PDA

View Full Version : Download game mô phỏngtheHunter Call of the Wild-CODEXwhitelion
18-02-2017, 08:08 AM
https://c1.staticflickr.com/1/707/32806740312_9348e801dc_o.jpg


Game Information


Title: theHunter: Call of the Wild™
Genre: Adventure, Simulation, Sports
Developer: Expansive Worlds
Publisher: Avalanche Studios
Release Date: 16 Feb, 2017


theHunter Call of the Wild là game mô phỏng săn bắn, bạn sẽ vào vai một thợ săn bước vào một vùng đất rộng lớn (khoảng 50 dặm vuông) và hoàn thành các nhiệm vụ săn bắn khác nhau. Khám phá một thế giới mở tuyệt đẹp, nơi đầy ắp sự sống, từ hươu, lợn rừng, bò rừng, cho đến chim, và côn trùng nơi đồng vắng. Game mô phỏng chính xác hành vi động vật cũng như vũ khí và phụ kiện đi săn.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/hM3nC3ih80zt3ozpn4O22B5i4jp2dPmQ2BGdbBoOdy5UBJ7rtf REe9I8ke5kbrO-QYHxETq7rTFHvWE_mHa6_d4yKXJZ3pqw6gXg-LjvLqox2TQzG9N4dvrJEG7ZntAv0oQeXxAFDgJSzckvnfW4FpQ LdWoJDpoAQ_5URggLy-pknPxGSJ8ABvTTEtkw3vKrDg28oWvCDYgV-wAyL8v4igBNbu1PtoItLwruBQz2fNpay6A7mKrM7iK5owNETIG NQIqCOYE-5tXkv1QngM4qvRgq5RV089pxN-sqtb0hp0q9mx_cPnJ3fYi_G_aRJ-vc7V3F9-p88hVofEfYHUhrGDUR23L7GOEJz-SY1GQf3uueJ-J9GlQsVtZR8Jqy83tAFUo8iZ-snyz1UnNzadthslTKXjTDp6Ywe487s9v0IlFwTr2CRcjdm5UhK oToIKAwa5U3O80DiKs4yEaT1It-z6ccKbB6iwQOhe01FvqMEjq9Vsqv27tprKLtbsKiZ5nMw8lkhP SdnkoYLkT3erMeFxvLtpgSyu3i7kC6L6mQJ9gTNmHPWGlZQn0h bHTc4zbKvP9XKynJU1i4-ixFxMxZSeHPSsOyZq8RJfWmjhQtHMcH3qmxM3IBJmezx9exj74 gk9uHzFEMbrNAMFeWAXMUtwukWx-LzWz1ulgeLhdCGXc=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/GJN_MOshwfAzY6klSLf1sQc6tSABbkwLXbr0MjfM0dtJh5myqQ nKZm6qlCl8ejr5r1NvsQ4Qc6OUpHvDxIdTDSY3-3jY6Vj2Uv7G-Ej3-h9UCRnBPBhFv2i6oyeBVr8BD47qycjW1XiTsx-tZfIIc4piNSy-IYb6-HZKlKuyh-93VnLldxtE9Bi0moUhBnjH2W4_boOY9DjiM3MvFMMT7blXbKpX kaOUgpIDKDmtO5zxtKqjKyEl1btNGeRl6MfocWQTEW3_ZypDq5 2vWaFuIrAWH-CxhcJHovP_iXcZfqAl_XC0JLocZNNBRTbn8nilAySb22Z1djL4 wM_3O8wIr994TMS33iiyiUNDeIvL9BqYKOY52_lEAl3WLSGwAt C5S5mP_wRaVPEWXPGvuSJYsYEWxuoz5QQjZSh1VcEU21dGqBm8 pqPA7Q4kyJshxXOXOzY2RmGwoLuCk_RB_izC0c5OdZHW5RdC-DBvgfeUCTMA-nviVojnho6eq1OlFD9v1WR3rnlNw9J14iVZBOfOqzHRA_CbvGm 5oBzcgj5XD996fsGO9XeiaRJDH6Y4akcZb3Z5Xokw60_fKAl0L rkdWZYeLRjCpnUopA0t784AXe820whPmKXMbi3w5V7RGZFyKX3 WyBaKbBgq7ArXRjjoyFPx8M88MuG4iUwNg8PvFG0=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/naj2ax0E1ElFxIQ7a6Vmgi29_azoWhHVUlngCYE9u84mRX9d-UjkO1XZnaZOQ28hNHvfKADyUajmB-Bsoj-ngcrHZeA8wCX_V5Ol5ngBGbjXWLY4OgVE1PDv9VEMLFgdVuHhy ssMZsBKa_Dqd2mz-kvBPzut_K78mb00IYXfXSNjNx9AN4WovYgQAGlTcbeAQe_3-PeJ-Pq6fWnDFDc7mYM_RCGTnqK7qiKsABxmJyFZwisl2vrx2knW3Bk SWSvFFTYdNZIuIuMM0KS3-BqLvnGbMA9PVOqwr7rNvR0UB9Kp7JDT3oQo6o9G5fJu61lMKAX dvV2bMwMb_rY0SwJs80hVEyyDfNbGq-_wLAVI9orFrJSNvdW4JNDycyHA9u_cU8e9XkMD_C96bj9-XQJd_yIZZg5fglND-5Yg3ITBY1FEmSLJL-ISbqOdnyauPUo3d5T-zX6rlZBDKI8LYLRA7hPiE0yFMR1hILQ7tCV9yMnDfEDwGEnrp0 sIvaJIdaPKx1jHKuG7hso2WfuZGb1U8I8IoWhZiN5WgsI5TAtO yoFQW18XZvPDalfBLoVenUk3ux_juWmC4Tq-gZEEmkLHUrl-vEtL_IjkNJlvcknFu8TCNlfNvj1LOhZ5jbXpeIcVjEfIDpjuxN b35PhME_rwaQ_DG5tqiriiVUPnnNnUm1o=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/c-9x9WVQfC3Fy5wxmxO3qKktMW0hvlvTWbBcjUtrWMrgABbwIXwE kuQGdONe73V1QyYmxVay9IbhDvXr9uWWy0NZR0UiexbGmJcywp 4J1C0EVI98V3XJMVJTQlcDVfd-IEA78w2iR2gQPZSiMZRiSBZOTGifKJgX7AGfu-W_TKQJ7N8QUXP6dZ1yxjR_Jq47UqhKruqbTbKJz3Q-7b5f0jfo50N-BrTkyw3t9ntuZZzomYFY_rs1E611_3-0ZXzILxnWRScPEddAwLhfjwyGef8oNrDx6mMd8hkji7O1_Xyoy LngBKSesSZ_mIbZx-Hopultv4nXhm7mpQ7fRUYqcWPKE70W3tCxRlSqprjOCI2fuFsY 8qKoz0mYAiEQEhYVpxfBgw93jpic29391Vw33iVwNkOvfqLLK1 iV4LvUtiOcp50mfHYLIB-0k0y5Wfh9j7Mn_AHuzMR2eNuv3NVOxyccHiStbMMHyBnn4SLDb Nr4AWw39heRIEprxCfMNzXjS8wF5AfUtAG2KIYfNKtspFtvhPn 3yoDXpPLNYz55McVS6KDr3-EDC94D3EBhFMvgGJS-MS92bRb1LAg_znBSPbWmBljp7PMMQTonkuKlsS__qxex31D_Ca vWAoBahTWlzkwWPRlBX1IL2w6K3yOvIqzdn10tsUY6WIsanjSv Tgo=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/9D75Tj0htX_tX2CSaZjGN8LIfKwbb20RKqylIVRvlzqDFaxk65 VfUJ2isRpz5am-iB26Tu7eDxNqvGnfDfGpaxx8xYulo5LOAunELxCgSrh-f688TRg5XEwHTTMbwo_FHbtlGvq7E-xh_QY4wNHEk_P59wC0WDNPvmagEhIxbfsPyR8U3-p8XzcLlMsC77u99V3MNAre4WIiy3G9Yg5PTOL-mJEdSceZAv2rt6EjcQ6-MuEBKpH0BZUGNsrpfLq4i_TBuF3BUCzsh-JuyLdEsf5cLHdK2Go3ZuFYgjVmwMOrgP-GQUGIvM_L6YW95cyFK5L-SbJbzDyCzyiY_Nb7RP0rPBHXptZlZg7Xh77RLzUdHz9jvxQ45E MdFjwWbiL8qkP5UXpq51AQUM36NiLZnBdkATiuh0WeQwznCL4M 36JVAVI2oiV-Ii7yiA84kcx07Ye-Cj5HU4Orf9Pn2pDjIhx5yWPqrhU5_nMa4sC1YWJ_F2y2l2Ur5w 1KkzyfVInP7XWPF8BBc7qK19k2a6oFWxL6J-SY-TUPz5_U1AciwXLHKeV5z4Fgcgpg4m3PNOFV8B1SmpOcg6yPJdD CKN-X8Snjz6CP0zXw71-5uuCGouCY9CMP4sAyq7D6HbVy-U2spCO95C6e1PnTPo2iWgJEilEf3lpC-HkRDg0mxsyt6sE=w1602-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: 64bit OS - Windows 7
Processor: Intel i3-4170
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 660 / ATI HD7870 - 1GB VRAM
Storage: 20 GB available space


RECOMMENDED:
OS: 64bit OS - Windows 10
Processor: Intel i7 quad-core
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVidia GTX 760 / R9 270x - 4GB VRAM
Storage: 20 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=WHFns_WZIPU


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 11.53Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/RFKBJGFIZ5GN
4share
http://4share.vn/f/3b0e08020e080d0d/theHunter.Call.of.the.Wild-CODEX.iso.file

tdiver92
18-02-2017, 02:45 PM
nhìn dung lượng ISO 11.5GB , nhìn sang mạng internet băng thông nhà chắc down nửa ngày chưa xong :-s . Game nặng khiếp mà đồ hoạ có vẻ đẹp :3