PDA

View Full Version : Download game chiến thuật Crusader Kings II Monks and Mystics-CODEXwhitelion
12-03-2017, 02:43 AM
https://c1.staticflickr.com/1/713/32539196684_ea092abdef_o.jpg


Game Information


Title: Crusader Kings II: Monks and Mystics
Genre: Simulation, Strategy
Developer: Paradox Development Studio
Publisher: Paradox Development Studio
Release Date: 7 Mar, 2017


Trong nhiều thế kỷ, các tu viện của châu Âu đã có một sứ mệnh thiêng liêng - giữ ngọn lửa thánh qua một thế kỷ của chiến tranh và sức mạnh hàng trăm năm đi theo con đường đúng đắn.
Từ phía đông, một giáo phái bí ẩn đã tìm kiếm những người đi lạc khỏi con đường của nhà tiên tri, nhắc nhở họ về quyền năng của thượng đế. Và từ trong bóng tối, những nhà giả kim thuật đã thiết lập lại trật tự thế giới. Tin đồn về những buổi cúng tế được lan truyền trong các quán rượu trên toàn thế giới.
Chào mừng đến với thế giới của những thầy tu và những người huyền bí.
Trong vai những thầy tu hay những người huyền bí, nhân vật của bạn có thể đi theo những con đường mới trong việc tìm kiếm sự giác ngộ tôn giáo và phước lành thánh thiện, tham gia vào các hội thánh thiêng liêng hoặc tình huynh đệ bí mật, một lối chơi mới với phòng cách nhập vai và chơi theo cốt truyện của một trong những game chiến thuật lịch sử phổ biến nhất từng có.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/cXifnOO1HVEPb4Fa8xLMENJO7laY7lX9pHmwQjAJZ1eaPSLDlZ _qftyAGuHF_HcraJ_94d-5XW9_WfnJkVznSCMKnEZa9ogD_UPkp94vm-oPfoLLrIPSToMwZnN7kR50hwtEMn1J8jCFrjwwZtS6hcXCMSvF 5lgztfthUAjqBGVtxd1ZQd-K47Lbq2rsP26sb10RbzLraFnMZNmVx62J686C1K9jNw_Mr2QfK ogFsiX6kjzV6-ms27JLrJQkBGskAF2uvyDyttYIkjiR2HZhPD8h5xFXfYLxxtI9 k8BtmLIINLEQr8E8TJE2L0N9WhF1KJ2N2LJ9k1rBryobKLIsQJ XopQzBLSbUm5Dieyo4Sv0t2UuS7t2SUDKrb_Kx6TznvlDdqxWc PDcZKJOA_tb8IGgdsJyalph9imHrraB7RPViBVnbuuV6_0Zc3t xrGS7PKDI7BZfHGqeVCdApzhHzCrhFKUX6e2_Qikpzf19gUqV1 7HKeAOFXcJGTd9OE9pmsyFJUKXUiucCnfCF76SauKLbQVg2InB sFMIzfqwgI7xjLsVA-PtuJ3nhujh5JHPfwyZYsynJ-ZFW1OEtBv0k1cbHLbjh5RiJq4zPY5Ww_0H32IS0JOFrMS-5GWehFL8hlmH--xSolJSWdauhOqvwDKvvmHAEPqOrdkMX0zE4bXHA=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/nSk9Yn0lByre8kU2m6MmEWsN73ltBX0uqdzQzQNZjGDfhhbS3Z UaxqJXy_CHUFIWTxlB4V2HhIPEL4BWB-0lacPsb3rtxrgMSFr2rOEGs_jvLyRFK25hBfa7YZa4XYg2kn-hSxStzSYyrEwt5PsN2BGSnHopz0V8Ito9XTYhNe9oNK28eUgw5 ql5tSVp2mlCqyTyNhQnSIkMsjDLs0jxP5j585pYgTLSnQFKnHA ina8LwaXCGj76ABJpjCwy-BFfWRSAfZZi0JwT9uihFNLqu6huEtB0_iPap5HxxZtPF4o3Y6U aOyzh_xOSH1mH6fRkPrDyexpYKVIeMNcMs045RTUCWm6c6nok6 ShxWb8FpNC5A32d-8Cjhdqr4j3ijVHONEwt3DjiWSfNvmNCfZkChsVYcwW6Vuxyxw_ i8LGUWKQpvW8njLa-typWzM0-M-KqsQ-W_6DhYB8r0Cy-qIpw6aGuOI9_Xfq8IRwFYnmWG2jQBQGMXTZT3nvVRcYOe4Yk4I ASdmF8LuqTyinAMRT2d4IjhYIeWZhM_pLZG2x6DN7Xj6ojTheD iy0tgNe1udf-fUO3hZxBhQRFw8chi6g9ZBFUgVfmjoc1S7bDFV3oNa4WC43CBY Lk8HF1Z7BotAo4g694-kSn8w74wMyMEin70JglRtTB6oBedBUA2OFX3fc=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/GmooagM98YG5l4AfDWbuxOHONUS0r7NH2kTl_rAWTS0AmHJQbI U_j6AhZ4lsvCEAA7aWwekOAWd1yfOI0gn5tQBM2qhPY7IQ5Y0X Ycv3XlPEU7YxsdAf1ubAidx4tsOEBBvx8yEnbKz3GdXu-6xfYzwf65GOiHMq7yTxsjZI2MaFMN8BlKCMpJbQ1RlywHE4Pfb azgwg2ZKRbE2bLFeb0P2MuxoEIjvB6wGEHX3EzLDPbGvSbLisg lBVvWampsLPZZ8rQtbc2SdR-j_G_GrjFLoPgN9Ia_1G6SiDkFaZX1Y3EGm8_qbK2pfvoYpLl1n qbrKwVgChNhZzSfJdwozLCAbyzzLRu8IV6eCMd8UqHSfvNp0Bs xTQ71TIqRkQvtd9Mv2hNoGvN7awhNkpvIF6fwF453aLH3fIV-Ylpbor8m7FFH6vmTZoLPkVCKUIfvZlQFuv7VKuuAGvZXJV8dUy DzMC6bH2rtkzNEs0Je-Pp1Uy7SPYmJRtZULH3sArkLTLghk7O8ZkgWat2eaTnN5xXLRdj jL4ZBh8Epg1TzpbW6_z9EPrpSPmHGa4SlmDf2hFAScY5Qv5_oK ltClFEsEmCYVo4w9M2jZwToud4hPrG1eZKO5wGEIn1oWaV5dIU LP0cNbpV67C0-TQVOUk2SlyOn98_942WnqTbiEy2szLod8=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/3sgSaooXLnYce4ecaiETyOpjGAhSjioGWgv-pSMtcsF87Hw7SHUtLsuCDpr5q9BPLmGcT-ma8gBvzwsv7qU-6-eNdnkRL8a5PWx2AFIVeNpIeemwG6zGTVxW3chmARMDjy9x8dbP k5i5GdnwU0hgacGGTdvAEx-u2B4diCvo1zMB5S7ugdFKkev2PrlnkMdDhmcPjHSCXmJJTD9GD MkkXUZrGO49AwuQe_WF-Ie2i0PkHq0c_9K7vKngWHbFWzvT_9Q2Nzqkn1w30SXXMVbKElu cmn5piA0mWn8QiVtoIlIG4xBFyJnqbXCX3hYewS-MVstCBFQF4bNgRlp6UItP-wCOqD5RMSgSCLgq_gL1SJFGYtdv_U3lH8vhzUUiXhvb41vyoM9 M1r5nYwH_7jYizBpWSdWhvwtID_yjES6PiLkS32VYyjGueZ7az eoOmzgYyCw4zEAhyhqoL7Eyr7bu1kmVO7IJtQbIec9IIKh8O16 AYSh3fbWchhw2hOSsfJ-cK7v1_G6mAUalwlSJ0bagCi57ihXpvWRIDLUPLs19rGMJiqbfa ZfFFcOXZLCspZTBFza1ElwRA2RQBEd48uQ3BJCXuyRexpq5lI0 YuK5xLp_owH3o83wJAtVgDmtD_Uz1b0wOX0A4z9qo5mTR_4wR4 NQVnOCMnv84QzTNHhbPSA4=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/JKVM-gl20wnIS5sVuvET-qK-YFwQbX4WCiWfmqwbb6628gW8wnlD7rPTqczQ7qHc9993YDyUt9 5zxIdGLWoZC_AqSDPMi_5XaHjvLKzz52lFoueLozGCxhvpIIMt ElY44_-LqsJfd9D4CeYoBa9Nj-HIPvOGTBqlBsfSD_xZ7-faXQ2GKDqJ6R7zZoaJFEMAxryWdn8RCuhtZBgRANLHH2D_jJAO vB_8G60hZ5IgYw2sNP3CZ0m6z_w4DWQfVvhj6flnaQnUfPo-C9zUHa6d_TDeAGuV0DmiT0CPjS9YCgmTGU2KfpAhvq8s3jtBh2 dEjXHiVBNMtSyziJsbA21zLmYEyrgsSxegkYh6kDrngsMP5LBN ewresDwt8MCQILWiuqZCz6YA0VbDEVNTAJwCzbnEYzheXQso6F bk-twNjW--6sNJmXoL8IgSrSZNKBLpKYjYVewuNjrkIqNg3E1O6vc4g1oswU oDiZtEntx7t7Asw0im77DufwGqTpL8tVbIydvutm2rtAuSN8Sd yfWdQfNkybFOvLDMzbp03IcXTIP5Djl-Mr2GfD5rsm1sq2Hyt4RvuvdJiMqZ5Ov95B6aNzOujTSsgk1d25 RHoWKh2C8VBHmnXomygOnCxjhBhz5-he4EhXLK16GNW8ml7gO2ZvbodJwKeWxtPLcBHmgSY2E=w1595-h897-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel® Pentium® IV 2.4 GHz or AMD 3500+
Memory: 2 GB RAM
Hard Disk Space: 2 GB
Video Card: NVIDIA® GeForce 8800 or ATI Radeon® X1900, 512mb graphics memory required.
DirectX®: 9.0c
Sound: Direct X-compatible sound card
Additional: 3-button mouse and keyboard


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=6zaJTf7Nb6I


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.8Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/W85QZH4VU9JL
4share
http://4share.vn/f/784d4c49414a4949/Crusader.Kings.II.Monks.and.Mystics-CODEX.iso.file


Link dự phòng
https://www.fshare.vn/file/3FMMXKSX131L