPifA8vbpLP v8XDjfa3cbtErn6vneR2i_2kiexOPOCDaYD2eJCVGVodnHBPiu qHhX281xFasboAG0f_WXQrVnTFAyzsAJojj2rbTDlBNdGQFq5s XH20KB4vGrP3zoJE=w1689-h950-no


System Requirements
MINIMUM:
OS:Windows Vista, 7, 8 Pro+
Processor:1.2GHZ CPU
Memory:1 GB RAM
Graphics:Direct X 9.0c Capable GPU
DirectX®:9.0c
Hard Drive:2 GB HD space


RECOMMENDED:
Additional:900x600 minimum display resolution


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=s-M02B6AWyo


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.05Gb
http://4share.vn/f/6d585e5f585b595c/Age.of.Empires.II.HD.The.Rise.of.the.Rajas-RELOADED.iso.file