PDA

View Full Version : Download game chiến thuật Endless Legend Forgotten Love-PLAZAwhitelion
11-03-2017, 05:32 PM
https://c1.staticflickr.com/1/622/32530648944_cd93c13ecd_o.jpg


Game Information


Title: Endless Legend™ - Forgotten Love Add-on
Genre: RPG, Strategy
Developer: AMPLITUDE Studios
Publisher: AMPLITUDE Studios
Release Date: 2 Mar, 2017


Bạn đã bao giờ nghe đến kiểu game chiến thuật 4X, tức là tuân thủ 4 nguyên tắc Explore, Expand, Exploit và Exterminate chưa? Nếu chưa, thì một ví dụ rất điển hình đó là dòng game Civilization. Giờ đây, chúng ta sẽ đến với một tựa game mới sau một thời gian chạy thử beta, đó là Endless Legend.
Công thức của Endless Legend, vẫn dựa trên nền tảng của nhiều game chiến thuật "lão làng" đi trước, đó là việc nhà sản xuất "thả" bạn vào một bản đồ khá rộng lớn và để sương mù đen đặc phủ kín xung quanh, tất cả những gì còn lại nhường cho bạn khám phá - Explore. Trong suốt quá trình khám phá bản đồ, bạn có thể xây dựng thêm các căn cứ để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, dĩ nhiên là hãy xây căn cứ sao cho gần nhau một chút để tránh tình trạng "nước xa không cứu được lửa gần" - Expand. Sau khi đã nâng tầm ảnh hưởng của mình đến một mức độ nào đó, bạn có cơ hội kết giao với các thế lực khác, tận dụng mọi sự giúp đỡ cần thiết và đẩy mạnh giao thương - Exploit và cuối cùng, sau khi đã trở thành một đế chế hùng mạnh, bạn hoàn toàn có thể kéo quân đi chinh phạt và chiếm đóng nhiều khu vực khác trên bản đồ, đó là Exterminate!
Có thể nói, công thức 4X tiếp tục được nhà phát triển áp dụng rất thành công và thú vị với các trận chiến theo lượt và những đơn vị quân có sự tương khắc lẫn nhau về thuộc tính. Đồ họa của game khá vuông thành sắc cạnh, không để lộ ra những đường nét quá thô kệch, và tông màu nhìn chung tươi sáng. Nếu yêu thích thể loại game chiến thuật, đừng bỏ qua Endless Legend.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/6eY9FtJO82EPiXQNNYJJAgNGb_Vil3uKsjjVy65m5NKS3ttPmi yrZgUZE-R9UeeJWCIwQwa1tuLOL_8LtKEgwUFwOob4wzkXryewOS_fV2zW BhsWtvU2Q4rI-M-VE-KZAq7hetnp1IuIOhk4spqLSpg-8BumcYThaq7pkHmnqpgPuC0vEpms56Hc2GOrNmnBhsyaWS-H-JPeQZhNcQ-nKRV41pTQt7s7e3JZ50UBCmhj42Nws1bFN4_QWoKpi-XzS1BNZcScFjySGtavxCLMrc-pfQ3iQS2pNFA6DgD9zR1R8OIzH9OrEYsjmEDCQOq_J3gobsKy6 hcRonnoXmUk3csf8yPLYE-MluDRgeraawU19OwUywKM4kH9X5KGN_fqev_2F2C6mxcDVhtIc _x826QDJPWm_1Pwvqiv5yccpJuTV2VYj-v1bBU6i5yA6L1YD0ev2QYqa2iqs5wnRyeUAaB0E1ua6lHBhK9D FaSAq6VLAE-Mxgpky89ean8PX72sJnb4oJYQdtVhG6grCso6O6CXcA7C7WjjU F4RgRHDjeJAbKozN7bAOFLC8WI6JjO6pTv7zGFQEuvB28jkZ-GSmp25idrlaosYwiwzEuxCIVv-1n5qCrnFfY0Kf61RLwqc24sa15S0pc2OvtObYhPRTK5hQfMwp2 hRMadZZs_eIB4=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/KISR8zm95J4jl0miL-7DztjYuurswwQG3N_B4BKg41Ovf0SdrZhFqh47Nca2MjLEKiO-Y_QcIKiOISLuPnL3DRIidQOEtt__7xGP1UsvZbisMqEr_PoY43 _EC0VkZy9j89WVT7t_TopBHCMsjhGZl5X0StY5MDSd5X5qACER F7haGpoq3paW0ls3SL5RN5j29O9DgPASSlEQgYtC_rpti9DkFP qyRp8jDY-mTg87jjxT6xI_vvhTcGo08o7KPZaducetSNLut5oNalqSBKLtE 078zK_pjtUIUtFuS6UUM47v61vTZEMqi4NrO73DhUIVLVNnUWc Eix12NsrhWYFcXSxePcV8os_SJV12ioP5PGOC_43WP8bt9e1GT dnVPP7Y_k48O6sBZHwvhb39k_nIEMmRCZXyYCMn15f-6MOHj-In_TZ7cnFpYQ_cA6ENBM5Sfcsud9gEsge5VBPpiASqxew8snmo HzCOB9XSukaBvMJIGjkD9-xZgQh8DZ3x3uuaPxQoDKbYR_OAt-Bv9JrUTx0epn6NGFDjXTBRVj5l8kBjROcvpcIXxabfv32hufnu 0D02hGpzzYZjHe0uJS01XRENlsIqtJ7WLCBPfP9RxKqTEh8rpK jXX7SNdJYbArsFOuxLMOdL5HzEqxqbhZdB-1fK97wMOOAPybVSLhsjxVg=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/fzDYJu29CbtBopjhZfgrrQtBmwvmijNpNnLeXQvhKHtryUrOH6 F09TjcOMOxzrLFkFIcv8HG0SSlfKS1v-QHnXfu0cmjEGGAJobE3RpdFjuMBK16txFXFriQJRoNyipyOxzh 84ciqrfQed-MX5PbNxGIFrYAJoCN0Xk363ajg5LXKYNV1K8ECl-pK1wX_KpI2h3dNS9UBtYrlGEiRRChtSiepmXeJNUyyobeM9Z68 YYkVyR1_ybokrNpbOJQFpjGriTnf-nRwDVVTrTjo8INVVfL2VrvJQpOSl25MSxFmAaY_we6RaTLW5dH NLWHNyK9qaP_zFtIDvHlh_ckfs6ytA9d_zVz3bo-uRR_ll2EtKTSfce1191iel_VlP9y3Gzu49NA2V0NmYgYAPsDfS phAjJ1azFunaEYeM2n1Rr1ODoIJsW_PsNQFnshxJgd_NSyI3Jq BcRaQVRfGO3IutgSBNMzjmk0x5SmYwZkOoU6BtrYao_quut9s3 oUI_HEK6WLdOe8glNMmpAM-z9rbTCSfk9pRLRAhEtYq-Fy61MlRIxXEUZE9NhD9po12K9rO5n-JGMOeoJsbKvI1OSOzzNVcjD1-ju-h21MSWKTibrEYxuFNKrJi67sOOC7PtAma6Y6gE-dVHKUJVhWjyBLutt6kO0XlkDp87IQ0V3vNXnWmgo=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/wXMtaIZzeT4VnBFuRHilZOuLz6jV-g2qeTXXOuT59U4VZGUM1Lb2qElbcYVlQ9MDkgEaUgbBW-OG-xGNb8Ny4Ko8nebY087CCSIfj4tMS7_gjQTktSFTPB19T10Dlqo QuhvcGZcX8IcaIoVsQmc2_dmLwJB9ApSQOUDYHbVvA2U3PgrB3 gMvyTs46arJyYX-lvzhpLhb3OeJdNHoajUHJt9vblyA55H6dnxX-AW6rXxUcQFd-eJH0CoZTkGAwCW1-PYEwcQb81-sd1U5_bjWitEksRpU-SgpGOmpdO2SIFqbZYlaV8zh4WJb5AJcAvXLgqYdA3ffO7zOPu4 vk4M-_e4ZBkdwtRSwI9aODnr75vkPV179urHEEY1yKwV2vjbPDY3OB6 8jPmQg84f4GAoSX6jdHh75SRmhHUArB0wmgY3sUZPh2L5vgUpA 9tRGd6E5-ZYmOkNjQHqQOY791n5ugg46Ligr8fhWncUpxV5hnqwZYkRPAOp zmAJ17dK0PlNkto0zBAKf4vGRgDJ5amyZAXrlrt9kIPPGlUiSJ 0km29rDo3gOqqwnhuYdr7DorzBva7MMYZKn8T3cAns5cvMnJcT XIpWbVMrsfdQ1-zrX0L9P_bACy2c-H9izFIkZ07brV8EtOTvEXNfnzAmZrC9K29X6iyt0HhdRIFH2PU Vqu_I=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/Mgq78DOHRAaGxIT6x8vVGy8PlfM4GPwGz78XRZ8UIq6Q7CCrpp e9FvDkIR53ZaXHbLt6HxcyLjn5LTCqHvJo7w0pQUGd8B8OZ2mB Ex6M9HsDFqSWH-s5KxouJAS8cv_kLMlf-db43j_SdkgSQaT_wpaYWs4E9_R9Kb5kK_0RcPvuwYN3txzB6YK PXEbtoHn1tdNAbWI5XQl6dNZkzDQ1ksNvedZZ_pIFZtpRJKEaG YxEepoVkz5oOoJzDFQVjNVZmvRatZAPrkz4VI2AG-Usy3g1P1XMfDxodGsJOMhN5WP1emz4-9IQ97HaMeJ_u_4zupXluL2AMv14rxzmgfoN2hV62XyC7cWJyPk MFSU2z9fldyyxPIv0KF3F4dDTdhYu9ZpqkzPUaHm6QASTfzeWI yALOWuZo66MxujcZYhhPnEBdEP_ajwCwN8bah24EE2YziV_W1c YOqzvu7oN_NkxNhF8PIOJPHRGtkaAoXiOpt0fD_qUPNzUjBHmX-ygVWbnBrC0SPz7av1BtpWki0JO-Y7cz_NAhOpNKRkOfdj6ujtpDmROk8iWqN40mwjWjwPRJ3UkTny n9qG21ISIbUD13YjUY2yy9ciDzhMUH_7tb1q_fUwojgjqqtoWk 0UqHAep0HvuCz7vChT5hwvcgh1Q_VZXD433B4iofp3Dur8R514 =w1682-h946-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Processor: 2.5Ghz Intel Core 2 Quad Q8300 or equivalent
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 1GB nVidia Geforce GT460 or equivalent, 500 MB ATI HD4850 or equivalent
DirectX: Version 9.0c
Storage: 4 GB available space
Sound Card: DirectX 9 Compatible Audio
Additional Notes: Minimum Resolution: 1280 x 720


RECOMMENDED:
OS: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Processor: 3.5Ghz Intel Core i5 or equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: 1GB nVidia Geforce GTX660 or equivalent, 1GB ATI HD7850 or equivalent
DirectX: Version 9.0c
Storage: 4 GB available space
Sound Card: DirectX 9 Compatible Audio
Additional Notes: Minimum Resolution: 1280 x 720


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=9oONLbGxgxw


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 7.8Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/K5PTS9KU9IFD
4share
http://4share.vn/f/586d6c696f6b616c/Endless.Legend.Forgotten.Love-PLAZA.iso.file


Link dự phòng
https://www.fshare.vn/file/5MCNWEYFWYV7