PDA

View Full Version : Download game hành động Rocketbirds 2 Evolution-CODEXwhitelion
17-02-2017, 04:56 AM
https://c1.staticflickr.com/1/439/32923066245_902c8664be_o.jpg


Game Information


Title: Rocketbirds 2 Evolution
Genre: Violent, Action, Adventure, Indie
Developer: Ratloop Asia
Publisher: Reverb Triple XP
Release Date: 26 Jan, 2017


Rocketbirds 2: Evolution là phần tiếp theo của game hành động phiêu lưu Rocketbirds: Hardboiled Chicken – dự kiến sẽ “cất cánh” từ các hệ máy của Sony lên Steam trong năm 2017. Thông tin này được chính hãng phát triển Ratloop xác nhận trong thông cáo mới đây.
Rocketbirds 2: Evolution có cốt truyện nối tiếp phần đầu tiên, khi người chơi điều khiển nhân vật quen thuộc đi giải cứu con tin phía trong lòng địch đúng như tên gọi “Part 2: The Rescue”. Trong phần này, sẽ có hơn 100 loại vũ khí và nhiều nhân vật khác nhau có thể được mở khóa trong quá trình chơi. Bên cạnh đó, game còn hỗ trợ phần chơi phối hợp lên đến bốn người.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/Ag7SpdmzlmUKN1oqPwcR1YWRdcW1EkQf10nASKcFKumPpvy2bs yRZciaMuUwaqlnCFvdtK_D__kvSekbsMlNfHQRJPvqdZGgizox 7Z7n61Q6X_SQnH-Z_0ooAQnzZUDvbx5SzScFuYMlxWgrQ0Chv0Jw_4ERXAPoFRRkO Bfpjs429_ilHobYwXG4bfCDhZ0e3EZO6HhM-Ai7UX8cYcpQOHLDhjlC88i7tQn0pu-UjhacByRzJO2PhoVJN-iQqGeFWsYQ8-7lXWCYWKxY3j8_XPeJo6GRKIrSiB6Nq98zyYsAwJGilhimSzhf YuHEfBS1Lu6xRnzIvjlpTG8SHpd7WkbOPbGz-c8f3j2N0ZA6GFvO_5iZu_EKj8dmwSnkhTpKyrcyLBocQrrDsEE 1rzKYvPnVuwfvxfru192AwsH48DeqPcMYTelFkOx_cHxAk9tSS n2voRhZfmDiLXBCd4c3IrF0rKzbrg6dK_Eh7GHmW6Vmh6s4jtA lVkvFnJ54suRLICfgmMajd7CgurXhVDRH4E2FyfrxYXBIz1f_i xo6w3OJ47Lph4zaIIMN_vAnklokgBWa0KAil8ujEvTaLR8WFxk RFOY0Kk_SCSPVD0HxkZdkJsCWy2KfdkVAgvSSl6nnv15BYLLfb vPdj2WNd_Q800_fr_wu3XG-nLgJY8Yz324=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/6cBx6g9gWirTVzs27eS-GOOq4w4nm3txooGwLpYp9tOyp2zHEDMC0GEc3nkTypYh6-PuxYRen-nUKZnC-sjiCDPblfZPECc5SAk4lq3OJpDZu7k-9-TTSelY7uVQri-PkgCcFPrvsJAAzEl96CSgM9r6VVOBmTDWmsjLu_7qPPcC_JuY9 BHe7-KJostBqS-aEyDBZX1RBTUwOOU9mGeHWSjjrON-H6YigRtWFlyNZrbzJxTYVTntmn6mUWwXtVY2XHICbUj_KaJCfo 49Cel6HLKs9loWbP4EhGSJwsz94_yX6DtQG2jOaEaseqwEWsgw qb0jAap_u0aWh0bwqOpG0F2Pb63q7UcTKLUUzUQkqVzCGu3jLM Ih4z6VJ2RT1EsQn7djOk25a0emROZNQoc8ubXOH2ItGJGFBKhq oaBiPCslqq-caGvAhuYDEhLD1KYQ97C1QaOtK1K79o7hHyPnXZ0caFq_5Jo3a 7skidzQ5rlEsnz8bQhe4yzOgTZFK_eMYSRBf8SiNfmCRnGI53w jlosO9pWU5wN8p8bl_yNy3SqaZ2C9lct9WOES2gPgQLScgG_az CeUXlZsFnX0uDX2mDWo7PsfRDyEA21gDWD6czJPpYDuZjhKI--0sIGKkLPKNI_3TCwpFD15qDE6r08hkFsLd-b9gAaLzx8RWnHZ8f0=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/6BewN00fhqTIdxnCuI4oq3WhBYtJWajrXrlP3ofHHPeQGgicbp rwbhNiLijmoHsghUGhTvfztO3IYWtBh35VhpqBruEvpyId5MDk LQwJ5IlGLm7ocuoD4rFVwpODzffg4WCPrElxTQedjAWHbdG7q9 hrULcTzWrij9qHhOvp8iK1NNcUGKHKhGClmi1CTuc2a7cSrJuo oxNzUowydk4iZ-XhJCNLOUx-JYIsPPoWeWemiS1iRv3btOaI1K2I9MpP7GY6HBx-IvpcCZEJTvhx-I10rqyPo4YwtV8z9eioJHLKCP4oAve4WjKn9L44HGFDxfF3NI_ d5hyLB1NEX03upBgcf1YArXWFbfOwGy6KxDH7PmyCFP4UY__tC xNuU-AC-yC_ECnQ-O3FWFpHDcY2FXv4QYlAvCJR0bKYKICkd8MWl_l3QpmRpp82Q0X RcrYY404IqQTJ1w_x2jQVZvVYgc12pbpF-DAgVKUONmTdPZ9ixEwtUWOe5RaizzGGb3wv1fhfpaS1UHlIMZ_ xk8_IojMKokDocH4xhI6WcZZGfetUHWsXjF29lAEH9K6cghyui _uyJACk5mr2QLFTvHdrbU_j6VlrzSIjh0tNCnFoO2Taw7a4lY1 ikOiDRPxUECHpwF2s5N2KWfJ0mmSPkUMKmWa4kIq5DkJn7xiqy NBERd8=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/PieCee-RC0ZLpC5FPIZqpnP8k2so3D2JAUEuRPWLk9xtJ0iK5I6qHfH4s JOV4eHZVi5094HvEeHwwjAQA0wBS7T-vnhuYl4FUS3L0i2h3Gg0LI3PUKRYE3LjFfNrTUwf2vV_oJgbMy qJ6tqgHv9dAgzobe7UQcBmYxRD2IITO6WsaeL6wgmqEfG-DHXd7wkyM_kfR7FKVkR3SOoa2vO70_yU7V3DgXHD3Ked3mK9Ra NyYjJ7K2P_uKOkgslcyb-PikfGWgKwg-WClM_eYInGkiMc443JJVKW0hBkMTvxZjtYOorPiwHjqt42F8aP nuCSexzaAVEm3M8sqGhrzBmO__D629MR5pjU_MzJkqOG9O4gCX wE1cjGI7su86LzpwepP7LvIkeOVrNd-LG1Wf10Su4Trh0EcRPY1YaY4rD8kkkH6jVZvA562WYGKBzZF4i f7tEo1CixgtZMt21yC114L7dubXgMuGKrmGpjfxxU5F-vpf12o_cCeu7wKZau16WaguqidvYJ8G3lgHqyj6IkBCsNiEiVw diWHHzq61yJOu4UUcEqu2ZnG_7-aN9N0RR3_TJgM9Ul0DnGv5vQeo39w9uEapSJXRACJ0C-Wt6PmBHl4l2fV-7JorXiWt45BKlUUQZV2Emj9YrQGnMuyUMgbuja9MGxUyxgroqb DP1A-Ws=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/BwDNyiDVtf-d0i_NXjj8buMN6dlIgYteqpuHpbrDLdaWREo3GjOZSt7UAPqq0 HQb_Eq9UrhnNVJc-prx_7ognYzhqvRoZDhXMU9JJyL6Auo_BiHUCoJaEB3b3R2_QsA 6AkapGw5Q9lR-uw4GuJoAl0lkpUjMdWL8Kd9XXcc17k45BnL67l8v2gBRZaVGCx XxVOND9s-UCDGzTIyrb8Mf2e5QP_MCO4EP4eHuQk8xSBoCVAXxzaHkFGDiu 7JrEr8vvuzW-eikXfKWIgsk-bQMztO-z8iN4YiYDuaOdfvlgNcuP0k6vhDA080gefZH5wlwhQ3NgmrzxH t8oXV-fVqlhWWiL6fnye-Q0pm2k3u3VYx_GE9v0X4xBCKNgWhJoHJs86YhCuEQvPVaa24eI QZwjM8bQ211mAFf56O36W9OkGjiXQ8io8zK80COCtpvfTGXhrv YYb1DVACocXMOQg11s1f6v7IWJ0Qkzbeq0m2DorEpxWa2VbX_U wZmYSigyfgb2FfG6nP5C_Q8u9X7VjzHY153iVCHLCZh4WMl1LE OtQ3bA0T2olnmvLYRoXLCTuVYI8Hly4qmAXdafsy-pMbhWKiklLeKhPxEdxHKCkEcq0URnNMDeNl4rXglJw6SVQKaim cd_A9V0kG5zqOpdpQq9GdwrwcGsOLG28Xpu40HxJs=w1602-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7 64-bit or newer
Processor: Dual Core CPU: Intel Core i3 550 @ 3.2 GHz or AMD Athlon II X4
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Radeon HD 5570 or Nvidia GeForce GT 8800
DirectX: Version 9.0c
Network: Broadband Internet connection
Storage: 12 GB available space
Additional Notes: Supported Controllers: Steam Controller | Microsoft Xbox 360 | Any Direct Input compatible controller


RECOMMENDED:
OS: Windows 7 64-bit or newer
Processor: Quad Core CPU: Intel Core i5 @ 3.3 GHz or AMD Phenom II X6
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Radeon HD 7950 or Nvidia GeForce GTX 660 Ti
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 12 GB available space
Additional Notes: Supported Controllers: Steam Controller | Microsoft Xbox 360 | Any Direct Input compatible controller


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=bxF0zEiv4nw


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 4.78Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/5UJYVAG68E1O
4share
http://4share.vn/f/2114121813171517/Rocketbirds.2.Evolution-CODEX.iso.file