PDA

View Full Version : Download game chiến thuật Hegemony III The Eagle King-CODEXwhitelion
23-02-2017, 01:37 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2871/32659599420_08e7dfbb68_o.jpg


Game Information


Title: Hegemony III: The Eagle King
Genre: Indie, Simulation, Strategy
Developer: Longbow Games
Publisher: Longbow Games
Release Date: 16 Feb, 2017


Trong hơn hai thế kỷ, Roma đã dần dần mở rộng kiểm soát qua những bộ tộc của nước Ý cổ đại. Nhưng biên giới của thành phố đã bị xâm phạm bởi những người Hy Lạp từ bờ biển phía Nam. Họ đã kêu gọi mội vị vua trẻ tuổi đầy tham vọng đến giúp đỡ họ.
Pyrrhus, vị vua trẻ tuổi đã đứng lên tiến thẳng đến Italy và thách thức Rome với các chiến binh mạnh mẽ nhất của ông. Và cái giá phải trả cho chiến thắng không hề nhỏ chút nào. Tham vọng của ông ta là đẩy lùi người La Mã. Vị vua tin rằng mình sẽ là Alexander tiếp theo, và ông ta sẽ không quay trở về cho đến khi tạo ra một đế chế mới cho riêng mình.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/vhS2T4qlsz8tqjmOwgfTYeTlpPnQEXUvRaXAzBT-EOLnk95EQyjgnPFMsRuaxHlYYhrd3wOlPbIF5C_De-9ckmmWWwW6rTZPZNsWbBTg8SuFpmF3J_fgB4HnEN3GWyz6efzo dwyLeIK-TA8s2PKSDlEGk7CZLzFJK-88whIxo2sgFQujOxXaboKKVDszWAa3L5mn5-8AcDmmoGYkRui2TzBoVEFWASSHOJ7eGUnFzJFhsYPJSBqBHr2p DlTNpsKDJ2CNdgmdbvRlyJmOlsZypilDHoSRt8-ex2hw3-IyOocC0xwYmJ_aGD4dOmmMQfuxz3_apeso-sKlFUZUE5F7P-oLvBZIjSb7W6f21355VtU8lgIe-rUF2K9rOrjBPA2IWFYLFg9t9PhmanA-_VR5_Pc_Zl_NNJWzCIJo0czW3vvXQaNqhcPZVu5jKff0YAdRKD JI0x0amOKttkz5I9gkbIYuLGnM74mBD8lym_jzsfFmC3FsiGxj foI22kjKDAqf7Ww0E3zLKc10pLq25axe43u0hvlhiAv9p3hfr8 EEbec-CX8YXUBXVzMl9Q55aRmbS34sYnZ1pTmuOSrrUKMjchK6pHb6R6 EhOBA5FnNEdLXdLpAJGc75TJPwRmW-tKXM-tafJzlCeWXvp4eboWo2hgY-weu5eSWIdqpeOzy40To=w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/ZbZ5SF2RR4nTyiF6Srw5mZG375CHI3sW4wVKUUuQciwtVBZEzZ 2v3osiZRzMbEzoWDi2LSW0WAE6NKPU2mGPNSRlr079-VbhsGxxA5NVehvSNuRDfdimtpR309c_c_bv1kvKnKoCoKA6zXg gfRmKI9rSr-T48LMbZkbflgdRCFjmrPRoQ-gyT0ojquTIsuVOtXGtx3BoyzvN3mOdleF4POsfonrosDDw7HXh KLVMUqVUcj2U8tNRZsz_c_6j4NG2DVn6VCdHkjMP2q5r1XXvdv xfO1ienn9KWa3HsEr0bBBY8aHocmLGrQyPiXzSDX69Gotj8eZx 4-zaQkc7WXPaIx03xBDb6DQjIWuoTEC3NeRIBB4tx-EFikAqxzc2wu4M83fjoYydBao34gBsFgGBBQJ_uqgbwc99HygB 8oVjAj2ppPHLqCiYAip0tHrUEDmj4aEsuJz_LtOIMa4_ubvRjn WN4VUFzcgcpQ-4hDTAFBAC6hhAJh-U65Uao9qwHvu5EyF_2-e0pyr0bMTNloIt03ajOkEuofcg2vaY4jR-OlSq95QYisP8opn92CsfXs4r8F7uSXHVuEKoL5pp2EJuoUufSG nWN9qU9OLXlOwhIr3Q1LG8x6wj1KZ5MqcQgNwOl6NROFsmhObo B1UtnO7cguzFGacwyVs_3Vuv6UJxfxs=w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/i9_zYHTbj9uoBxp2U_Jl9RgtbxsqwKrH0vpoGRbmCEB_2llSPQ HJ2P_KzA5pJ5NDm0_4iPsh58txhb6eazLqwvCfx5XRUX4Wpjl5 butdoUEzIzhFY9JAih8P4j88PkM7V_qNY0AS-lEj8Dewp8ks4TRjw55L8txLAnjDMwx4xK-ZhKC4wk1q6Cno4d-Ahz39g1AQ4koMVqGlMMbrTSgpfb0Zysu1LeGEqU8tHD0XLyRj1 MFENgCA7dhqY5_NEgi5bKXJFvDQVhF_BdM4wcYnj8E0yHsQV28 _n5ktwFrkxYg5G0fCx1YHo1J7tHIE78bUE3ZZhMMrMcBbG36az AjXD6qKGMR-GSXkPN0jydnZgE3nngvgTolBa3u9Aimtv2aBTBss4vYzPxb6gX 1qN5QgoMxQKWv3dN1lb-TDA1KtgI3nrMYzyV_jvtIOyALGTbBSa_T6LySWh7NdC3Hul2rx oYWV2j6VACdMLxOAErVYO0KB1SFUHeYY2NT8LdGGh_eV5fXkwQ 8rPltl-x2fJOQD2emCY-jgW7BO8m_jvc9EHRUsdzjo4rUK6CVys33kNGOgr2QtWCz34VZh 54ZtIXWAErVJg90Y13HCuzEcCFA-JZDiiFu2eIR5Ddq5-crXCXa6vlGelFa21gsZps1BG49Npd_HDDdp1abwm1lHsbElWNo =w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/fT2bEIpC6zvEUCXDUvuJDtb0WjWGthsrBwm_MOkVoC_BEwqXvm AtapLXzhAi2fhIaJtKHsVv10hbr0wRuhQ0fo63fFtOJJP22wwt 01FMHDTYNHDoL7qLKuQTvG2t2Mj6Tt0GT4OoP7pqdECgJy6zET OaQo86-bxGIesHXhKci-H0dc5-4t_c2Iyt-u6Sj5rWgAiY_66aizoFG4jCV_tQqlRjJW3TsJA4IMP5lH0NH9N ZaToNgc_gje24fQAQqfL7C8ZTehkdt2fCB0wYtaj8obeE9aM-2-Cgjp4-VFzFczdv5UN-nxFz2fIlAyp_UMaiNA5J2FrSVteX77JSD9Wb3-xtMluJrbmQeuogkdA-0LHlsKOZ93EIdJ0lZJvA59TL4Y3kBq4wzZqLpHUPoaGZen0ocr Ai6mj5cd5JKXTpX8VEpBGLNXwFG0-gLOgrAeu1o6KEAwPSLdZl0_KiBdKG_o_-e8h-4MFxtQZ_xkhwrG5gewTiv6ihVzqnZGMLA1lwdxsjEFaIxlCzhU B29GhR-jzbDWP2kQzKPcvW3QUBYXxNN89CxWq3hYwieg1n6Mn6I1MdVi9 CMD5rwzRV4BnwAT7si047M-8RPETFtnno_PY5z8GDTa_H17AlbvCwP1ERgzNPROWf3Yvweht2 lHgZtwo3ND6JV6u7fdh9ItDwpMk=w1689-h950-no


https://lh3.googleusercontent.com/eRtCwYvxO0L63BnsrAP6T_oVExiQWmxZlcb9XWP4m6bJPcDzlb yV_e76LZapZKSfzTPEubtx1CVeMdFvMASIsdZDbPQgG5aPz1_1 9kApRrRH2nSjGLySLQZ-1VtzoYnxV5feD4QVp7ehV72Uj-rAbhv-rFrKVceIZYOndfCLsf8e9XlcFku3dpuF4Dvs-OCaX_FptRp6qTil6PhR_zaWB3TaJQrWDkS5PTKo27saAfKNHLI 9ADGniUTCOjIGVRa0GoY9g-nz6FwzpzC9QPyzogPAFmGOksmY75S71Kzy_KJnwWtMIxu8dNZH f_7maJ4NZ9mL8pYzKcaowK-wIcONS7yzBS2eVhvH0i9aaL79EaA-fsO3LgpvY8MDQIs430X3L8TxGKx8kTfKUguH3K3RE1jLchp0Kj jwbimhlo1KWPq5x3zJJS7IAepzhMfz_m_viSn_8LF7_qGq13hP EUcbCAVB6Qglmnpn0MhncHhJCw-1vC8B1-vQ_LnkNAPu3VWxymEnrVN4TToAKv86zH6msgx3hBgvRkrV0F9k ClcjseQ6XUWu_Q0BxTdUScxmJAYNbnms6w2r_RElZ9-5YI00tGczTrqEoflBh7bjnBbTiGOs9FkDAMCVNkoN8e9t31bMN UPGOPEAKFutPFp0P8CrqZyxtO9E6Elh8_QwEpua01w=w1689-h950-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Vista, 7, 8 and 10
Processor: Intel i5 or Equivalent
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 512 MB DirectX 9.0c compatible card
DirectX: Version 9.0c
Storage: 500 MB available space


RECOMMENDED:
OS: 64 bit Windows 7, 8 or 10
Processor: Intel Core i7
Graphics: 1024 MB DirectX 9.0c compatible graphics card.
DirectX: Version 9.0c
Storage: 500 MB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=uXy_YKUGXIQ


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.87Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/XETR4WWN8YTX
4share
http://4share.vn/f/4471707475707173/Hegemony.III.The.Eagle.King-CODEX.iso.file