PDA

View Full Version : Bài học CSS phần tiếp theo - vùng làm việc nội tuyếnt11nguyen
18-01-2017, 03:08 PM
1. Giới thiệu các vùng làm việc trong CSS


Để làm việc với CSS, chúng ta có thể sử dụng một trong ba vùng làm việc như sau:


Vùng làm việc nội tuyến
Vùng làm việc bên trong
Vùng làm việc bên ngoài
2. Vùng làm việc nội tuyến


Vùng làm việc nội tuyến của CSS là vùng làm việc bên trong thẻ mở của thẻ HTML. Ví dụ:


<h1 vùng làm việc nội tuyến>Học viên công nghệ Vietpro</h1>
Vậy làm việc với vùng nội tuyến này như thế nào thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn ở bài sau. Ở bài này tôi sẽ chỉ chỉ ra cho các bạn thấy các vùng làm việc với CSS.

https://www.youtube.com/watch?v=Z62-gIlzJTs
nguồn: vietpro.net.vn