PDA

View Full Version : Download game phiêu lưu Alwas Awakening-CPYwhitelion
22-02-2017, 04:45 AM
https://c1.staticflickr.com/1/753/32225016483_03d2f78379_o.jpg


Game Information


Title: Alwa's Awakening
Genre: Adventure, Indie
Developer: Elden Pixels
Publisher: Elden Pixels
Release Date: 2 Feb, 2017


Alwa's Awakening là game mang phong cách cổ điển 8-bit.
Trong game bạn sẽ vào vai Zoe, một nữ anh hùng được gửi từ một thế giới khác để mang lại hòa bình cho vùng đất của Alwa. Chỉ được trang bị một chiếc gậy ma thuật, cô tỉnh dậy trong một vùng đất xa xôi và người dân ở đó cần sự giúp đỡ của cô. Đi qua các hang động tối tăm và nguy hiểm, gặp gỡ những nhân vật vui vẻ và thú vị trong thế giới phiêu lưu 8-bit của game.
Một phong cách chơi khá cổ điển, bạn sẽ không thấy những mũi tên nhấp nháy chỉ cho bạn phải đi đâu, tất cả đều do bạn tự khám phá với cây gậy ma thuật qua hơn 400 thử thách trong game.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/UDw2bSLEhA-1RlbQom-du7lBl0miNuRDRSR6TlsEb-aqfQEqTsIY5EJ6zlOiJ59CDSL_kmGMMWokWX8ZecMw5WNDp7pB i7VJpcsidgJVR5Xeg26P_W03vhtQQiju6J8BE7JOCofaTIrD6u ZqvXqwsN6PCughXoOM6xDUJ5qCkSmuSCNgddRYnP5ELa7WD58h wJQHqP4PKrdtK2qpWE9DsVlXKnZjFytnauHwqlVl9t8SsTd_yU y1yj9c-J6dWl5r5dx5EtCFWPYCKIvl3j-I756Ui9sJw6w4EBj2n3fcsmLSXgXh1V4DgEUqzv2tugfKyfpFX VPyWoo4v_BiuRtqUNj0Q98c4rg_WiUzWM8hR9y5FLWUoHj4swo iWETa3GiAA06rbRSsVbtYB6VsWnZyuou3c-yhYN7wirbAafzk3KnnjhivYhYU4x01mUHIWi8FwspoHXGDLYRy 96v1OtfMXAGCmTnf62dTRHStCy9CF989MDxHRBuuKv0CdjKnV0 c5FfhDfXjCKZkDjwIPwG95ZmEBgicvlPc-gnPTl3wz5AASzAaD2eF_XF5MUYe7AgGWRiw6pKcdv-mQBHtnQP1VA6IaldVQhPAU9Mq2bQcYOxu7PLUVvSftyVpfyoFL wRBveLNENb8vPN9_ZbjNY1VRdStsHTso9cB63ceiX5XA_Cc=w1 200-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/F1fOptCJNgPfBgsXlNpvibBKxjh72nzH5U3mP9ir7z--3T8EyhakNGm6tVEiqNHJvY7K462inDGjMilfDsePTYg-MgsDSQWJm1aMyxXERzB5i9VN8VwoIKXRk1H15V9U9auCVKt7T4 Up4lluAd2jrcesgpTRhZ5NtmMicAA7Li0RW_-EeNiNaOcKbhCOQfJ6QUHBod2mOuwbgBfMLfK7eHM4YsGUHehck eEFMPqGOqC3OZbxyBNxQZUnWuVsaAq5mhsoLlybXdtQQNy07-B1M4tLIMcGpCuZbMtsW40NTS7LzT6o-OegZgNxAd0X4YBKMmHCxIdugsdZMTU0cJaolX_b1Fio0LvCeUr o0syEnaNQiaBCclzjMXaQrNi4GdMKGzV-OxduUIErvDdJFvw13oCwJfUUQ8U7YubzdYvh29j2PFmdVeNAir PinSXCMKK1Pqjv0JXyIzM6hS-efnlgSLqYZ6lpy_IbK4fLm1v4Pw4tr1MC0faQ61KNAh7Ar1RTd 4dJpfza5umrXzOoDFTqD0cLSe49Hqd2rZwwkHMPaG_egB0hwMK 2mP55VfaZoPf5OzPvsmFbH9dzmNlTTXU7vgVY2FTDjlqy_Xafl iIBIm0aQ8AlRG82zS30TdXnSzLt06djGidlPydHlafPTYAZOFk VUxGd0lIVz3yhp90hSlQ=w1200-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/bBog4nlKXf_s3cyXuarUsFjH-XoRims4R5FdP_LMkExCIZjKYQUNSvHk0z1Xr6sR4VcPbbFK1fL 72RYKaE0Ff1cGQM6bTty36EP9FpJZvH5uSnIE8OwrtsXG_md1E JQH9cYqa4xhoiTYlBrZCH7LhcU_ebtKLQNbsA1i4vgd5rL2HaP g7DH99t8DKmy6q0mOcki-dWUEM8WvljMaiQkLIij_o8IE-NGO9acpH1cwHTZXCY0JxywRknT1KFDBWSrzXaPu2DUcZ0X5Fef Mp30WN2kJtyRsyDDyb1Zg0QEccNWClhfz36XnKUklO1u_IGZi7 22ysmq9H7l4TVddBTCnpUbk2qDFJ_VpgZcxj5n03K5oW13nUsG WR7Rxg2d6_5sPXWF94s2eWiHBCMNGI73GqWNob5OTWB2lNask2 MVXzUIT74irFGo1jieTR49CJuSDlCMd9vL4ts-25q_1tVCy-rnUZO8ekZukKTs7EMDIWoqloQGj87JxyTxUoMCHU74NhlZs4Cg SGzGP8TquhKRHGIcsaOkKK0dytwOKYZPnLIAC04TbCgh0oXlMy PSg36gTZ_pDIFXu-8MZeuBjHQLRwU05eJkhxX8-9kydnEnSQwPEYmo9Xf6fkwVZV2Rz5Xe_GxRJ0qL9VM0yDEcq4o 5EDAuXn7l5poy6mF3i61-mhwM=w1200-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/u67-5-BFiqq5v1esVvAiAvGtqwaP_uIANCSR1FycKUOYkcMdffmKLaqo XgkkqM-soKCG9F8RVXCQMLAhl8ONR-BQzb6Y0l3jLEULo0BgDKhMLsJbD3SEsYj8InWKE3D4oq4ipbMN IPxoc9BYDY_cei6h2FdSL6_2UEZa5yW5eLXu2zva1eyM9NqeAq dAQj2Ii6liJUsEKiRJM39LyH4RlJxNskqQRTzcZQlvrVu0j0dv QCLodq4L7i87eYqoAZN8JM54yQn7dbjabdqaA0NszzmJcFnjNu dAh_epiDPjlqdLUeCUnM43tUmPZuoseqIe9cxkfpvXrEwJGUfU yAAZwmi5dSVQLRJ11GDFeVtO2iPTZSgkFuROlNFIx9e81ocry9 A4F8PuRaTfI8xjhBvUr0pUnpfgdLos6yFIbZ_p-51ZPq-Pqq3VhjJxZsLpv_3sNjUPpVBMlFgNTlodw67JzHaNRqwZ7RekS 3sfWB-inQ1oAvsUE2nJJQr0XBFaq45Zs6354F9MrinWGcDZzaEn-YB7XcliI9s7r2N5xHGpUHGfXGBMOQLWlAYqd4WCajnriEigr0a BxgG1Mo73ijvnHv7uNo0aaeWRcnjNB8pvsVsdBcrbWkB0OF6EG vm30TqYDVJfZydNIdw_9z2RXO1YzmMokEeTUWgcRwTx5Sgi5H4 =w1200-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/lj5RuDa7ER2-b6j6Yn3E4Kwu0eYsASX2QImMoIRkqsImEowOfmfryC3NhyMkS9 5i40gIqwR_Y7C7aRDdXHqZYxxgrZrpkuvMSylYhCytKwkd92UJ FflwWrdJS_RLeNcOR4ervq5Ecq43IlaQrFI3Vi027E8iBKGivd B-Klah9K_-B3_xJDMowy9v3x4L7LSz838rJToGBaR_jPu6HjoTwIPARt2_jh Mg9mNfghucJm1S1a4tD8cRb0aYrtYrWGQP5jEWPZm4viKc_ANM e3A9kUoNGR78UEXSTUTLFv8gqjhkW0o58F654rRcGZwYREz8Uw zK9FNJJiDMDbPJIj2gkpbVNT1zLRi4V8aChdjwmQrbrrrxYE9K YxPiRtX8_ohsM6MBeYBbikWa5Y38Ls2VyWSJfioZ-4X3MqX7FDukzOWD9yKSd9BxOeWJP4DPFLPxRDrGJk80XAkb-LXsIrJfWTyaMYXS8gS7MmQbq3gF_vUXOaxbET5boXvGg-HiM7d_ij2XFeAJUY8HJ150hcCA8Eb3agPWCj_Kt1W69fUHl98y NRUkFWbUSc2XYRgKiNtwNFzmo3WKes2fwR-FtrBZu05jP8b6IxN9XSQM228fh_jQRmTzdhOBKzB_vWiz0IsVZ NnfLcO3ceO2yDajHJ8gdpT2a-t41Wg7Xa609C5J-_w=w1200-h720-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows XP, 7, 8, or 10
Processor: 2.1 GHz Dual Core
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Intel HD Graphics
DirectX: Version 9.0
Storage: 280 MB available space
Sound Card: Yes
Additional Notes: Gamepad Recommended


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=fM6MelmDvTs


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 83.2Mb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/ZYKPLKT5Z9YS
4share
http://4share.vn/f/2d18191d1c191e19/Alwas.Awakening-CPY.rar.file