PDA

View Full Version : Download game đua xe Need for Speed Most Wanted Limited Edition-PLAZAwhitelion
12-03-2017, 12:01 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2869/33223729732_8cd50b3c6c_o.jpg


Game Information


Title: Need for Speed™ Most Wanted
Genre: Racing, Action
Developer: Criterion Games
Publisher: Electronic Arts
Release Date: 41215


Là một trong những phiên bản do Criterion Games phát triển, Need for Speed Most Wanted sẽ đưa bạn vào một môi trường mở là thành phố Fairhaven với hàng loạt vụ đụng độ nảy lửa và những màn rượt bắt đầy thú vị giữa người chơi và cảnh sát. Game có ba kiểu đua chính là Sprint Race, Circuit Race và Speed Run, trên mọi đường đua có thể sẽ bị cảnh sát phát hiện và bạn sẽ phải trốn thoát họ nếu muốn ăn điểm, dĩ nhiên là kèm theo việc hoàn thành vòng đua của mình.
Cảnh sát trong đây cũng không thuộc dạng dễ đối phó, họ biết kêu thêm đồng đội, gọi trực thăng hỗ trợ và trên hết là những màn phục kích, đặt bẫy người chơi tại những khúc cua hẹp và khuất, nếu không cản thận thì việc bạn bị bắt là điều hiển nhiên. Game cũng đề ra cho người chơi danh sách 12 kẻ đứng đầu hệt như bản Most Wanted năm xưa, bạn sẽ phải vượt qua chúng nếu muốn sở hữu những con xe mạnh mẽ của họ, ngoài 12 chiếc xe đó ra thì bạn có thể đi lòng vòng thành phố để thu thập xe cho mình.
Need for Speed Most Wanted 2012 là một phiên bản gần như thiên về mô phỏng khi những pha drift không còn dễ dàng như các phiên ban trước, cũng như những chiếc xe trong đây khá dễ hư, bạn chỉ cẩn lệch tay lái vào tường là chiếc xe của bạn sẽ “đi tong” ngay.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/rf6X0pmq7uKlAeuBY8UITIGCf0t36eSXxF-_mFs2UlMFdl_2_ewNfE7zP1t6HqXjZUlI6t8PD3gIebmXKQMe5 3wWPROTjfLxoNABvtnGRqz2DjU32nMNggFbj_jlvhGzKthDjdS lOgmBa9suUPPiJNn2ax6EjdeXZrz3Re_htVWHlUR5KtZbuoakx 4UFTUvROmJRDjMIGNAVkKARXdL0vT0ZIFXeZMGPa4XFZD_a-HcCSZmbHP5f45eNbpFhNudVJ__pxfcgcDpbT-v1BvYqQcysejolmPgtRPNOiJn2k47N3a5LhBZs6M2K_oQ9MvZ1 QXPCbBgEt_rTUVq_1cCIuq5jalYyzzRu52ynbKBA7AWBORkq6A AaoweUtmfPafIWvoHiCl4V4QgIaGwgFVEGGWpGOLyZFCogndGT z5I048UCuHlDkGtNLCM7At3e93bp5C7No6H37e9mHMl6T5LVpN aBmW-thmjaw3X6rHyO9O9CRBONIFinT2fVfCBHDlfS_YEPSATFyp2aT 1chRSWH4zng4zlBrzBFxDX8w336uTEpDnaUz7akpHkbwisxaHq Bes8Te3Uik8kf6ozGrdP0sqODsJNI7JjLxBd699p2QgBjWfzSi ZsPVFiGsO8cxyuLaVfuHoXb24i4sefKBDKAje0Ml5cp_2JrbVJ dqqx7v34=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/ibHBBT75vIt04moCIRA9K3FQtGLpLRhr8RwJisLwqEQZeSQ95U KtRPP72tS4bLUajTnen2Cvymw9za281ELozPAWwzRfkS_O-IraafJ6OTkiDMyKcRWlR0CAcC4fZveuhmDI6XxqtGZ6vMIMz2h IA7M1Rc5h87V1rgh06hroQPI6avxVev0xgO3uGWzlnjcaA9JG4 iHmGkoGa0pMRZknUfPGIvP7XMQUNbCOhSgHWe0mve_WkydB6MY GOMVYvgE_CmTvTPS-gZ06T1nWxGDNpDsqfur4_0UFIdLHvj3Fp5MVPdygFMGey9Z6ia 7Ii7K8D2vllu7B30qV5xJeJeNnVx0DMszPFj4n7XXYbZ0tFMP-FIAe5-cPaaiHMvh2TXYvXZvFFLYcWDi87irrvNo2JdJbiNB0oJ0wxj5L d00KtTfd9Uya3PdFDrUVRbt4QZLo4DFvVVsW1aCCGkrrm2IksC 7bMzLlXrruK7MhUC059wGATib483iT-EnVhLYFCIk5fbv-uFgfi1G5cLC1dD3J64zlAE9HOJi7f2uCr3SQCqYR3wEKyd3eow nIZiY0EeeGtPIUrf8K9LP8nfgU4QwK36Tk2kM_MTswWAh2CQvc pKJeYfH1aqSCyEctvo7Y71k4tJzAYnG0HsKPX1w5HiG-jm1sw2vkd4QEbw1uRuyUugI=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/MMsQRV908u-JTY1q_N3wt13UyKiDepzyjV1cq7CQ22uhSdgdMzhAy_GaT5wQq sXT57u6bkARwoqjoEmjonGpKIsS9x8s6tLu2HlffN5COqK6Pzd _yTnn0gfU8lxjkYOoVrRcJ7nUYrIEgmWQytZ2JrRrQ6FQNUASB fRED6HnB1m1B5ksI0r2iWj_2p6-SzkPuB-i39xERVTIid03zceq4NHwpNutJBMoRclQia5vwHqkTRvB0T5kP qEypVbWOFqAwYu3QWU6ihe50ypiPAanCpLnZCubEKMtjcBu4_3 NN22PzapwF9YSHcsIriJi5hxDRr0Ra_uDNK2WaGOoGr43R2zfl sgHGLUzYdzeKhnHqL7KiNGNZT7jhFyve1Tds6rmvLPtA5KX1HB NivCO9DpFrZ_gL0X0YuZmL3R0lmwpayPRlGpw4M30951JMnDbF rEd2YD9_3fo94k75I__VKzuPnrkhl3zsmuWU8acr1ENlmGIE9y KNaZMuDA9tYk3BF_9cOOwQXZSHbHdsFdiE1OyRH_YYhrKB6V4w S7YtLBhvETcT2Q1IaFO_x8LrOldl59p-Un1QruInNCGoi21sMM9dACac2V1BDo8QRExfjqYLSO_eCqBjTO qPQgSVQ3NVN3TT9LUBAy_D5wksBBmonakz8aCCxJxmMF9ae-TkVz9nlw=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/t907O7dfz7uF0a_Pi5DAEt2FObwXYhgwrbQVAlMVMTtJeOmPwe iplrfWFzzFUczin9O8KMIj_RtHHgXrFQYweT6WwJ8cBvF3S4nP V76kg-9zBaG9R1e2Q_h8vgRPEALBw4G7xL2zLsyd0nJt9OuU7LVk8Iz_ s6VlJZc6FOWGni6AR4S611ZVo1B9SXy4xWTsqTwzAMKXBqjWmF FQuUDJK_E3Tfaw-n7eWFJpqapj_7pbcy27zBQqNE2XqApIIq5I5gcNMhVcYGs41q9 ha_8vZLiP5VKlyx9ICYQiPr2zdxFFPNfTkumvWT18nuT36ptUj UXvK-0s4TdHCPul77e561XeYt8SCDZ5Cu94qA4uvwpVfj1zmE21inaC SV_SIQiHbhDPOtm587M4VApJsaxlBkdY-5OMq1UYr2x3SBMBeuwAfBp5WYGVNkidXyhBgPqpAyWeeXkYfvf kwfDV0W3tdJP76VmPF7DId3_mBYETq1pMOvhbFr85LT6W-WNUp-Oz_Or-ePVHvg3-K_h49LUR30vIHNsJBLRXxkKaI0oNWIMfiSYhgILJBzErer0MYu h1YqRq3ZyvZLAoi1ZjNNJJbBHuZKXpguy7Ao9p2A93VDPXW77Y B2gziqMO8lDL1jB7UwhFmYvb27eyai-gSBDAW26QyTNHfOiBBvGGL36DHOg=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/UoA8QjSFfnWhMd-wzE8ex0Ylgy1zNYH4_0QzwNRbopphvcs5_UxKQZIuxQ_6qeqll y4H7hNsFHjXIfVWW6_bBo_9CTFUnRlSwgEdFrhjhRivGPVzd6M 1IBuX6VDFUm1OojHZhTpkklFz9pxE7rKXEDJNA0AtiZiQr_w5c V4Utx1fIwj4qT76T7Y5nwHwc6tn56G1Au2Lx019O6hLP_yiBPV 75NJyhG-xUnKUKCAqcCxIBkCQz6CN2Cjw94DjkMzb2zNW4WMFS59cklOjE 0QCcfnc8KdBFg78zFr0Qos4XnjmEriHBH2EZjQBpsVoa9AhmGc FCXVZ7OhLrG9uGYQ5w08B3o0Ro409xIqGoGlhuoE0SSk8PPny1 5dhH1qH2-FCsifV8fqh5eeJ0dJXdK-963LujEjwfY6Wyf-L_pKFOG6bR_8i_YJRHmfH1e_vAjW49bFXjesghxmx5Ag3NpKOc eyzuBS3p-Sg2yjHt_e696VjT7u7WUx9nwYIy6BQaYsEHUe-dZFEet24eO8rPurzpNzAaKA9dp-CnpvbvOfWZU3tl8mPqFD5DLODvTx8R8tONZAvFU4roR9Zi1ci6 ugGtc0lgV4WQxiVH04WSGBN2C30sd83LJnCHMvJCb87m0zOxrR JDHyvK47Mvy9KhTMj3jPCrUR50iOuiFnmVJt1ENA=w1280-h720-no


System Requirements
MINIMUM:


OS:Windows Vista (Service Pack 2) 32-Bit
Processor: 2 GHz Dual Core (Core 2 Duo 2.4 GHZ or Althon X2 2.7 GHz)
Memory:2 GB
Hard Drive: 20 GB
Graphics Card (AMD): DirectX 10.1 compatible with 512 MB RAM (ATI RADEON 3000, 4000, 5000 OR 6000 series, with ATI RADEON 3870 or higher performance)
Graphics Card (NVIDIA): DirectX 10.0 compatible with 512 MB RAM (NVIDIA GEFORCE 8, 9, 200, 300, 400 OR 500 series with NVIDIA GEFORCE 8800 GT or higher performance)
Sound card: DirectX compatible
Keyboard and Mouse


RECOMMENDED:
OS:Windows 7 64-Bit
Processor: Quad-Core CPU
Memory: 4 GB
ard Drive: 20 GB
Graphics Card: DirectX 11 compatible with 1024 MB RAM (NVIDIA GEFORCE GTX 560 or ATI RADEON 6950)
Sound Card: DirectX compatible
Keyboard and Mouse


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=M18dO1zZaOw


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 7.41Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/QREEI6Z7OMTW
4share
http://4share.vn/f/320706030a040404/Need.for.Speed.Most.Wanted.Limited.Edition-PLAZA.iso.file


Link dự phòng
https://www.fshare.vn/file/4NN343RDB4C6