PDA

View Full Version : Download game mô phỏng Farming Simulator 17 KUHN-RELOADEDwhitelion
19-02-2017, 07:30 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2116/32164829603_412e1bcfb2_o.jpg


Game Information


Title: Farming Simulator 17 - KUHN Equipment Pack
Genre: Simulation
Developer: Giants Software
Publisher: Focus Home Interactive
Release Date: 14 Feb, 2017


Farming Simulator 17 KUHN là phiên bản mở rông mới nhất của dòng game Farming Simulator do hai hãng Giants Software cùng Focus Home Interactive hợp tác phát triển.
Trong Farming Simulator 17 KUHN bạn sẽ vào vai một nữ nhà nông thực thụ.
Đây sẽ là lần đầu tiên trong suốt chiều dài lịch sử của tựa game nông trại ảo Farming Simulator cho phép người chơi vào vai nhân vật nữ khi bắt đầu game. Ngoài ra, Farming Simulator 17 cũng sẽ bổ sung thêm nhiều loại xe cộ và máy móc, thú nuôi, các loại hạt mới, và các bản mod trên phiên bản console.
Hãng sản xuất tựa game này, Focus Home Interactive, cho biết đây là cách để đa dạng hóa tựa game này. "Việc người chơi có thể lựa chọn nhân vật nữ phản ánh sự đa dạng và mở rộng không ngừng của ngành công nghiệp nông nghiệp". Hãng cho biết khi người chơi bắt đầu game, họ có thể chọn giới tính và tùy chỉnh quần áo của nhân vật.
Bên cạnh đó, người chơi cũng có thể thuê các nữ công nhân. Những nữ công nhân được thuê có thể được giao cho các công việc như cày cấy, bón phân, thu hoạch, giúp người chơi có thể chuyển hướng tập trung sang các khu vực khác của trang trại.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/4zABOTfpCCOSdqS1XI5gpz4wlx_ttatXu7v-jTulpQoy4oQDHVmL__tdoIC0SCqXDLXXEa5ZQQ3Ntcq_keeFEL 0wYP-Te10frJMPoWUW87vPl0ue_fmQlvvYYmLokZMTpyOsunfhcUzWQ zkaR_vXFNChSzG7aPGBK6ag_j8HG3oEtfNcbvSu37WZx06RZTW kIIn5ruQLRDKr3X_lOn6CH-Z-oIyflqAl2EHpUbVAP-TUvzVzbp0wpeTGaMTtZh54xiXdmyKSgZ2RwqQ-hTSc-P0ALQgqf8VzYQGoXhDn7j8LJry8yMBxekMO0wZNo1fueDBCAwR lP_joiodYUX8aYUILKKZxMhxO4iQhj7_drV5hZu341PjWsOlna At0Fr_V9O6-b5kyZwhfpFpGclOmJP3CcvnlijnFPhIu1Pj3KI2u2oogmaAj0V 7Ulemc7D_1dmJwPonUNRISHe1aCvsoTQCtzl-hfponwn7vpHHuejyLkggtJ6t3t9kS3ihGZT9Vg3jsGPuw7If6X LuiFkdO3UzDLMQpUcRrwW2dE7-luGYixGYD_ipg_rg_cRVG0rU8VcaakYrU6oS7HDB5FIrX5tHuF 9aw-qyIAFqHhcglykgucDvftMB_kOO87cQc8ZrhyRa2j0VEuw5gegl e0BAq1kiLixl4Hwa74xvZSP8jJdg=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/1KGAlfvl3T9sfOAB2tsCJeRyUzAUUTmZWIjJPknUi-lqR3QVU_cR2TQCbjgkMTymjPT6gVVNISBGWVKyZipdNzD7u5bJ x5NH0R66Yj9ggdzQr-7mP6txn9BTqlEWMlI73Npt-u-xIfGA147WPgBLG7caP07XZip3uWrsvfVj8U1kZHlUAwyTUgRXA O5ymDY_XDPqEF7bmfAsUzNMPznpADP9zF4JP8n_fgZvxYKS9dq lcMssNB7bmzt5kmM-hqT3wrXjSbM2LziQpLsy4WXgwZqxyylyuFjxZoYCLMvuZwvWHa pGLJztIw1ouL6lF7XhlNPbetwtCMQ7lIAAzIpVV7NjQGlwrOAl UuQDdEu830aa6JKWl0J4Kf8wDHfJx0GOeVsGoCYaqEnzN_wKCa a77u1dla5S_ZjPJP9cpq9sbVn1lfZX3evjWYOH6Uinlmu6_5Gi 9WmXgoeALbP4ll2W-iRsDkAvp7qe5CWjiQ26Xpt7hABNqAa4c8_T6-rl2SmB9xaWTKVzG1Kqx8BkH8UK3LUDn9p4hyBPu10Pt4CsVrXx urC0Hsy7K3H2-ZmVt5XzIcD-gwSwRHVb_e9Xk0sasmD6vrG-XiiWtBNRB7IAxaPd_tuObSEYWHHHdQoTuvmmJSwRkjWGdKk2jZ uG0Ci2OR9DNcs6xvCCG1JnF_D-7qQ=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/dMEh6sdiZ6TnvWuZmLAejVGl6UbmfsnmaFQAX5ZlaRBYcxz6eu VtgP8VVYU-oOEKbz-6oBYLBcaWMgElAoStHQcLrJcQF_F7DWUQEcikM_x6SHTIUEeja ZaGHqlZB2KUCaxRYr9araQnKJeF54jdVrBVq7ydZoxIsdmxTd1 bRyPkrn33BlUFBtrCzUPtYOXIXntHnBp281aWA6RExXUGuBN18 JDJ4vuCNZmbIcD_AuEfqUGUKUshe5gpcStGOoLthJoMWZ0oVqF hnl2Zp0Vue4qeUlIcORB1AnTvmKgt4i0uWO_sNmRK8P9D9Beaz pd6jNafVow9Vp7mfN60s5qOYZiNhvsyWWlRvMJrIgOThghHwjc 7lSiRR8agesf27y-qYGWsBzkuuQ2FWLnQK8L2FgF-9oIGqnQpdAtR-tsswYODKNfBtFpKG4OOqxoQ8MmOzEEWdM3LAnjPjtJti4Vy_7u yvKr6t_5UovaFdMz1HLPCwFqZTfMOHgp93Yi1mhmiV9kqhrwm6 AInjCRGadd6tfW3_R6P93eRmydCuYSPSpapuNQpvc2d4SynL9B PnwlOP2yW5Yan65ZRRjkFGDh_OAbyrCiBFMVxpAx2sz812g2yh gf1gjZ37mGd-DI1DnF7j4WTxzTBqhrXMrHN9lSkzcQFRSm-Z--dNTYiSgS6HI4=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/1Hj2d7yZGnlgU0-kpnvEuece5IfndZVJ3b-FrIDDCVaB0xlRKc1ATv0pxL4fALEeT4IMdORWduCGuG6o3GkUi lI5Jp3n7hI6s2UjIJm-ANL9Ws0Y6yDrBT20INdmQvnYNA1paW0jv28QrTIUsBENmXkrB7 s4MY8TrysUh8sjZC80XnE4LQGw_swBTftW-XM29KInNfHUO63qYOb_K1qnxSh7wA3-ZO2BjJHaTUor6eRRxZPDFbGXXFkF88WJ9zZ6SVO3-VO1Nm-Xu_CEobQqd2QfU71VZ05eFAg9vxTE7owmtEuz0sTTjgwutVura 2qTmOg1d5WEZURmvD2jgyaxaF3zd_Mfw72VUMuJn3z19JzYuFX QlhFI6Jp3uFFAD8R2OVq1cQfNIfldpMHFm5YCI5QvhhYtk_0FA FkSwnHXavDXu3OFsxmjs-hKt5CAuzzLcDjzOrKR-2wliR70_sayuGGh02jgwfivZQfSnP2MwmMLU6UUQbabM93b0Kk zL_hkOUx9WLbY90A4Lnk6JlTn7bT3_0SxcTCSOIkc7qE9_ENpr sjoUcS4aW7erAdRv6l4C50_hSvZPHaaH2WqrD2tSLJ77Ws1c4h TyBoIO4hy25SimSYtAPfu5r0kUK4zdsX7-4cyUgRER2me3Fd93oAtJtfN5Mx1_sVaVcOpWn_dPTY=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/Vnj-2dJjgaZvBVKAg52UJTnitU4iFRH1rEAxZC5trUph4qerIWwyn4 uzC6E2wqQWp-zF2gBOrH0NWEtYA50SV3jGJgiyxxVCH5db-AoN4X2i2AZOHuKH5i_-nyFbnqG_CX6vG800FfBPEOWsmXzIpZb0bGAEYA7POd7fwrkX-F3kp1QtcrdqYZDayamcTDAPeNajIKAja2zs9LQLmWzwvIq54hV HQK12V05bQ62Uo6cwUJPOwIoOzbBwPobSu-McbWcLN06GlEqfX3JHkGMTlgfm-II8--oQMQLlW0mDZ0GhpfrCuQF3SSvctk3UoLhK5TkXibOUndSemXym E43sOeRgMD15uKx9t5Dj8rxSK5XS336aNq41JYYNYgWmfLMyTh u0nqMXPq5-Ln4FOGwSwPRhe6Ng91KhO1SO0dL_wRVVj4H1ir5UNcqOVfW-ZwOZfjPEEFjQ3MqKP6BMjjGLh2oghpruIuf0y_VHyQbHmZ5piR Ir7uXnneKd3pT9Y4LcAzx6dSrkCqf3pHSO1gAuYwM4Ask9zILi 22pV8rOPox8ojvdp7udA---_gIhn6lj1i34f8ZeP9XrNb4KEAVEZ_ZKNxcK12gR17nKH-POunzxXpCiJRGgRbadPhtBpuVc_hntkBvC1cXWzLjkX6hqy6xq UF4GLXl9QXr9552Q6aCI=w1602-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7, Windows 8, Windows 10
Processor: 2.0 GHz Intel or equivalent AMD dual-core processor
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia Geforce GTS 450 Series, AMD Radeon HD 6770 graphics card or better (min 1GB VRAM)
Network: Broadband Internet connection
Storage: 6 GB available space
Additional Notes: INTERNET CONNECTION REQUIRED FOR THE ONLINE GAME


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=uou31BGBREg


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 4.42Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/W9ACO1W5PX7X
4share
http://4share.vn/f/4d787e747a7f7b7f/Farming.Simulator.17.KUHN-RELOADED.iso.file