PDA

View Full Version : Download game hành động Ethereal Legends-PLAZAwhitelion
24-02-2017, 02:31 PM
https://c1.staticflickr.com/1/510/33036130326_9c53bd1b46_o.jpg


Game Information


Title: Ethereal Legends
Genre: Action, Adventure, Indie, RPG
Developer: Soverance Studios
Publisher: Soverance Studios
Release Date: 21 Feb, 2017


Một kẻ thù hùng mạnh đã tấn công bất ngờ từ thế giới của Arcadia. Các hiệp sĩ Ethereal, những người bảo vệ vương quốc, đã gần như bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ còn lại mình bạn. Tiến vào cổng chính và bảo vệ Vương quốc Ethereal tránh khỏi các tai họa.

Ethereal Legends là một game nhập vai hành động độc lập hiện đại, được xây dựng (chủ yếu) bởi một cá nhân trong Unreal Engine 4 cho PC, PlayStation 4 và Xbox One.


Tiến vào cổng chính và bảo vệ Vương quốc Ethereal tránh khỏi các tai họa. Chiến đấu với các quái vật chết người và các boss mạnh, sử dụng nhiều loại vũ khí, quăng nhiều phép thuật mạnh mẽ, giải quyết các câu đố đầy thử thách, và sử dụng tất cả các công cụ theo ý của bạn để kết thúc sự tấn công điên cuồng này.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/jZDvrw7yfm2QmfQ6l9p1bwO9-c7_lxn8n1ercI91eJAAyD4MJSFXDHWUfXCGpoC_w_WKNHFrV3H 4qxZ6vX9pKLStCKCxP73QccaqbLPL0sM2q-01Ukem1aao41LlwvNg3wh58uun05XA9BcDEnZnskMPewGwjqNQ sXXUAkiChU0EDwQJq62TRmBVbHjidq3OaFETpOElNo_-mx2-DuyOe-VaPhgvUVhUi-rCZSSUmH0z7FViDr4hm2G1xXqfRlhNz7TvijOquz6xztFxLHDs lRnGEqhuDLkB5_4lPkNLrATZc7kQfgPYgDFcsBeNY6n5nmw0PZ h77gh4iXClWdnMo9VMv-70xXSe3q0fxmKhho5XjkoIT3jxqpYcyWmsluSPfmxFycGPrJvO FZ3_3vV194a-wYjY1YNi1YN9GwDY7_NP65XJVTD5I-3fONfuUi2ngYRyUJKdMSZeHymJOOY65VONmalEkIOMPcLax0er VE87zu4Xb48BCE9L7EuAHq-CzJFWv6vV7owlo-IH8ohaub9U0evAeb_ABYkd8CVuoBrL0pc_bCl09Ndd9VPwZ77Q x6iJYIc3CNcRVQFoqiDIgYYRm1A6v4dEt6iu7wEwafvlDKvPlr QVHlNrXdUGbC6syoNcB_0he4FATpELK988YYblQse-Leo9kyGVkl8vcIo=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/M0qZi4xvUSFUzwfFhyaH9YKouNzoy4zDk3jxe0hn0Q5zsA1XGl 3b_fDFHIuhs364TPvCEAW2VuLLsAZh8ZJG1ef3PSP3FFyhkGJp 4c0LM3862EcVmq3MKJIK6OpHsLJtK4sN2YF2QnShsubiq2-YVKk49nExSt5_vGcg7Wbd92ALAtIRPOiR87DomdCCq4aZb4Mwv 2VSbdQO5I-fs-CPlajnJIQ9O3kaneKxWLmdIMy3NOBjPYTBFuJrGKVcIuyIVRRW qBYS6SM_ewXobzzAI3ZMJQB8qp85AxJL68MXuU4eJ7u48OWsyb IV2r5ix2BJWWHAuKkW3Pqe2xhNMAX2yF4ITxLWU_q_wvXRXi4F 1WXhvtrxhxoLB34hsLG0Q4xI4GzKvVrhhRVfcdJDe8MIig4sIU-vOGKfmTaQocmfV4grc7vsUugwa2oZLw0aP4XhmVWMqU5ko88Lw ltihlPX8VzKMgntehr9Tvni4MZyvMfpc2sQefBWsh4YLql_q7l HrhaYD_rer8peYiJgjZ7Yeff4joghTFBwNWbS1u1DJFUz_TWmE cIpnNnuHRMHNEINp4TmnYShrWqX1vq-vnjlDdxoQfbQXFsod_zEAF0fSTbg8aFvyIZOsEHKIlxqvSLUHI JVjHsQVF26KFk9Jx0Naqw0OQ0PRIMH9ESm8sgUawI=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/e63TyK5oNI961DWIRYBZv9RoQftkDHqo7PQDX6mZeoyRYaACzF-3xcMi0-4ZolH-iAf1dmpVvhf4YjQaGUgrrX0O_nSyzMAYyudQ_ywxFh0_RGIV8h Ha3B2t5M7cmCifqjaMiu_t397JhAoawihMyDHbWgwkIGufGwlJ NfYWkd8IDIR8wHI7Tc9B_cij0PN66hVfOUGzm0-yC1HAeqpynZJiuC660Ef5G5vhtOYAjWc3KcoxlOqD8YT6-0IkaNkhQ9eVxAUw0hN5b48-uMazn_Q1cBjKbVe7hIm2JRSW2zMAuoNfHjtaYUt1pCpQDlxyi-s1rqHGt_HjyMefKyn31C8EItTb2C82rfhyVj-8ZmWJspsKqKYL3MJCsZMsaXhPFG67IIJzJIJC68zppbX5Si5n7 QXiU03CDGMc0YOXV_1___5S9AD2sl5ZmONTeiItNYbm5fzd2Sa 5b6YtLZe1bdOGTYklWlYTbcNAsgfRdWINOvqF__NQOkuNtvPIM 3H6IPre_wdjx3K76DIUaI6nFRMMVRr9nb42putty5eQILtYbFT pEcnYrzvT2hxSiKqP6Yn40JtnwO2D2giv2VjRQTbj2Bs6aKtVj QnMg45UHx-4k55r90NQk3mb7rQ6MTRGycoDtGoCdj_KrUzUasx0qeiPL9RB6 z_v1TzyOn_RlI8=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/oKgA3icK03iZzFnA71RGYoJJzvcXG9E1b3RGLr1CvqbRytAcjO pj0oKf3cggVGm9eA9OersVBJ0O3k9uJAXVPxmBwACes6sgQKoO T2b058t6zjjCAPGgw6_CRth3d6FlORZhp8m8Bqa75a_XHxO139 WzDsxFUM92wv-ipP7uS0-lzH3mQp-VRxaAI1fN6HTG3hjOMnxOfwK0LqwQaJ4VhMOuTxrHxHRX3-33LMGfVtfRNwSBgxzEJHJKf1LVPfoR8BMKg3NsXiLWvf8o4Ykk PHblKJe784U7h_xM3PE4QY9Vr2sELdqTWntPffvOoYN6jLRGvp 74zBRSsAgzTJZV907V_Eyqha6C9bJJ5zAGgZwX_hT9vEHag1sa EkoMsk0ReYFEGE9QhExIeBKbf4jlqU9qPG3Ar4Vcn0hfeckzDm yfg8JHsCSYWAm3IN3jC5Q0gs940sCX6gbOgi08C-DKc3uRrDgmtlTb1NWmb7elXcgjXKRXpbIgfjzR6GpKcCM02F0A S1kVz0-UJfOJfbU0rKRcjEUaVYEhiS_ne6fS4ybEEuhhCEahUHpG1Un85 aHDtjtynhAZFzyn7DXlfw5h-bs_l-OaAJ5tbjb-HEs-6qZpyYU4jZKrb31lRc4rr04fwUQKJuLNlwlyXAfi0XSPIf3bbX 83eQyrDT5Pt_aLWcc=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/MqzARFne0L9CkkcWHSGtKDfTVPQF9TielvJPBWvFTq0WiU5Cqp QRSYxBYPl4cqZSsFOdZl3mvRsgXzmL9aM-O7wmhYSihe6lR2kFH58VB3q8-I_eM5ga6rOZfZ9gBfC3khSpCo-ARqcoKV2vRAhEDW2ASW4m40TK3PVAyqHY6_8ooImS5R0FQldsF HmpXZH57BlVLKRxrj6DSQdFy-QXrauMyDk2aPRIwDucvgLQy38KJksErTPw-_8AX0naQ-tP0MwUMLVlLNsJ8RunyZyNfWk1dhn30BOCMxn_sDBhwjBC13RB O2kBU9D0tCuNrOwwyyqqZHQs3gS0e-mS2hdBOSpdwf4hXAQDmeeaRzNvqeP1tonOWFD9-S2J2jwzImqDxskVDH0iPclDOUKTt9OxFhluZecjgKNkDmgWO5s GZhp3TI-t81ZQTGF4saAopfsWxxUmKAJelq-tWZwDzE14w9J_yINZ1MT1inFoHKixCl57IPeuiLZMCF9SuVbwG 2ZF2aZMx-Jg0UcRuRDlpTGq-K3JP8N6Yi90cNRxrXz6MqABc3VHBMGAzpDN8t2Qr_meBQf_bCW P3-uViVBDEz0W30KZdYxfBulbmaKqAzFev0dRR7Bn7174nHcUnu-5ogV67MQOyHwrjCBfj_q6DUKPCpgIkpO3oTvmN3brB1TTJXM=w 1595-h897-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7 (64-Bit Required)
Processor: Intel i5 or equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia 700 Series
DirectX: Version 11
Storage: 8 GB available space
Additional Notes: Additional Config Info : http://soverance.com/ethereal/guide/config/


RECOMMENDED:
OS: Windows 10 (64-Bit Required)
Processor: Intel i7 or better
Memory: 16 GB RAM
Graphics: Nvidia 10 series
DirectX: Version 11
Storage: 8 GB available space
Additional Notes: Additional Config Info : http://soverance.com/ethereal/guide/config/


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=kNT8hLUR1xc


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.84Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/ZO8T5X11RGR5
4share
http://4share.vn/f/2510111517141c15/Ethereal.Legends-PLAZA.iso.file

sipnam
04-03-2017, 05:35 PM
Game này hay nhưng chơi khá chóng mặt