PDA

View Full Version : Download game nhập vai Atelier Sophie The Alchemist of the Mysterious Book-CODEXwhitelion
12-02-2017, 06:15 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2665/32846310355_111bd52b5e_o.jpg


Game Information


Title: Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book
Genre: RPG
Developer: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
Publisher: KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
Release Date: 7 Feb, 2017


Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book là phiên bản mới nhất của dòng game nhập vai về giả kim thuật Atelier với nhân vật chính luôn là các thiếu nữ đáng yêu được tạo hình theo phong cách anime.
Trong Aterlier Sophie, bạn sẽ khởi đầu ở thành phố nhỏ Kirchen Bell, một nơi với khí hậu ấm áp trong thời kỳ mà giả kim thuật chỉ mới bắt đầu khởi bước. Nhân vật chính Sophie mở một cửa hàng giả kim nhờ vào năng lực đặc biệt có thể kết hợp nhiều vật phẩm để tạo ra một thứ gì đó hoàn toàn khác biệt. Do không có người hướng dẫn, Sophie liên tục thất bại trong các thử nghiệm của mình. Tuy nhiên, một ngày nọ Sophie tìm được một quyển sách bí ẩn biết nói nhưng… mất trí, và Sophie nhận lời giúp nó tìm lại ký ức và hình dạng con người của mình.
Atelier Sophie cũng là phiên bản đầu tiên trong cả series đem đến cho game thủ một thế giới được tô điểm bằng các hiệu ứng thời tiết. Cùng với thời gian trong ngày, thời tiết sẽ ảnh hưởng đến game thủ theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn các cửa hàng sẽ giảm giá vào thời điểm nào đó hoặc một số kẻ thù chỉ xuất hiện trong thời điểm và điều kiện được định sẵn.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/PXOj9iRqhK7AXNitAfeNyAWYyOXRQeiyYhfh0tfV5iIJSZWqnd sbehVQe8pyjr-Du0HmzxsG3KWuEysOU0_2VW9QCMjbD0zWtqDpDbG230AaJq-qPPSAzCA_JHnq1YoJAG8pTYZaOKqPxq-W3r0GrotnRRMUdz6NygdLG16YYlZFrx4k4bszAQysjEqyC_HY9 45LmsIDISNbTHttjxLFtcSKwcnt-6E3h34mhiwD_VUiJj92BMviGUJuGym9lek-umqzJD3eoK9CHkbA6nblS1NWs8W1kH9x5pket1zVluYKd6VbQA R9D5OJnU41KXjC7Ms8iqrFO8LyF0OAf6qkFob_5-HRHQnZfLQukvSZ5Miiv-C8YTolJkib_2LFNHyC3A2rC9KRnfJeal07C9YCiJuIcPXgKrvp Aw2F3Y51Be5jIBqL_MJMQvbzjQYwKF9B9w1Pdwb3fByU29pp2n H9rEGPxbMDOcvUFedXQrapky3li-FgUutpD2sy8UbC-3hmofIYUWtBrTJjL1R0zcdOjyj0-PXc0RLfC38kd_Kf7fp-n_u0iDCX_OiHFSa8VWshQBX_Hhbk6Ed-ksc0BYyWjhSaWrS1mTR4e-UkEWOtXwg5EWFqKIs5fRTD7g5a3C-BR7SAjX-Glc4GqL1eDLqhelmjBRL7Yit_2y__u9wcmmY=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/3Y6uijgkM26X_P5JrfIPgT6bxwvL9BfQ26mJsUElfxDK4Akk8_ WetM_48sD8PaJDzsvpxDa4BV8MduF94dHWjVsLD8LhLjr6Oxew _9W7h_VzXgxoRfLbqvfSQFxB116WK2vwMSg__Bq_W4Sxo3rjCo FdMJQsKdjpDvYUMmOUxAWkAsZF984m2hdgOWBM0p7Zc3i_fhGl np_6j7pWbG66P3FcO5OOhoVQtXgWIUojzMiLRKgBhNSDeY9qd5 Cur0zsGZLYg4vNXZObHblMPkp3O9du5d1HNaPx7-h69DHMO_2edJbgTTK95KbhwonEFJIouphfVmuVXbvzyE3RlwVP 5bzsMQqH5B26k_EXnl3sQz1vWnn0Mqu9SNpZxQpWAXVb_UF7qX xHHMoSxUOjtXwmD51InSdCT-gKNeP-imWIi2nKGE9CU_MR2kwjqDBruq9mHv2fYLD8Lt0CxEYAionJID z0KWNwR90M4UKowePAnHbyNZaIITLtB-J6eG1WmsELRx5N4q-DeTFxBfcVdXaMrWPfbVvfBBREJyvQ1jRrkmI9Lw0SsuoUHsW5b 26-8fzJ_FRBy6kBcdrNfXrtwZeqJnciW4zTnbdUjfSl-oNYiOhlaEgTxiipXDeia58sAguO6mKW3gKtMnZCsA3mGriXeqm a1fA4rrmHQ0aMG8AJBGI=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/AZ9Pk7YjhChsBeAnmi0tgozJqk7JYHrPrtyQns2wge9xK-4jpAEfxnBoiaQyMaxITx1eqdFJLmVTNjwTVO3Z_YqaxtMspf3_ i4nxwQNrN8H0R-craFS51Dy9RsistADOcgSOx_oLfveG2F6lul5bdWpFauldrnwF USN2l8eJ1uxdznqwQLHakNsYBhJgKkfGjXSsXzAyBTLXmmpMqM Ur-Cggl4gTn16GfHS7_at98VrRnBsSVju2cnXJfNFViHpMhn4TtZr dREmsfb-5IimkTz0TFHTWFus5Ni9O-lOER1xrHvQVZDRrVqbGmOtAVyeqLtDrUJZEvuc9FniZ4Scjm5t gL_O8rfwBLomrNHUl1X4s2P6Ubro9QqyUX-RxE7tKjxa1YChMi774E4CyEyc5Rm1vXJv8SWlQs0EHYMhOqwsW jfxv8sQwyc4Vy2ZDOyaDSZcaRLyuhURg7xZx8tRwhvOwnRALVZ Kxdcxng_fsAZBdLSFsrM3ku0l_Y9litNMr7laXrVBMOnY4pJY2 S3yigJ1ZagT2StGXoBwRHkogt_c_Bb20N7ccYhCO9naj-KAO2X5riczMpQLeAqh8Rjg1wJ460qbVshYqQPVwfxeozcDjQSU LXPNgAPhkUoM4YuBuNjx9lOv8hgO7b_7a0cWDRasz5_F69LV2y mjZ3j4PxxY=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/OAf_fqUe6f3RKs1dytaFM9LxvEGUy6EtCDKjXKPPT_dMC3PhC9 2Wf6v1Z3WsAPw2HbyV4tJyNGQxq7SVZp7zQE5_Khd4Gy7qAGpz XWI4_3noYbnwxYFRKAPZCczDe_0YC5Y6Yc5Ymn-DYktDV0EM7J9xDvsuQFATOBP6NOqNwBG_rjDKKC49IX1RcH8-MeHUqtYkmrfhz4LGWWBvBQ1-joeJb5NGRMvh3M4N3csrRuN4nMyYilT5td5joCI42NHQyDcRA2 mdCCeE-mWRzU5t3-hVW-QHiRP-TqCudvceewH1PipdxgofoWaMgwrg7NLkarEIqxnTfk2rTTBNdx koDjzxAUVMJqLIAhy2IVtPfCDLxaOzEeX2VSWk_o06gtcTituL bKmFTmzrdL9XNzvxqEIbEzVFFS8fSM4WGq_hnvf6KeRpmBGPKz J8pyoaVpYRKX2eJPhUfX4hdyhdntPPktpiY7MRO1trrYy9m25D F9bXhSLq-UXwJoNJn89sA4Zt2Tb2jJH0JkXccplZWgvv_1Ogc2D8li9WBXa sRYLfODV7SSgxvzzPMdeD_AhQ_ZdpB49x0GO9CEuZA0_HWjMRT Pc0FDUJDMW0osHmUOYWUO3_WZIinMghgsWYU9o9WLET12OL2BN SZ7r-U5i8XzgNT7W7oHdEoCPWNXnO_4VjU74=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/ICz3HbT080x3wNGXlty48FHOU2hQzBWwuKczn49OQw_94w_ypD CZsXW-lgkJsZdomYI1jR3TqN4I27R-mCeV1TOn58AAGwnHS110MvrSBvO8Y_02aF8X5OaGjLi2c6ybG1 WI3NPHgICdCMmji5OuAp3zL8Y-_sRRhXLp3Vrpv73oIMXlOymSjwWC5cJw-aN0NULV7H0rLrUTmXQjaK9p0mSMU2oMeUn6AW8c9DCfB_iGZcg j5ydpYkICooZbPNzYCgPtcRAnfklYklcQQNOGYLG6hYTABBI7A Xx3SprDxz2Q15MvnMC3Re1FKzemmPz8wiHhpdEwqzcTJKFz0sx RZH1PA9H5-T6ZoCQBY3k8LbXCuFS5tB_AG8evNiQvFFvr7APKIeX_sNhMMxq 5c-Cwcm4ijqLTgYZfR_Y3z9OlHqlmNweQRSBwtwGyDNdl4k0dWC1-76X2K87q3AxBbMkVmW7C17NWNNC-SDEipCIHw2swDCiSjCfcLJ12gFl8kcoaipAf1a_Lq7BmoMna91 GF4_MMHryPagFGNtK_meNAuGUBf_PlJS1LXJh4XqOjUzpO_M6N K_TM9iqQGEslJ9hKxD8lecPXm1J5CCZeUAxF1GohLjzIiav-HPPHrjSe71MiCQLxdZ37igDl5WEAuxwK-OJy04cuT4ONJQ-kEREJ0cc=w1602-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10
Processor: Core i5 2.6GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX550Ti
DirectX: Version 9.0c
Storage: 5 GB available space
Additional Notes: Graphics: 1280x720


RECOMMENDED:
OS: Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10
Processor: Core i7 3.4GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX960
DirectX: Version 9.0c
Storage: 5 GB available space
Additional Notes: Graphics: 1920x1080


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=7w47j60GriM


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 4.5Gb
http://4share.vn/f/2316101b15141317/Atelier.Sophie.The.Alchemist.of.the.Mysterious.Boo k-CODEX.iso.file