PDA

View Full Version : Download game hành động GIGA WRECKER-PLAZAwhitelion
13-02-2017, 01:39 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2808/32855853715_87270a8737_o.jpg


Game Information


Title: GIGA WRECKER
Genre: Action, Adventure
Developer: GAME FREAK inc.
Publisher: GAME FREAK inc.
Release Date: 6 Feb, 2017


Giga Wrecker, đưa người chơi đến với cuộc hành trình của một cô nàng người máy ở một thế giới bị lũ robot xấu xa xâm chiếm. Người chơi sẽ phải sử dụng khả năng tái tạo các “mảnh vụn và phế liệu” của thế giới này thành vũ khí để tiêu diệt càng nhiều robot càng tốt đồng thời vượt qua các màn chơi.
Theo Game Freak cho biết, người chơi sẽ có thể tạo ra nhiều loại vũ khí khác nhau với các loại gạch vụn mà người chơi kiếm được từ việc phá hủy các bức tường cản đường. Mỗi vũ khí trong Giga Wrecker đều có khả năng khác biệt và phần lớn dựa trên loại vật liệu mà người chơi dùng để chế tạo. Ngoài ra, người chơi có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để vượt qua các màn chơi, bao gồm cả việt tận dụng hệ thống vật lý trong trò chơi để leo trèo hoặc khám phá các phương pháp khác để tiến về phía trước.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/HTIZ22Qnfrme_auM4siX9nm_W_5WIgrkXIVzqQmdboQvW9WvMz gEjGEPIVr7_EramTplzJ7pcBbcbdBc4SS_O0S8VFa4XipLVoB7 sTGFJgbIMiSvXPUrwBNtBUzi0cOJ4Y0nJuk0xgUI2Uzdpv-FY6MyA0RDn2gcsfsmAv27LqPxr64J8uK1-VJ6PdrORVBfWnPIYH-p7w5ssV5UE8mYFIVxM6uOiQt4i4jp9R-LOgsDQd9nKlX5BWd_IRKR4yhoGKv1jvHrWiYJkqehjSODMmbdF WH1Jm4QIOFXHGBOUxNSPhTeAcn4a372TS7qQPFzjkxbTHnn1yY CH7e7aU16PZnj3Y4woJX7crgEzBO6xx_CA1E4MY_xzhgXaNrMh 3M539Yuq7VyIeLbn7IttK4HP_Q_dXYdde8VBShy6GtOsVDjZOz 8IZ0zEZLV0LzePqsS33IOPMhECjCfqEJ5M_gidTc3G25CYQbuZ pO7kX1luyVv_3fCh9koFkUM5bkynSXq4ejgIIFDYGXjvcJq4kh 2f52h5dDiNIquY4ke8c8lO1THGKW6t8KcN9wDggp7rJq3AcPmG TQAgbR1ogrdqcEFnw5_csGsU9y-PgXvNPk9cKIhNUvl52y2KIH6iTqo01p2vgQtz0drGrXfr3vgpv BeRItG7Cx9Jtl5RNvU5o7dGWo=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/KGUQEEIbC9SLlQIZIksZD3KN4gPNWuXcqS_sZOyI1AlQ37UY8i cINfJYseEibEDlUVPdAAE80lDCJX1DM6mIsQA1ZsUgViTmuil9 tg5DMXis1PtE7lVfJzehu6UVZ1m9ehVuqgHicuS_ggYdu1_OaJ oHofuEevvzjnsOUi6NMsqR568Z0oVPNKZIgrxTlMWPCC70k6VL VJBtrwxzXKyF0oFvA0NTzIw6OJhT25MitlwTRA2Fkcpxks09yA A8S6guYLmuPT-W1iuRFzFJj8XxHamt8DWE7bhsaMoSSpvWUTxOEAZEMDF69eJ1y KJCt8txq8Dmj49L0EuAXZtwO-1r1iSN_zCcSIf6dhC5PNjp1-4c8FZrtL-fMn5pQnJqOw1-9Lm5oLJDXGQQMM_fCZZaZpwm0ylbKuzcVstmOv5dPIiFHs4akd c5I69wUAokZU2EiurFlbTbLiIID-LDvGkkBqywBViobSeRtcxX_8_z1lxtklJvHkap7vy47KBK34n1 Ul6qEuMHiggA0TNeMRiQRRsv_4Wi8YrxKu6Jkh8zocPcogzARG SMtF2WqDZP_4eYN8sP4AQ26jnjl4cVDDdObSVf4wOexWHp9a5s Ulzq8CYXM4il-MPgWfdQNupuc6PK_Pm0xnNeX_EJx7opVG1y0sK4uzFN0MGfvyw eCOBrleA=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/RiNCMQWhBcgp_SGrTJ4gFqUxy8EMfihLpA4jTbrkHN57cYCgkB PUsC-v-dVF5SkcBf5stWWwE8CNk3HSAAXz9KQEJ7ekG7sFaggG_wmNFOy RtWiBOO7z-N_19u_UvhjWoRzx501O1PCZo-XqvtUG-I9Diw5YqGsj422NRjKGiHean96xgy1O9MtTenYANoUqHUzXv0W 3ZXDixsmCOc6Tea6DA7s6eWP7wVPqfdQuNvlgsZUvDU3cW70-yaXN-_iehEzGyd4LQ3xFeq2Nw5jZ8eDwgYkmjloeDT9hBJBOcvaSmCd kivfI476DpoYWzw36lOKsdALPzm84e1Goz8g-9tJfeLQgEJfIeoTkUxyZpfBqVjQk41vmrrJfD2QXeKcu7dWbxL MBKtOp0qlRli2ldT6Xr5u4tC7N8uhr7AC4opVkPF-XSDDBxwW3Ag4xn1OFY5uF-nbwGFmvnKoxYZEr9o7ctjnOX656BpMDLpEwww4k7sim2O__bOV N_AtVGC6PDQqsuQXlGIiZ5bMN-y1KxkID5iOqxBl4fv1y7rjZNattOpceCve-fh3Y-P8ILisyOaW-T2ldV6tDAHtFCmwIv97y8E0FDdhDGJ-Kjo2z45Fn4jJbiEwmRlUxcI_P3Iz0YJ-82Fuy8FV-csn38ocjtY9d8_C2wfmnzKYFmp02O1E=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/wJ8YZsRz1Q1nMLh798OVV7Vz0OHLegtcWFP_WEo0mPBOrURV3t N6vxkemlS-aeywZ_aR_lBPGlqYa2HM_qIu043qO5yk6yquAIQ7C1UpZYtONu YZSXRgxQEKRmME5mooC2dEiqjMd7dvp5oecefNEoH0JWHG_9nD NPoLxXyRt9dG4ycfbH633juEP3Oa5TZwrwYPYe64RceK-ZK5ioughxokzf8mHY53DKxmeUKXEyZn9D8SaKesaDX0Li1kjKI-N_sSSW8YsIXsVUKolznWbiKuWEIVrDj8WVy9lckWwtHWchQbFa aZbSA6EmF-XPqlN3zYEZw_Adyt3ZM9MDjLvDR4EENxm5273_Y_vCQcVpUKHv HcwJsaJEBBxywe9H8DVwxrcqrPVBSBwtCZoIbM-bs7oTqrvWigsHeKqjQhwcgGfEfJDBpl8yRoHnBJE7RZqr8ETSu nfiZM68SOub3BrKCpK4_2ljoflBICXuSTgKjBt9ADsp-fGU8v25vKQYmEDSNrEroifNzKxkXwiTZsHiShWpKO5EpJ7lOR8 GXuYCV2eO1KzILe2Nx_rR9-v0fzsl_NbWPcRFQqJPV8JsF7kvLUDdXwT5FgboXEHLSLvOCqkv SggpZvxt6JMgNDF5MIrwobPvD9Iz4ma6YL9tn-EHbgefB27E4UIrp3qPxsCDs=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/RqV8tkJVNmFNzcl7b--W8dBNHjx1-dmDKPU4vZ9FoC-mLE9IEQF8tUedeRZI4UsIzo7ok59iZ7s7P-r-4bARluFXvOXowECoeV7ThTbLQqpJBB3_5Z0TFRTfSoHGxaZ_gS 7YwFr_dUUAculigD2BfDJQjGYGV7sY991d2f3LV8UHMcBs9KdK o2Lo9HwymGNffZmN_5K9LIOHbLhoTbn7ekBfFAT3c4al-bl6gZY4jPj1XwP5YHe-T6_o783NhJuoBS1uL7b54urilAvvn_qvdNcpTUv98haXWe5yby zmkcefortb6g4CduCbF_tZFL-PoTYYgjRHxKiVUfON2s9kuvyTuVoOqQ9pllYt6OwrAJz_NGVMC owKvS_BWsbZFRiMZPmup0zeEiztzn8Sz53rykKYo8ZlpduOUUS 0qaAFGAHoSzuvrMgDXLCugGnWt1XL6REKf7x2rLAVGh7Bum52i 3kM8KiYTZgrBAfq7Sp0U4QYETKUeAh0iMjRUONtrjENytlwizs b6G0FTEhBqVQbZKW57lA5VkE_3FumTJuP80BLLOoL-T46DaxgEPY70Wriz4xIShoreYmprpuvqxpsMCSx2lpI8oMcx-nsRGX2Ybu6MpUJX-XxGzmN7m_hvK3OTanS4hwnm38OX6WzCk2Bjq5TkPnkiCTZA6S8 pvN3RBU=w1602-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Win 7 or above
Processor: Core 2 Duo ~2GHz or higher (or equivalent)
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Graphics Card NVIDIA GTS 240 or higher (or equivalent)
DirectX: Version 9.0
Storage: 4 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=kxAR99rCVBY


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.87Gb
http://4share.vn/f/6550565d5c575053/GIGA.WRECKER-PLAZA.iso.file