PDA

View Full Version : Máy chủ sử dụng CPU i7 5820k làm bootroom phòng netleduy.in
07-03-2017, 09:17 AM
Mình có sẵn e CPU i7 5820k, Main X99 Gigabyte
Ae diễn đàn tư vấn giúp mình cấu hình như thế nào để bootroom tốt cho phòng net 25 máy.