PDA

View Full Version : Download game chiến thuật Syrian Warfare-HI2Uwhitelion
07-03-2017, 01:46 AM
https://c1.staticflickr.com/1/680/32997849552_d39ec7247d_o.jpg


Game Information


Title: Syrian Warfare
Genre: Indie, Strategy
Developer: Cats Who Play
Publisher: Cats Who Play
Release Date: 21 Feb, 2017


Syrian Warfare là game chiến thuật theo thời gian thực với độ thực tế cao. Trò chơi dựa trên cơ sở một câu chuyện có thật.
Cuộc chiến này đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài và khó có thể nói khi nào nó chấm dứt. Chúng ta khá quen thuộc với việc các tin tức từ Syria ngày càng trở nên thường xuyên hơn. Chúng ta cũng đã hoàn toàn quên khi nào tất cả các sự kiện này bắt đầu, và nguồn gốc của cuộc khủng bố kinh hoàng này bắt nguồn từ đâu - cuộc khủng bố quét qua Châu Âu trong vài năm gần đây.
Syria xuất hiện ở tất cả các mục tin tức và trở thành một chủ đề cho nhiều bộ phim tài liệu. Tuy nhiên chúng ta muốn đưa ra một câu chuyện dưới dạng một trò chơi và đừng để cho từ “game/trò chơi” đánh lừa bạn. Trò chơi này không đòi hỏi phải trở thành một bài học lịch sử, tuy nhiên nó lại chỉ ra tiến trình về cuộc chiến tranh trong tất cả các chiều hướng của nó thông qua các mốc lịch sử quan trọng, từ những ngày đầu tiên cho tới những chiến thắng quan trọng gần đây nhất trong cuộc chiến chống khủng bố.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/sO07rI6UiKbpUSJuM4LRdlMHWwae-r6jyLu8iLtePHr83j05iGPa28MPAbYupwoHesI5z6Sfg4d2cve kd-FdG1XpAlh7eZIwAflQhXl8kU-YvdZzx0Na48k8ivMXr1EaVtQWOKOWcH49shzQmzTphn2oghcF7 iqWVbQ2iwjVNr_tz_xQUeVOrSLtc5QzP9RXGiybjAYaNZ17GqQ M14yueCkYRlSsve4GRGhDQxXva9wbfxASBKQQkn4j4gf13SrmC Rp1mfUX3fHHKTBdw3yf69QLdn8VusM04KJwMutqYdRrUsKacVX eA3hmYs5bexKOx-1IYjns-WkSbmebNZCDFYIbl0I6zTSB6MwPQeIjH6SoSdNuK6v3GuDHcZU _eMX9Vgre4fPxm37-1srTXvsDik1hfVycXhGh_9Cdi--LK7QOV0el5aASnAkJe6mHWdXFu2m3CfgIJB89xXkmPtSSdv0HQ M17cnZkorGQhxIlagdXOiKhMh7sTat-PwSlUApTMMJu4c-bXNF1S1lrX9Lx1wSyYwJxQwd0LpKx74aM5RvcmUJOnrT_JfUmW AtKF1VCGnbgsy745AZjASmH1S6v436qPVBMnZB4h9VwxHnRAxY ZHJyxUoLhGro943mkxYfYeaGJX7Jjo27bIRnbtDynPo3r23lLj nGa6YS_Zhz67v0=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/TfFe6OwJ9MacREq5oDv1zlcAYnpEyqVMk90ptZ7Z3VVkeaYb1R zBBdUGgkPauQcOnMYGZ93bJ-MznckPCQadCeXXnnLivjOcVLt-IA0uizl9vHD9xZMM5gK9BnRJFDIUGFBC78InTTgu_zdaMzjRke CE3AlZMd5EJ61OUUELeN30qfgJ0Xs-CEKsrh7TIXoanV55qnqlxKh7joozEgAc1JUAqPwRf-Aq_L4D4t0UHEojN2dWSqXdMSIcaJi6Qjsh-NFqx43c2CRJrcowHvhTGgn_5reUWHLpndVFqzxYBKRcY5cfpdm FDx2j1YYfgRIOy2X1ajxis7D5tlZmHcC4eymNlQlQWdf6yydcn 2IdG2tv1lM2tHSrqCbE1qJCdc3e7rdM7GNChvY6p2UC7Z8zfYM AiOE0V9TRFYzpApiF5JNUFGrUZg0yp9wocHjPGpqIxUR0FksGu 7CQVPNnS-EuMCz5nSzb6xF6S0rfS0B5TdPDvMoY9eiVL0phV0wjqccv-XLR2BmO3Ffv5LzB2GcmF3ElxSp2hWFToYVDzk3N_I35os2pWxU 0t5VLa-D_QExxv8fhdz_TsBAM3v7wi1mCTXt-Ha8qurfT_e8IrM_WlC03l8F53AcYRJsh4y43Rv-e-xvr-pAJaE6uYBCy4OQlbv8V8OYMzfSVevGgEIex7y0=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/ADCTSaQwi-EFtBJ0ZpcKZ_FVWIIDFIyDXx-GQP6s_Loo918Wtr2oNVbLVJaEDKAYHmbLCzNDL09adT-1SUpKGOrlB1ue9uzfOWq_VPyQmhRSP5w1UYcp9ydfvcJopJ_Kl UWK-lwUIJ1huy4aBWdoHYRaQAcCm4988RzJiLIm-TErWhXdptQZoQqzP6jlTExSFAYdAiQfuqm-AY0n8WLyzrCijeo7qNnV6D41cHW4XJ9evGARLnQXs_96j44eH4 L7QYRAsxRUn8Dujq5_QFUu0D0lDNdJvJCnHNM4iuqTofTmwd68 mz4-KYGOnMIHm8EDOs-BsOsx9WjhT7x4tyzRFjdvS_BWr3034Ci6NP0p4EQ1XnLp4SnR3 SM_yRFYhlF20nX_bytaL-JrFJvg5f9peLbr9SQICb5Y_WIFTacabtjHWuwYlITciMe2g8mN qd08phUYc7daEqGlEAm9rR05wZQYwtz3mNDpTiWZnkItRtARRf 1rcaNKFGZtIk7WJe8PPc1bs4pbLiv-2UcdFojGeNScGhEuRD-6omHMtCe9VsBu1fem_15tKYQSsA4PFfc0zv2Ov5OB4TA4tCvax _hr-52nf7FbYPadmswcY8CtKOQ_0uokApS6UnmsIDAHON6go6aAYjP zgjq9N8ptCF-l0OhTY34iSB69wzLkAvcZRcs=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/MXyN3b8vqxt3qykvso5O2A5XrUyJ8S-cbDuoiYL9wNdh36Wxby-LiVBHcs42zGBjVmOC4dFZVmda6_hqUjij-SdRIW7nQzJfBK3MxACikIGAObUXQQe20q34sP_Edn86hm6lYX8 rjmVU563Rogugk3XuMKwXWVAl22nX9INdekBTe9ZUVGHi2vsjF vkUMprrni2BROZNJd8O3gLNsOzWOfeLMTE3znW0A-yPnC426hSzX5SmkS6QIgSyc8zEgakNP8qEbh_6_pnwV72xhYBz 2vYRJ6bXZ7IckXc3rt49kg05tAGEOqIhkabHDf57BM7h01QuQ5 nnMPiB4LWcN7AieK7jwF3uXZ04KIBbGy3kL9QFkkqZu1A59qAU Qz7NC1NcWcR7EhsGmybS2p8YCbUqFiYVaH7EeAtDCuD9zbOSel 3dQA1QDGQXfyuj672iwt7F5bba1q1LyK5l_l9w32Dtq2W8Qxnb xike9LpGr6UBY56ABaTP83UCGNZDzEfzNaywMbA6YXM2hGYoPJ 6GsF_j1T_h4mNLHCDkGJDGyGvxnJLx8gT9_WWgSJLjNvEkjGcT wE2kz67O6HgulFHbcWutctowKhVyO-ITe_YKR8Ilu6nR09dtE7XP2GzepuvopfRHftOwFpmrn5XRAQfU bZGkrJlyoHOVtRszhh5JXO4m0c4=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/Ldw0G5VP2oikhVMhXvR9sHPoUAR2RxBACGLoGIeJ7CZztRhekr 6vtJTbBW23J_gKRSS37PKUs-qzD07mrz5kIrVNKKthhpJXBz1b7scGs2o3aZPaFCvYll137Qum FFiPoD1rgb52P9fb44pvIX4RU8rOkrn-PPAuf2K6r10D0-CH0V7O-KJkAVDZdEtCMms1il6yN19z5DH8rkax8QDOHO2QxMZ0Mgs1lTT 4XYNvJ3n9zIsk19tbSgLBjafvGuvkO7QHd-K1aMxg2gtEXnerkI59xPVwWgw1JZEEoXFKkSV3ponuW4Xnl2aR AmQesjBmUo89t3t4PJ19seBCovb48Wna0QkP_6_YZgNflFGN2M 6V3rK8vM3reWnzbP03GRVteAa215HcOOu9hUDNJ_MQ-4o0JW-z9gMloubKnJe-hyow3qIoR4jt0hsx0F6bbqlwTuH3ceISmI7N5EWLLnyzm-YttIZtGoBPhUO7aGrjgOCAk0mQhLvE9wglOYfiXAWwnyRSuPzN yQctMUX_26JvJHSLDY94vZ8DrGldTTPhAgVFXjiCiKQ2NoEZrD S3FU9v_wdTOV_1CB8zDq_prfFEI081udsJik_poG29Bm9nTm_Y d_eM_1ZGNwySDqHA2Ymx0SaXFOwKk-_4wvOnHc7BRzsEsklUIvxEjjC_X0_cBlA=w1682-h946-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7/8/10 (64 bit)
Processor: Intel Core i3-2100 (3.1 GHz) / AMD A10 5800K (3.8 GHz)
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GT 440 (1024 MB) / Radeon HD 4890 (1024 MB)
DirectX: Version 9.0c
Storage: 10 GB available space


RECOMMENDED:
OS: Windows 7/8/10 (64 bit)
Processor: Intel Core i5-4400 (3.1 GHz) / AMD A10 6800K (4.1 GHz)
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 760 (2048 MB) / Radeon R9 280 (2048 MB)
DirectX: Version 9.0c
Storage: 10 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=eCsHaDjwVx0


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.63Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/7WM7S53P1RGP
4share
http://4share.vn/f/685d5c585a515e51/Syrian.Warfare-HI2U.iso.file