PDA

View Full Version : Download game phiêu lưu LEGO Worlds-CODEXwhitelion
12-03-2017, 03:28 AM
https://c1.staticflickr.com/1/630/33226804042_1b9b038767_o.jpg


Game Information


Title: LEGO® Worlds
Genre: Adventure
Developer: TT Games , Traveller's Tales
Publisher: Warner Bros. Interactive Entertainment
Release Date: 7 Mar, 2017


Với lối chơi tương tự Minecraft, Lego Worlds sẽ mang tới vô số công cụ để giúp người chơi xây dựng nên thế giới cho riêng mình. Game được trang bị các tính năng như hệ thống hang động ngầm, Al thông minh, các loại vũ khí và phương tiện rất đa dạng. Cùng với đó là hàng loạt nhân vật quen thuộc và đặc trưng của thế giới Lego.
Với nhiều yếu tố mới lạ, cùng sự quen thuộc của các bộ xếp hình, Lego Worlds được kỳ vọng sẽ trở thành một đối thủ xứng tầm với Minecraft trong dòng game sandbox.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/PYhusTVE-0hP4rR2bHVn0jaZkTIwcpbqRTmEOf8Nk68W7ji2lOoOZG0z5r1 TAZTh9rMqurRBE5ldYVA1vIxf4fCpRC1wNRtEWahc7viVCqAAS E1V0VvI5bhZuX1dKBWgnHIpjsOIm1V5tKG-n-Dj-BboRFBmIekHZcQBCEHHpuU4ypdra_0zYr7Ok8TkUKeKTL3jvJ3 VWPz0I5w7jwDAo5ASDBxA4QawCpu8tIWDJVkXpQjpPc54cduTs cuIiZJQ_AdzhHWOKeX3aDsSBQcHDnITiaP7qLlZGKrShXHB-cEdieYqQLJLymZCuPWkqqh6OzjFyKfjbOQG2EZFXBobCozpCg9 Ol5mo3fP6FKGSVwtMm126AeDYK9AZ1H2DWR__1swDjh6askLaV ST2TUxrfH-QaOCpuVVX302aFyaW7KVV-sB-9gxuQRyLnOtakljwiPV58nqWHoWIcvUrxFp6PjzhdSHvt0_fmA mEW-B9IM4gGFTcfmXSdST-RaBC4VfCqf44RQEeOtip8pHFAS9rfMM-DIcO8rkB_A755-PeA7ig-MxV8GqOVVdeupa5Y2JKz8fjzipjppfilrMDihzSNXCSncQBcO6 20Uerdjale6_FYpFGIPSFRZluurCxuMvp87sjbKWEkORWmPYlb g92VRpE789UKMX_3XA6gT98WiQ=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/UJLSmWspKUSDmBih-dhRTt0cRpJHEam4m3ysSmAmojAlYFVqBO32iPBx8C4joiaI4T1 hHme_4SSaIjEJ4LKqkY0-umIfgJ0i9E5dHDyNGss_ooDu7kEmWjNcFn85g6wE-My7ydgtNS6v-Q04O6l__MC08tY4kwt4NLWsNytimgPcQWF39o3_iKELBXWCTvL xsGp67oE9qVs5XFRBAr6gvsYKsqjUrDF3_4eM6IsQ45ooxkKQB dZA_rqoAT33nWo0cLmRVYOvZboWEiquhIeeo79vzQtQUfvWLiH 9Nh-pz8ar4KGMEpPOwLZYQCelSh-VODbCvau-bLkF8nEsjNpC-vHB84Jh6wKsFWd_DBd44Pf2R8tLhIQukGI7Se_vVPYBxGm6DsC U3KucNlEcFVwyipSQSkKtO1x8i4-SsVS_yTwBE90VZn5gKm5OLHRWhyORyg8DPxynm8oEGdR3tN2vr s_KAkgYkhHCBMTdcGde-r21wxD5rGDnXkBY8Co1Xr3iOS_q1mnlXBIDZd0Pp2vwqaxQTC0 4xAWQKR9-PWqS3AQtc8vz8PdiiJ1DRvGqnlUedfa3gbRCEuEOznq5qxDZkv kw-ZI0j9Lgvwz44xFK-9nVUAAcS2r-Ao93tIqFWCxEJl2MydlEPwxuYARmNUV4AoXJWEcbFnGvhSxFZt hmS5c=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/aF-cQTkSslrpvZP6wlBM0lFXQi2jCWbgZjl6qMdDnU06jBdVSh5QY 7qg8HEG6uQkecW73bG_ZiSlKWy2bqoJ-Mp5jpDFRtWEZ4PXrd8Q9KfbRduWFMP5vI37YXDHusEkY_uXF_d JQRchcU9J9QUviSdgD_uRqAK4bKfvnfVKpHjfJPCYbAIMDapbB 4CoU0T0-CNeKnnecyLcY3xAHFcsgB2yB_HMoUtjLE2_I-NcLGOaE0mdOSdc8sq0PqTYrEwBAhMsbx6GPN3bh6KSulF_qc1i kAU3a-FLd_eNV9F518E7wxKpanqPDwZML_V_z8Q3Us0mu6uuiYJ5_RdI 6S6SFP-99faug5XOj3h8Bh0irHrubZ19zM8JZ9UL2ePuo2UGXaIhRzPoJ KoTA92X5jeL6oaG_dN5jEFr0WYeQM9GAAz75Bt_DDnYt_4Hjm5 UvrbmJvK3NKDSDU2YDqaNqzcbLtNxIsFiiynv2LISJzhlgZhoU Ts8Lq3D-vL-MJbQ6EmlrLigayDLNAdJLz8i4zhEAY6v2sQzYpCJzAr_ALqkPZ PEoucAYtgX3NJXEGF0pr16UjB3q0O4QZ8O5vBHHfvWVpWQ_Ege VNP1iRli0vBZVkfPmYNaSVQhJkVyXapbktMwPi60uFZcLcAoWx tNsdzktxWBFWFy526ppyfDmR1TFSg=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/LmXu3qosGBAhog-g1hBwS9rgp9IGPChfcgBCE12cxJXcluf3OrhZDJ39g6Mw7tQ6x ZU8YXt47MPEyntv0UYRXmL0UXhnpYqRCnnXdCITk3I1BJNKkIC C4LI2VuOFXqGL1Oj_L3nwYr6DcTDE5VcxYOWdWnbvoBVz7kCqy XP5vj1a5vvzlbVq1kHPpr4JU00_voeyAX1NZAZKOXVZz7a-MCHPSa5g4XdalhRqVvCU4u9edOALymL0cRPyh9Ohr7LjDrzgFT eahJbjJ9b_0pQ_LajdTnPTYPEB2GNS3KWrTk3ngg-9Y58heKdaoxHZ4QYC0iqQS4SXujnnkOf5Amhi108Dis7tlBPkK xyRbGMCCJRw5I1UqiU4C--T0613_29WzW5c3IVFI1LJHytbYVn3Xm_upSldYzhDhIa8IHJ_E e64SI_8NK92_ZJfETxuVwjwpSBUkUMij6Nd7xmPwESy4tTyRWU 98wdOBf7w5TZIULzVoEsQ-mAxdkZWAOi0wXSyfkMj_ba5ws1hGpK3BFr7vnXXvrDWD6IN6AM FWQdg9EvotK0BWnd8kN8tc322-jk4jABEH449a8CyFSaloF1jxxVLueRVcij9aeu03BqMFXfkdL5 3go-VserrjgEh-WjeXeI3IhMNAvy7ZVVCs1-ZRW4GagVlsG50bM0lz9Zczhk=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/S_pmmtsw2sUxQO4RdQ73_JMu0Fsh1CZ8uXoHlG9FNIak-I9iYaER4spoK_rMftINaj7Ijq8kN9Z-E8RXkWEJx1v_7v5YVIzgWbOKan9GHBhd02vzRUvqC49kHQDq5J hKqajfljGkhfa3nrIUcGl2jxxjr0jUr6AyXFdYF37BQx4ibGI3 zLn75cXKoJOS_cfeB_i8dUzfOV9iJTn5NB6Fk0wp05M2Nfb-or8X4yle7kj0udos6AVkeQEgnxkOosCag3zC5ZHhPLKEoZPY76 6UVqZLRqNcp5yxEOfOAluuguWaairtGQFiCRJ9SIMBwmvtWly6 czbJq8ZInfICm_9Dd9C4VI1oDUGXLmelL1jcHUbtnNs0ynsHr1 qqcItgqV2sgSTSi_Cg5l7-K_9km7F7vK-gF6_0BXgzSnFVcMBTAPxPik35U8BvJRiFPvtvEY-2-yIhRmimoHK3cl54Y8nXYQaZI9XB9jX1zezw9dKlMya1OwFTVYQ YoTRgKxcxZ6tTKp4aDR_V1bkBuInp4dsZSy5YvhstRH-cdrJUO05__QK0suSZJnwkGRQIQjpgJesojWn2hTWY5h5I6unzI ysztEwuNVjzwngP9t3AyouwgJYkLnqUpw7z-b9GZ1LZUNXoAVqj8Qz-oVCwmBxP-N-yIcxMeF4RuNK2B8lWEdgH_68=w1682-h946-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel Dual Core 2GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: 512MB GPU with Shaders 3.0
DirectX: Version 9.0
Network: Broadband Internet connection
Storage: 10 GB available space


RECOMMENDED:
OS: Windows 7
Processor: AMD or Intel Quad Core running at 2.6GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 480 or ATI Radeon HD 5850 or better
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 10 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=C3ioTH6Tv5o


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.09Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/VXQOW84KBKL3
4share
http://4share.vn/f/596c6d68606b6a61/LEGO.Worlds-CODEX.iso.file


Link dự phòng
https://www.fshare.vn/file/7BO9WHIS7BN3