PDA

View Full Version : Download game mô phỏng Tabletop Simulator Warfighter-PLAZAwhitelion
12-03-2017, 04:09 AM
https://c2.staticflickr.com/4/3785/32540365544_c53c104cd8_o.jpg


Game Information


Title: Tabletop Simulator - Warfighter
Genre: Casual, Indie, RPG, Simulation, Strategy
Developer: Berserk Games , Dan Verssen Games
Publisher: Berserk Games , Dan Verssen Games
Release Date: 3 Mar, 2017


Tabletop Simulator Warfighter là game thẻ bài có thể chơi từ 1-6 người.


Khi bắt đầu mỗi nhiệm vụ, mỗi người chọn một người lính, trang bị cho anh ta những kỹ năng, vũ khí và vũ khí chiến đấu trong giới hạn các tài nguyên của màn đó.


Sau đó bạn chiến đấu theo cách của bạn qua các lãnh thổ của kẻ thù, cố gắng thu hút kẻ thù để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của bạn.


Mỗi nhiệm vụ là một trò chơi độc lập. Bạn xây dựng Soldiers của bạn, chọn những bộ đồ của bạn, và sau đó thực hiện nhiệm vụ của bạn. Trong vòng 30 đến 60 phút, bạn sẽ thành công hoặc thất bại.


Warfighter sử dụng một hệ thống chiến đấu mới mà có tính đến chế độ bắn bạn chọn cho vũ khí, tầm xa, đạn dược! Hệ thống này tạo ra một khả năng vô cùng với mỗi cuộc tấn công.


Khi bạn loại bỏ kẻ thù, bạn có được kinh nghiệm để nâng cấp các thẻ bài của bạn.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/qE-Eo_z891VsYjslkDSjKoNIBs7uA5O6GvQbS5vLmFBusvHNDZ7O8 7LOe8z4FDvBm7DljiR13tv8_rQJwo0cy6zHJFKQGs5ki4fcqVr HmRNP3Ma2hOfGGfx4c_vIU7Y2ZATxw9Bb9KInZ2x_8Exf7GQgx tNvMRqmVzeiE5a3D9VJ_vOK_9B_IfuWZ2uUyGUIXRWhAwevJIV XNtlhwexjWc1JhhiY4E1m4cnfBj-vUgyBlu31xlkYE6t9Qq7YKm8cBpvteiGY2UctQpAZ2uwGrBiNl oWSM_bdBAcnayP56HVK-xm88MNd3-gv95Fsg8qp0gMEntgjjmOVZJUJVCZwq1k_fzOamFFeXrZLC45I XlBRrcP-AcBnun74PI7acdGF2IKArpP_NKT1zTQLGdIis-9DapeMHmNSFbgq8Kk8SpnI5XiVq6o2ytvKrIxFhAADZrFbFgep ShPxkyoWUlFfr4GYMu_5n2gUYhWOOr28weLvWZpu9LRYr4SVgy e7mYw9nLy9punQY8hVxWbqfpusOd5ciSZ3JCxWcS11WaBqbYWc ckHIZrptSpF-5hrhBR-F4cspnHGIyCCazaKTbha-ehfhkjWkuc67TFKGWlr8CZKCM-JF5PhwfxoTCrHDcDdL9Hg6AmiIVYLm13UC89f4vqyi5hXMp7Jm D_zkpcHQohg=w718-h404-no


https://lh3.googleusercontent.com/tA6qwnCkmZEDuvtNhwTTqbxpKjbiK0w2JCJhVrCPBNE3LL_Pbe kUu4THBb2xwsP6urJ-BsvifI1UR5zjgnOLKFCbJ8NfaUbQN86BMI8pf5wEdINiUWnNAw gObm1Al0iIQV_kvkCEJH52_RCTZz-Q-HZwJSa66ipdD6pslSCTd0tC2I8pze_IaudUPj2k83rv_vWYfeT Nciq6sBAeaSRktjIv-mWzMZs4J0RKPwqbaqiIHvr3jRiu1wmmsXr3MttRJp_T4TYj_rr Ru3fpo2dYxGOKdhU7nCLFbK1G1nyZvtcirj0xC-9y2Prp778EcgVDKFqcvIGwzzWuY49txk2jf1ABvPVECZWP7EZ1 yUx2VBiSa44bQxshzG663DtNUXddnIGF_tqFmdQmT7bPHUHoYr kZ_GMRTQK-SA0-uq9tqqM2Emlb6XOAzSqw0uOEalZxvuUBOX2fsssyRzK7V1dymv DsO30hb1hM1qxwcMadzCqVYYkp5Aqqs2L4LTokHHZhbWRDYq3r z6pfRIZ2YnI3QA91qHYe-1BWlCno05x1PEHZy-V7Gp2Wo1rvBXeZjd9vtms42lE9rI_WN_lB593qMTM1PVsFUEl3 Al46_1bk9XK3R0J4Xxz4qSoew9Tp7E7dYUnMypcPWl9gmtsKYR 4yZWma9cwT7gBJbgKC07j_xio=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/OLh3MJwICCEMYVtXQVGlASGj1J-EezxzlaHOLz5pRImojNM9wg8rfQ1xjiRBtJIW42SFnAz2YpS3q-8RIm9T6_Z9dt3wX0yU2D0x7tCzvMUi9U9_V5I509qNMl75LA0V hhcm5292LgTMhR_sM88B1tXgsBS1PMdE-W3Lf9mxUrvpsjwOR27-81HzdBMIvc_m5VjPXJcn5zCN-ZObYiwaihWkQ96V9s-LXVCzDnriAhCri4-Uibbq1sG7s-Q6rVxwWPR-y0jZ4cQ-tOZDoaLR8qyN8sc2ppAKE7KK9eRUGL-0FQ5ew6yG22kPGGxydb73Ovq31RJm6xuizmPhqGHuIQ0i0UuTr EQtSGYpff_DxURFgCbYxs77LRZxiI6F_VF-HFn8XbDuodUmHy624fAi4belUOj4qKT09FjI3opBlp1WsTZ-u1aC6yEMt9cSBWKV_KyYKjZEhZgM4ag70R6rlxy8AKUBaV-HGWdni49jSlGfd-simz3-fOFlLvbCM2ShwDFCbEIYJ7-HlzqwqfRQiVfhtVG0pHxnVHHey1A4Q3jkvAzOnhFCJfHMSEm8S-1JFuWWaqLAN3S43v1YV6IHbSRlAv_hpi20_D_3kCRYvdmQShOb wm7L1Hs3e5Sjt85NCdHupQceTxud2lGMa9bchuSsvEisWLIm_-f-Q9PFhdw=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/kDs_Z5yhIBBRj68wzbZHtFYRGnziSJ8Q65OBqxK0wIfEw3a-LLTu69VnSo1QGPpujSPwVuSBJDRu4t3EUDnXdsOapR2LdxI8NT knWKvybbZ-Esdj21x7EU-9f9u3zue7HbjmrQh2kfxYfOUC2sJz3KypSjU74OAbE5D2Qn3Za hdrLfoUvzabHnKeKjPuDlIOAuP1bSzBkTXWtg-4w0cMDZgtNg7hL6UDqpDIignTzc-FIO4gz-4Kftx7_dGHMf9Ufozxgz-zh18629ZT9V_zsPgqfX5BBOtL8trN_rq4cukZsakTwIcEdDVyM VGVKem_YfR9kwhlqW1V67qaWhne_zI44DIn7z-E_xMxCNBnZL1esfR3kIYKomFj9wU3ABZMd0fcmMFnovCExpu8f 2F3b2zsnqjrwjgbic1p9iFBSbtcor6vMQGigLYthhr0lHvMNw3 i7Vr7MOzJ1bpoB6mzipvq_z6D6RUfOTLQCNq0NH3kmazRrVLaC n_T5wIB29CzyXEZddlI2v0Qbljk4lklir378RSobkVm5jqGxEh BcBgbfGxu1gUPSH2QW-klxkBlt2bwC3Rp9dRN6xSnkTbZuz7fi4vLfVQY9v0GMfgd742P 55SZ9trG_Iv0b6LvD3ceYnZ0vWDSbCcOANtyPKeC-UMiKbpki1VPhykQgQ1q8F4=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/dRdfjbUwkosj_v-nnx2Jz-ZmuJmyXi_fjKP4aQGJ43-FMgkbCGsFOiqLeHvIQoq6r1UjzT7AshvHPyDwBshgslm6U43h0 DGPMvxywHT0DwADDHRoZDTAMYJLNxmzzrvnjq4S_38jbHsNVDi OUKo4WRP8SGP9XUMzGAwGDaTMq12WrW8VN8qvO_YE7Znv7i1P0 U97zFHZvl1NGPE83kL-0C4ylSix1LEL1Yms17IINr02MwE2w6gy2LU-gflOsA7iWpWNxBHHpqICmS2zsjEgvQdNuqjiocTII6n--CrNBioOoBBl3KJvtqwuF_P6JY8j_08W9E-v3oJC5U3EtMFCmCI1D60tDbAIpay9exBqnD_nzibFTPNCoFeY_ k8B5XjNqTxaXkzMPqTubQw4PVjKRfkgHeFput6UcFZmeYIYVnw oYxCB9AIDmk1lOMQWpFYstyTKQ6x9YyMkrVF0rDl1veleZl4b4 2m5S68twoFu82lUAkEtswqyJHCR8rUUw1O-A2YhflaQyoHk_2fhYVDbkxDs9L9jtdxWffgNRsWCym4A87rtGr lUqISw2udLPA8FUgMZTRsdHdlEScAB4shyMAa7Iuygz4P0mUWY RN3W0jADm_G0XD-0Eo1F2d8dAv5rih05vJ6pTGKWTI9MfDuc_geCn3Gcye_Fvfzyb mtoFE0=w1682-h946-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows XP SP2
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Integrated
Network: Broadband Internet connection
Storage: 4 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=e18iImGdVYI


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.45Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/LACLODJ9G8GB
4share
http://4share.vn/f/665352575f55565e/Tabletop.Simulator.Warfighter-PLAZA.iso.file


Link dự phòng
https://www.fshare.vn/file/WGASTGLAETON