PDA

View Full Version : Download game hành động Beyond Enemy Lines-SKIDROWwhitelion
23-02-2017, 05:07 AM
https://c2.staticflickr.com/4/3770/32903433042_026308a3f2_o.jpg


Game Information


Title: Beyond Enemy Lines
Genre: Action, Indie
Developer: Polygon Art
Publisher: Polygon Art
Release Date: 21 Feb, 2017


Bạn có thể tự do lựa chọn con đường của bạn !
Bạn là một đặc vụ đặc biệt. Được trang bị những vũ khí và trang thiết bị hiện đại nhất, bạn hoạt động bí mật một cách tuyệt đối như con sói đơn độc giữa mọi kẻ thù.
Nhiệm vụ của bạn: giành lại quyền kiểm soát của một vệ tinh được trang bị tên lửa hạt nhân trong tay quân Xô Viết.
Nghĩ theo cách của bạn, quan sát kẻ thù, lẻn vào căn cứ của chúng và hoành thành mục tiêu. Bạn có quyền tự do lựa chọn con đường của bạn - trở thành một tay súng cừ khôi hay một sát thủ thầm lặng - đó là sự lựa chọn của bạn! Beyond Enemy Lines là một trải nghiệm thú vị với nhiều kinh nghiệm, nơi mà kĩ năng và quyết định chiến thuật đóng vai trò quan trọng!Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/UAyDdV-XFv9OZCF6OQqDriCnl4qaNUIF6cm_l6LtDsKUAGzqTSrmforW3 WSMav3xpILWZTU8VuFlFe9CNUSHD56dDF7UOeeJDeZ69BNVIHe ul3i_8RcI9l1GhXVPU2ucmeUHYTWt6OZGS7NbDBwQyLzdbl72R Bl9_1XfeireEqkVb8k5ZkyfAwnwDAu4lo2jFBPktHZaLxj6uHr Cfh4ERm6ceJVmr-L9F3Nd-NLbGGp1NA3Dn5LjVV08LkGJl6LPonmz4T3OGya3NnDgHV1Dgni eQC1YxniqRFxgQpgpl34XMlgCtf2oJz4fTmy-uOy97j3ls12k9Opahtf-ulJ66NPsOuBV7Hpe312HdY3_yrCsfJ7fuJdXVil8P3uDQbFCUf fBw3Vpax0jrpBtOeU5P9oP6EhBLqfhJ0-ke2Od9upfvdHcv_ete9NFtCth9W-gYt569j76ghIoa_DdhU1ERbj_qZvj4m88sE1SE8i1tvkVmHPvo DxrD5SEQUm-q8IthV7tBHYfu67_G6-0i6GPZOiZKc7uYyw0xwm-_pcDn8PbSYV38aypxCCmbazvu8-st2tQ27HcovBnDk60aZCGWso9uwiNuTK-3A2su79AsBv1uyKc1UooY5spEC0wNh6-lb2GLksDZCikoaZAjxKnD_54nUOQQJCeJ-D8HWJ06Kk=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/qNPAZoHmOyV0sMPLtWdvBmvR7wfYGh3CTBd_lmOT8AdAi6kllZ C3SaMDEMN5nIQv3KJoNk1JmC3cUVaeIpXm-j-UoTZ9sRf5YD-xN9fZOhPDvnwr4m-pi5hLuMANzypRmGcylLK5P6b-GwIKo71N3msQsVxE9hycZ63Gj_vOdIGcG34SELJy1lMDCbouvH 23T14YqpsIqRNBOGG5E5xiQ2nJ_8afEpcWAd4_oNWAZ07CsV4Q z0HuQnMIPWyXllgwvvQCEenMG1UPF1exEaPYqiRPvs9hE4MT2W dasx01Kj4USIGYofP9Ph57MOwsZuzzAs9YD2sGjBr2mbMXxxvu JKLU2LO-wGESiu2rjUr-5WgtpzWfno1Y7uhZhCTOPDm-AVF_Xof0xz3h1boFRcVDFoSL503cNxD0uFYkpKhgxqRaN0hU42 FPY72bqJbUYEza9vv4_P4jGeVaekQ-4ei_4_35M8SBSTSxpAjkuZyqbn8UcGjAq5CZmmW7EjE8nbd-WvAOAXbFtbRHIibFTW1P8z_AfZCJLJiejx3ZybGjIGXVH86p0q EdtJ9EeNUZpPzIYi2KTVqwi6jYm8FThafhBx3jmMIlQRqIBCJx rfP5Fk2zGZMbnntRhZBfFPFN1jgV7leqHe7K7GVvhiXRbXu2k7 xnhwIhnuRVfo-GTVIEYiM=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/tNfw5ozkAAn9yd4HoiW_dYqixHHzQy1nVs5SWdBCzp6EBjma4z DnV8FUWWebIPpBx7vBuUmPRNYfnz6oi4pWQ-E96nGBEebSyyYPoPmQcbjQex_qsLacezvQIuWkh7-6f981YuBmNZazrHVbJdWcrbEjTV-e78-l4gi_iGs3d4zsfv3zOB7JhhpvMYjd5RQjYA_sBGPjsgsZf7RHG S3Xo0OxOD69gfKc80AHfx9oy7oipenqRUzIavCf6YoBn_E7eKl-_zgmen5J8LHJvx7oiAzohZXXQaogub_n_8hVCMPmE4uNtwqpEn sXSzhWhfADSAKO01pkxJbjlnro8Z72rWOfsb10dzYwP7NAHKIP _ixws2kCbehtUkoMBdSkqpXf3FdaWHZuY_x558Z6BrRHch93kM M-wWzEBieFxqM_YshfndFlWKo2J2cZ5natvUHlCOxwuGpTb_-hlSaunE0TJ7gDGOcQygqSgjIcs1sgqaQLw4N2uZkoa0bE0omhv-wCVkKT-4zaiMV2ZQxUNnnA00on4x-9EZmB6eU2SmeD408JYK8qqxF0Qq8vsVrKHUd8yn5UrPBHqStqQ A8ydL0FAHbyELLc1N3K7nhqUVwyaZBHgJOoqfMKs5970xjAYH6 EA07Dq1yCtCidNbcg9RLKwusC2NHBiM6O7R-cRZwahz4=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/HnnFn1OVutgsuCZ2adEr4BIy06vFUaPrsPDvRrJ0UOBHjj2zCh WFqJErk1iJYxPCkNF9gbcewNXTUMys-HfXnrg-KEUQxk2gcLQu0MoqZ_o_NLgG40S4mP2cw_WNuVNYBtNcnobAja VeNOFirCeMoZxgoPzmzTN7JQVm6KlU-g-4v_1dHkF7jDyfDZ4S6vZPOyGf_j06Rzh2BIz4_WNs3EWPLIMbI qF9rFGpb42Rjzozaf-rb1L9WfNSvi8zRoI8KxOyLtvnnBdxgwN4gNJoSPMW1k4KuRHo1 YdMTSsVSjXQ_8Ugr60_maqD0i2B2jisgdlWUaKLqpmkW3xoQvf 70lSbH3VmtKtdHcUhrqhxh5Q-G9SzemoKsOznAFOrU2oNhT2yOUXf9yvLFgYjBG6HR9AVPKiAzz h4C43GvVOeOOF2VDz1OH0g0SDvMZLWgrqn3wxYUm3B4n10kveP qiQARdS9pUx4kH4NcaRoFDrAJAn8JhFCwns9W0eki3Zd796ilO I0Prkg2sNH0IFIw-qeZkalHdLDDjL8i0G63ovXsBNW-2rMaOWO-kPJdNSGEEZqqmlx65vSrbBCZH8h64t6gGCj1YTS05OTxfKXh18 t66EdUZB2oXVi_uv2LgDfZbhnvqPDa3SfT0GCgNHnIFEF0g2qm HCmwKChHG7wVpWzO80=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/dsn8cUSByVZexbh2CSKeKbbF8OS68pOe7K5kqWmI5pycK5VKC8 lrrmhnLhZOueifTsGuGJc3tfqBEnMlTjYZVuVBia9KmMKJoS3I t-5L9YoDgebxc_-unbPIKr8h4puKWMt_vCXWnsz0Dm7O4buS-NZNMrwpGboM5j47NpKzl8MOGwcK6Cp6UjpGEKS3gODOJs8jl07 3EEwpP94OgYtbL0kOQ7wu-7UVCpgWkRht-Qteb4rTswPUAfHI2ZN-3vfPyZCjIoZesepg3Y_TbbXhJEZSnN-8-5ofcflmaVZXrRo1V7o7iXc_DAyd3-Q7IttuTtifqPXUkKPMD0H42DuqYXsTP5VixW6QXx0JLKD-LHGXVfyUeP_HwlXWHV4jHjGTdoFQluSir-ClrOFwPnLhzw6kCO2PQnibLO4LZjT6euqdv6YqEV_K6OTHs7hH FNK3tDDUM8jN100UJafZxGR46xff9hRl6PXYuF8ClAdg2Czlm9 hIRndDaMijNnT2cF7at0Plxp8FOzsSu4yC_x8LAmB5c3-cp8YolS9yF1Uj64WGCQZl7sB4kT31s0ns1MqQ2RzySprMP9K93 lMajwqn2_B7ayzlEX1Kl-_bXpf6-IIa2ZdrCWi9a2Yv-Qp39T4jnuNSKMXU1-apaVXrTUaOHvgYqlb1gCfs_iuuwtgKVME=w1682-h946-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7 64Bit
Processor: Intel Core i5-2500K CPU or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Geforce GTX 570 or AMD Radeon HD 7850
DirectX: Version 11
Storage: 5 GB available space
Additional Notes: Requirements for 1080p @ 60FPS, no official support for mobile or integrated GPU


RECOMMENDED:
OS: Windows 10 64Bit
Processor: Intel Core i7 4790k CPU or equivalent
Memory: 6 GB RAM
Graphics: Geforce GTX 970 or AMD Radeon R9 290
DirectX: Version 11
Storage: 5 GB available space
Additional Notes: Requirements for 1080p @ 60FPS, no official support for mobile or integrated GPU


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=SmHq3JuSx_I


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.14Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/RJ72DGWXN8XO
4share
http://4share.vn/f/6154555150545752/Beyond.Enemy.Lines-SKIDROW.iso.file