PDA

View Full Version : Download game mô phỏng Take On Mars-RELOADEDwhitelion
12-02-2017, 07:00 AM
https://c1.staticflickr.com/1/463/32465910230_d909c98541_o.jpg


Game Information


Title: Take On Mars
Genre: Simulation
Developer: Bohemia Interactive
Publisher: Bohemia Interactive
Release Date: 9 Feb, 2017


Khám phá địa hình đầy đất đá và cát bụi trong một tựa game đầy mới lạ và độc đáo. Được sáng tạo bởi những người đã tạo ra siêu phẩm Arma và Dayz, Take on Mars đặt bạn vào trung tâm của cuộc hành trình khám phá thú vị nhất trong lịch sử loài người. Ngồi vào trong chiếc xe du hành của bạn, đẩy nó đến tốc độ tối đa. Bạn đã trở thành người đầu tiên từng đặt chân lên sao Hỏa. Với những công nghệ tối tân trong tay , bạn sẽ khám phá hành tinh này, tìm hiểu về những bí ẩn trong quá khứ xa xôi của nó.
Những điểm hấp dẫn của game:
-Bạn sẽ được trao cho những nhiệm vụ thăm dò sao Hỏa rất độc đáo.
-Địa hình sao Hỏa đầy sống động, chân thực .
-Gia tăng nguồn kinh phí của bạn bằng việc hoàn thành các nhiệm vụ, nhờ đó, bạn có thể nghiên cứu được những công nghệ và phương tiện mới.
-Hệ thống phá hủy đầy ấn tượng: bạn có thể thấy những camera bị vỡ, cánh tay robot bị gãy hoặc thậm chí là từng trục khuỷu và bánh xe. Tất cả đều tác động đến phương tiện của bạn.
-Nhiều công cụ để mod, chỉnh sửa địa hình và nhiều thành phần khác trong game.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/Q0QsSXLjHOB3NS5auKpdQb0UMLMwlIJTTYNFRaMiTdr9SQNHqm 7wRneZcHSn2ExBvnBynswKwtbx_6TrpVfyFVy0IZMUdotkJcfa TQqmPq1dLN94O3Mnxm3_tiU1XpOnG_Ax27ui1W75nzc6ii96UY h1uu6ZmqqX8f6p5sBLfP_7hp02wd7zrFeelnqdXJFtTYCQolJp RgjVmJg8FLkcVHyfLHODL2rG-jnMlKo6m3rdMcALd5Bl1zd3k-TUbcYPkVIFnfprZL9wi_o63pPxbrBEz7tiK5xQKPgeVWM2k_3n n8ZfjN2nJBCkPhbS6t_zVe6TTYzOsW8LC4oHEDgSP_onQTeO6M 8CReNxxnKRqG9ALDPlXB_EFASHcNyDTt7Gh2BZHRWdD3ttUn9O EqK7JrD9sMxwP-REqTMbXnJstUvW7pZ0U2pmfwzqmCsgQQeWXvfdQ5F3SK5lULAP FqHlE6RhS8ZkxefXdFKvHFpBXJlr70jysKQl4yBB4I4GPKJ_gu oOB0HVbeZSLlazuWSBw0DGH0qjmn1WmiqmPidJanL6ZH9lPUkN ob_EEpe_W_Jz_hOZVfSfjsnm_hKPynGmkwI-JeCGbjEkqQ3TwKpmc0_AWbYnh2l9yJ-Qrj-GrXNqenC5p5qcGh2Tj1KDKKCZDzWk3ZjnWdzRSy4xue1xfKk=w 1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/o0xK4D_2BldjQWVTzVWhxVzHpYTklM5xR7Irr7N-pstfkX7ihztPdYP9QOEYNg6Tt-S0PV_EnPADL6Hs1gE9ChimQixuhdO00KfW2hDpr8Gft1j0KUb6 qUKuC1m0sIvyyx7mme1ZiW_PweJUHDWz4-HlB-RgtT3FGYBwR0w8cfL3IZo2l9R6HMiyckzfyskhzY0vLBXtVxyQ _usfWP8e-MiIlCOkkXSipznndbTF4Xv8RGWnJwTz7BIgmfu7RmiFQtzZhBe JPEHh7kCA3sNjO6Q0cSvP8_ib4yzUnocYAeeiCt0fJJuzwZMwH viWTBPOHGO-FFfq70CPp7sfFd4fOFxtnPA8-0RKefTrC_5QIDKEpnGNhOVzpbEeHNSqmuWb-Puycwq_MDvY2TytaMEb_xCivqHv5x3aHjTGSBfbtKBlZAWxORb MW2OtoT3mO9c4Kdj8Y42HSXMIKT04q5Tw-jJG9dVPET7SMIt6iEprG54ZWuIxOXc_MprEEINpOUMif8lCFaF 8gFoJG7BF2T2ouhIB-NGo0KjqyFvHzjhs4hmO8lUkCwgznGkPLd3qcbuJypEsgMDbjLx xp1-xtmzdGAqwK0OKLw9JH09OUTpXdGuaC6iLmh9ldZjxzl4uv-ppbhx-VM_Yy2HRfg1wB2aRl1eHJ5ngIXPRbobeWqiOE44=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/aiL1_nkVyRiyXHp2xfVXqm5AbXR2tASvPAgzqrWBGv_wYXguA3 vFM53KlWFa51UhoHdV1wRjQ1OaPQoSGaclFVcDaOSQnbDatXCm 8dWFtq87GwhqkhZAuOa_m4fTiTO_8kJIvovLiBC6FaK5VM8-giUoUrV97tUXLkvo9C6-GuOIIdVQOmo3q6OIFbgeJOKkZ85e3j5lFerWwLz7WYsezFuQbK KKMAJ8piVQTdvX74EWzH--rgOuvjVFsks7i0YBs78y_amXJS7UzHisKvSWFP3UA6KaHZqKBu bI3V-OMbwaB5C2m6e1Ewz125OytcGjm1iHKrP42zrpc47W3gnmsSEsD vtDtN2ATYGWXkWN5Yk3_6C6StjJDwzQIoF_A5p4aU5dsTkWzVk SSepL07uKEM_Z013PtE8O0nRyxWKpDdQCizrCJ66mmWofsrLO6 JhfQWUHMpAX-BhbHL_aR0tEUzpWjCvAtmT-GPbkjONGZixXCqM0BJTZL_xbFw-McFlQbhJp6Q6i9bbsIhCb6fuQwiBkZpMB8m6cw6cJk0N4folgt 7iP59yxeoKrNLij_5LAoIrfltV5Hqbo1jhPMNbPddpG7ffDeJy VbB7brFzmOa5oF9Qdf-xyu3f-HLwMu0g9gaKspeaioyBEGCw0PVAIUR7FYpb9q49qlL5wJzs_Gt k=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/10tg2A8tqA7fC7rLqpF_IJ4Xyv8TgRC_FYcYuxC5PTY8So6rUo 1efRWAjPsVYOWlo0f7203ft5JLt9OFrcR83d27znjve-m6Ac0l0KmQGVzXzYnv0C_bMSMYDg_XHturv738nDTDLQaTRmAx eHGLVI7z4AbLi3IaZPpDXbmk1Y4pduP-WaDvKrsBRWw_ACE6rilR1rJHF8itrbOJhIfVuwqiJLwBQmxCwM NQulT1OXt0Rk943knX5yG8UHoC1Bpv_qaKA9FkCDEJwQE4_zsB XwimK6mqMOE88l3s6rC1GCxQUNMuShSsiIzKa-ZGi4gohozVAZPt-i3UvcZa03H8a19QYoWcAAW-UULlcimbzlsrDEFdmokrnMZUU8u8bbmyScXsY5mwNXbt5FHWj5 4C9-KSS5C4MFwm4cYtctI9HJ6ypxITQ8cC2RD4V8t_FVZdCKYXqIGO RfKxHuVLLRM6qOQ804x_UwM5MYRxpblFn2w9L8Aw9lsdTgq0h2 ryOftwt0852d1J2y373bpOcgYtrOk1c7PVE-0VCyTAmBwFQRU1Jl224UriK1R7-PTaFrRi8f4SteXPEeseCRbJSmQ6_44hynmdLoPvQ3M8GnVVxFT weZpwgRNF-LBJTfh-QSd-VjHp1NJnPbaDx7NKO7sOnjxG8osqyFDiKZl4deYZAO0=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/RelcDfdfpWoUGAFYu5v_h75C7eV3lctJXQqgKKRl9VEHYmyc0r acpiSvZR6Q1VaWPQtShSKN_mgKNtE_3QLSGo8I4ZodVVlGJ8wb QVyJ9QWQpnZVWxW5JuIm-xll1UyLuaFpIGXCpgs8b-U9GTuTPNz0PCWw5RL2S4MGkOpFoju0TfQBm2aluIL3OaCMec0U K4yHvQXHV_it1lgf5NiPqyPGcpkA4gmVIascbpU69lLO3m7ijX 2gwOwTd7A3pWslZfqSpBXEBu3Rvw-cd-LmSeZdr_7bwsz1a54ELcPzQOD0IiAS9RbzelTiJpN_CRCEFhD-JhEoo8CW6RTutrFzNzGred1rfVPnh5eYtjOYMo1qysVSpfl91h cSDQp4T9LXqO2kG8d9g5nRRG_pvdcY97nblqSzI2bQQJQFFaAj 4BPlb9YP4TT6VxecvjiyF6moMHxEnddPvPoi8ZwuNxG73RdQk-i1V5yd04zTEtu9oNBF27UsuV40wHdX9jo3eMM02wqzx5LGFmom 6qV9FRGzjVtOQbedhbpDZR-VDm1Yzp6cGUYBMSye1QZbV2c7yBwszJ_gqX655PGy3epQ5SSPH ef-zw4kWLb8RJNhG_B67c_Kj_qYgPNH5Q6y0UgGfDOSjRXgwnN0g5 _bGMPijJuNDCsx2W1kzZTS8le2_APnItQ=w1602-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS:Windows Vista or Windows 7
Processor:Intel Core2Duo 2.5 GHz or AMD Athlon Phenom X4 or faster
Memory:2 GB RAM
Graphics:NVIDIA Geforce 8800GT or ATI Radeon HD 3870 with Shader Model 3 and 512 MB VRAM, or faster
DirectX®:9.0c
Hard Drive:6 GB HD space
Sound:DirectX Audio compatible


RECOMMENDED:
OS:Windows 7 / 8 / 10
Processor:Intel Core i5 or AMD Athlon Phenom X4 or faster
Memory:4 GB RAM
Graphics:NVIDIA GeForce GTX 560 or AMD Radeon HD 7750 or faster
DirectX®:9.0c
Hard Drive:6 GB HD space
Sound:DirectX Audio compatible


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=DPQ7NemMaZo


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 4.87Gb
Take.On.Mars-RELOADED
http://4share.vn/f/4376707b74717577/Take.On.Mars-RELOADED.iso.file
Take.On.Mars.Crackfix-RELOADED
http://4share.vn/f/7247414a44454b4b/Take.On.Mars.Crackfix-RELOADED.rar.file