PDA

View Full Version : Download game hành động No Mans Sky The Path Finder-CODEXwhitelion
12-03-2017, 05:37 AM
https://lh3.googleusercontent.com/9WL3oXKnKLX2dVXFkoVLQY_BnuoRJm0KDBt9VZ0al_ePeETrXn pMkpZu8IffO05DQBbpIx0AYmpTMBCy9t1eiaEDI8Z51gCONMeP fLb_lEDXZ-JzeHZqM9exDeuR5rttDcXA96rAH64oLFnesz2ZQ6c-kRE4Z66B_OrkSsIxMaD5vcZsYfnN3lX4rPh9UYKplm6BzzTXWS 4XCoB_fnSGApmRsgNWP5C81gxyNc4ccF39kG65LePyKKUb4sbu zH47JZGJBJ5Q67HSlFbCFJJktMP05Bd0Ye6guRQxzZKpXOuSXi XwMhNc1qqXmt7HPBO6nUjKe7D38KFMWPxZ48PzdmafwyB9o2RO vtblBbrbYxfBz-20l8ZDHLqWp3te_SUnuv1mFT7UjVgtypJsJm_x6NrsUS-D1OUQSfpCifjrkRdisQQ0ZySmt234nqbTsVUQISvH6QYjh4hLW gCYpqV2CDEfVm5Y2KJwlDm_G525psiTw8fbrzAFMO4XdiAVcXO H3J-wQGjwsZIrSbWbqfNQ7ze3bmLRFmhp0q4-JSqocAbk6n7XtiLUC6dQljoQapDK6JlCd1bCe1WPgCiDPuEl1y _zb-incNU3Fm4NHIb1HMF0-wHtiOPH8J3diDNpYqhvy3Yjm4KkivsfGPLhC6fmedU_kLsNe1J 1D4wWTrfz-sM=w464-h640-no


Game Information


Title: No Man's Sky
Genre: Action, Adventure
Developer: Hello Games
Publisher: Hello Games
Release Date: 12 Aug, 2016


No Man's Sky sẽ đưa bạn đến với một “vũ trụ” đúng nghĩa với quy mô lớn không tưởng – nơi mà bạn có thể khám phá đến 18 tỷ tỷ hành tinh! Phải, 18 TỶ TỶ thế giới mà bạn có thể ghé thăm, tìm hiểu, khai phá cũng như tiến hành nhiều hoạt động khác! Và chúng đều là độc nhất, không cái nào giống cái nào, không hề có những “bản sao có sai khác” của một vài hành tinh mẫu.
Nếu điều trên chưa đủ làm bạn ấn tượng thì bạn đoán xem, với 18 tỷ tỷ hành tinh, dung lượng của No Man’s Sky sẽ lớn đến mức nào? 100 GB, 200 GB? Không, là 10 GB, chỉ 10 GB thôi! Không, không, người viết không ghi thiếu hay nhầm số nào đâu, không tin thì bạn cứ việc kiểm tra lại trên trang Steam của game mà xem. 18 tỷ tỷ hành tinh được “nhồi” vào 10 GB, Thật, thật không thể tin nổi!
Là một tựa game mang nặng tính khoa học viễn tưởng, tuy nhiên No Man’s Sky vẫn sẽ có cho mình một vũ trụ “tuân thủ” các nguyên tắc khoa học, chẳng hạn như trong mỗi hệ hành tinh thì những hành tinh nằm quá gần hoặc quá xa ngôi sao trung tâm đều sẽ khó có khả năng có sự sống hơn (hoặc nếu có sự sống thì hệ sinh thái không phong phú bằng) những hành tinh có khoảng cách vừa phải so với ngôi sao trung tâm của hệ.
Với lượng hành tinh khổng lồ cùng vô hạn những khả năng mà chúng có tạo nên (kích thước, tỉ lệ đất liền – biển cả, hệ động thực vật, tài nguyên,…), No Man’s Sky sẽ đưa bạn vào một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa khi bạn sẽ hoàn toàn không biết được những hành tinh mình sắp ghé thăm trông ra sao, “tốt xấu” thế nào,… trừ khi dữ liệu về chúng đã được ai đó thu thập và báo cáo trước đó. Việc bạn và một hành tinh bất kỳ “gặp” được nhau trong No Man’s Sky là hoàn toàn ngẫu nhiên,có thể xem là “duyên phận” của hai bên, không tài nào biết trước được.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/wr9ZVF-grzjx5fz-WFrxYydOdcJ2R_dOPUqrsWnTWMwbJk2_PgiTbKkddQKin1iyvN 474Bpdtffi8AoW61zHLGzYxUx14aHa6uouP-ywO4TXuev8_Tx0UwbRsIQAsHTZcMKXy-dRBkS2jE7d8odTy3hC3BRDJJhevhhcsx4cp0XhiogQnvuuvY_0 rWnH_H8HHGB8gpEq9Rng4c4r5Qvhx1BQ2um8LMUpqD-UM9RKP_QWVPMUJogio1KgiYt3H38yYi6Hk65gZDBHkQ01AwE3E Spg7XESqsk9fOOpMXVjZSDKTKk2zinz5UE-uvrUV8kahiOPcD0fuP08Pxa6uv-cHNRJht4FU0o36RdvXj64QKe6byGpyTtaTOC87pjl6MV-I1Zr5FwJXc8HaYfIK9_1kbGciNN-tcsQnZ11qPNrt8J70vQzc1FQ1k-GS1ymORZMUyIXpKelHoCipBKNnJgKmu_63ZMnQI5BNQFT7xyUc NcRQSSehd7fGObctZdFW-6Zim9qGbn1n5CFxyebLWLqE8h6lAQSWiN6ZMq7TD_rWE1LXCkF 3GvWUBApazdAWEGvMmLkhUbYPUdpDoEwphmqkh92096OG7HL-FlAAhS8tC1nxEScabOvXdqnXQUeXZBUqQUFDg_Tf7uKCWNGQOw wOgCYsyumbs7Yx-Snax07d7Y=w1603-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/einmviRs_rNp0YSUL22P4huyP6vdtl2c7VV0khk6PNMx00lKH_ jAK_7xsEbAdIfJUO2ZQeE-0oavgce4pgOnwU32Q19eG0iysi0mIvG7HewB9m8X5Vqit_ZV6e n4t2_wNL1OkUuHuW_DytZ3TocOHqYjSE-jPk_smE-vH4BlefHkuT7LWDcy2GDyLL8mwb2-S1CLgTArM_Sx5XSKP4IhDUTnpGD8W0zjLHAmGB5L-wOJjSpYZQunWHM84XyggjoVStGDcZVYgjz73-zt37bcjtiOc62fEEknC8FsDyD-BmIvcb4MehZsAcAlUQXu0JlwrnJDYLhtpHEG3Vm-qxfiX50RUjoy4x66RnPNemJb-VVDiGMBwmLfVDnRuMA930_xmVBwayBDU4qg4L4DTCty6VV-PeJBWwDNB3GQnNpq7GRnqEd2XcEReucSQMBjnr2TdR0l_HhLkL 4hENTZrPXHr8adc3Q7gHn093VW6sH46yYD9qa_LrUkBpP79eXN XUV8CPvgRODcnZJ6d2lJyq8915eSnbnA1n7GvtRD2cXwtjEmGP j1rpt7d95kToJd8TA0qERpFuIsfQtRl5AiraXSr_LvnkwCwiuV dNTvxZm7_xWU_F4TSEHwv8d8N2ymEl_v7iENk919tmasItJ9zO gKLzaRTnFUirGBU_V-y1FAkf8=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/_Naz1vvENge5tUZFd9rBftO61Nl7RhdLc17RlIbtb9gbnJRcPN wTpBFC5M3TVaTI_2jghjgsnbAAPFWnsHaaNHeForHnoMCqrIl2 JTBYv57hbQCd3P1pq8KSREjq6K80LXjBSvyWXAx3BgcNBpqc6D R3J5w896TkEC7EzjP-Mpje3fL1iwHqnApgtEnOSFWRgyZR1CtZb1_S60p7rbPPPcGcQd 5vWRCUWz-pxrDV8I4bayPhTg2zYTR296mg_tTLeUz6DvxlwtNENoxVtQEDc CYpZpEPE-XmiQYzH7IV6DW9LLszkji4w17AATtHJa9oFWkikOLl03n07Lw0 ecM7PHOQRXyIinfsjLPtdCzIujo4vnszcNrCPYbg6DVMnDLSO7 2yXuofHe5oRXxtz3Y5UXl0xwd85FS4VBImKmMNJgPB0fF5MT06 _ry16yt8EaicXB1a4TxOISvPxpEtwGdI177h4hu0CETiTv-MQMcFjpJFd6VzqtWWid3F9q4_idkoZl9cl5UrEFSHL29vN9ouT RwY23DThydTBu9IYduIF1GJHZUdLMp5W_Ffvnq_4k0dg8GF4XW WX39qePa_xJMkHgngrvrwQrTpQKMOFvhQQ5O-4IlLTosT7CpKLetLZF9irG9Y84zTpNzp9YInG5m5FzX3Uqmjtc ew2eOUXU1rR_s=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/jN5_fhuFu0CMecKd4R-UTeDApvZCcvIEgP5qfkaSF2wfkIw0TL23L1EjMsyrWjdX0Qmr0 tNcZqI22VGHpsUDycopaiWLnTTZBWUxY7IlCAiB9QNmxxMJb6d L9LfJTepawKlgjjvrmmjSrn7bKqYAxo3uuTN-BiMfZYo01CqcHcTjkE4eXPb7UHuf4kkUZFPQ54Ilr5N3Ohe3Kl bJEaRhjCY_aL2GOwNi6YkofsBtDWiz9tU2oQIE-oq91fVewVnFJcpEUs72pS13hh7y2OL5IOfNjGn185LkTHXnLVk pJ-ZnlHE5diuyznAnOGkZyMiAQ3FM1K_KIZAZY76HA-9MqjTmkCRUdWWHHWE5PvrE4FIsacqIQafiWPNcQ6JEW46XMQzP 7Gop8MsVajRwLt3r9Hmv1nLfOQJY4zAEMdN0ga53dotjQIBYKl PVOei0v8YJAovCM-x3LjAthAK9UO4Gw8qbs318sGMe2QqSdLgyiotmxaD10AtCZhUf tOk9BuOmhqKhPBSVYuf78sxcQyYpsbAGSAWwEBj3qUNzjbAohq ZMTNMBSkBW1nRYvKe0WSc8sl6dEO4skHU7zfPsfn7kFUyP23T7 fHAtzY5g-avLz-YKyq4R6O_vg8E_cK_QqsPAnB984uB8N74_QZfJxXE2Mks2w1wj P8Ru2GK-Onw-bEA=w1602-h901-no


https://lh3.googleusercontent.com/JXyXkoQWK9C436nf058NYVXjEFy5yaTxfxRj-bbmOWAGciImjctkPyrUCtkz880Ou68WH80HWR6SC0q03V7JgDl ZWa8Sw-fJOKS8YigIxqe-u96SxV_Xuvk10qGa9ICWWhfaLdGKNNmFpJz9vneRzHu51NoXaZ TUhQhMZuIGUmFEKZuQH2_S_oHnoPlJClzY3T4m45nqmQIZEyRo EA3ri270qqUSdBgtiGk7C-y8bHyVJZxi4jf689S2-1KwysKqhjDw8C8bKtHDUOQptbBfK3CnKIEMvRCkAukvZekA_1V 075PTYdcRf4DcPe3aSSZtvzz-bKF4uC0WeLQY6CYcC5LgnxbIpmcxWjeU1qBZ2EBIASsC2NxkMz-hVBINRwWMbmwTdwcdu9xG73paryoam_xOXOKwW362rvU0ZrUNI XmGMS3IT0-96kheW2LcG4d9YmaAE7YlTJB7EBjaVbYR8bKYlZQ1wzIa0Pdh_ icC6WOdnVwFyglYDXUh4lNc_xn2rpwVDj4-D92uBcHsJVa3djFp8tELs0-CIul2-RulxNZOHdRZvvOKg2Samo5hOCjsFgDFK1ucnEJM6epn4MRCKr4 5r-wC3TpTUbPNzGxtgPuehVS-aYBmxiwNcYLrd-WmcwHsZgEojNH_NPtcn75jrwQhKFtsJKpdQsKraIEORwg=w160 2-h901-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7/8.1/10 (64-bit versions)
Processor: Intel Core i3
Memory: 8 GB RAM
Graphics: nVidia GTX 480, AMD Radeon 7870
Storage: 10 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=ihzO19neuZo


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 4.29Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/9IIT8GC1W5QY
4share
http://4share.vn/f/685d5c5a585e515d/No.Mans.Sky.The.Path.Finder-CODEX.iso.file