PDA

View Full Version : Download game hành động Deus Ex Mankind Divided A Criminal Past-SKIDROWwhitelion
12-03-2017, 06:14 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2901/33229217452_d73a9ec98c_o.jpg


Game Information


Title: Deus Ex: Mankind Divided™ DLC - A Criminal Past
Genre: Violent, Action, RPG
Developer: Eidos Montreal
Publisher: Square Enix
Release Date: 23 Feb, 2017


Với A Criminal Past, người chơi sẽ có được một cái nhìn sâu sắc hơn vào những sự kiện diễn ra trong các phiên bản Deus Ex trước đây. Trong đó người chơi sẽ nhận nhiệm vụ trước thời điểm diễn ra cuộc nổi dậy trong Deus Ex: Mankind Divided, lúc này Adam vào vai một cảnh sát chìm đang phải gánh thân phận tù tội, trà trộn vào một nhà tù của địch, nơi được canh giữ nghiêm ngặt và một số lượng tội phạm hung bạo cực lớn. Từ đó thu thập các thông tin bí mật từ một “tay trong”, chống lại một âm mưu khủng bố lớn trên toàn cầu. Nhưng trước khi nhiệm vụ hoàn thành, chính Adam lại phải đối mặt với một bản ngã của bản thân.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/3nQrwPgOmU1g8UTmtQyzByvNIhHMFvPdYRcmEDEKOdO2Y3eqiu TzO2mxhXYq4RuOhXLbKUatsrk4M4aBn9UxOmB4jnX1RF3ALrNH 0Nun0kvGfUSaqRVyUTarsJPnC0AyfHgEMxjdb_4GhRBqOCoHWK eg2uoxtamUzbRbQb5gLjcflLtGmmL_eARrS-fqNraAuG5RDnSzFIDUlylPYNeyh-CrPJrIRMr4hTIj6Xj_xsN3xgrFZKCsBTJLPIhwFmJmxfx7_PNX EOLyKHo5YH76dGpIvRKj5gSWxFjXEVxz07w5QINPhhJjBwbK9_ _IfKkXSC7lo2_EtHex4-kFo1FjXCDzGs8AtnRW8ogAPurFHheZrX8QVbPOtxJsQeCOwqqS LWA0cgDJpJIdmfQcorVSs3nEPmni_3ItAFCs2eDtERaUYOk80M lSPxMY64z8nyAi8fXetTfaAsZQbTyOuudvJ_52ONuYkRaep4_a GevOUAGYGEPKtSJsur25p4FmT88YUdeJ6ryqFpyb-XQ71NnSXfCTc83roe9ADmBQT2IFpC2P_R2y_xXONLUwNq5Rtve r5acNAi9ov_dyW9YdgYGzTwsPLfHWbk70M7KBaVvm7vyA2xbWT mOtZ1MJBnd_roslE7HTnBSiC7RKrtnEHdCKOIM7HHBCtlhaTgF 7jMKokp8=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/4_cbNmlNvye0PhWQFgSfgYjEPLp4wrTHrQsX3AmMl49P3ulbQ8 s_7dYrepxEQZO2e9zpTdkcd0rZnE7NmcNA8DVp-L00qSZ53fa8LNbnAhPZyw73iHO9Nvd2pJuiFiVQ-MKZN8a6xuOWtm4ruECl0V6Ae64vPKtyAQ-nKNynY_QkngawS5PP56EyxWUc3R_KRFxrHjvfKicIm-sM0c6cjJJowPex7RlM-eE-f-T8lg5CcPF2jo00MdzPRf_KS00D_SRmXzW0j_yhZCuniVPQVmOz ocD-Fq7lZFh528hv4JkwkYPQhnriBHhiTyaSCJqr8uAG49tAlcZBIZ fTZFFvKEJTpaV3SZZykAAwizt0w_52_Q9fiohfeg6qxeROpGzn mZuRdN3s9Is_e4yaK_i2di8T1pyovjnGoSjteBqzfUFsxJEja4 BvyfpomObwCsPhg1oXDN09EDltThbflNBVHAeOt3go4J2sz2Tv EeOoPV0kqB9TUoAeDD1rk2zOVb2QJWxzFBTVnJ_V0sZrH7auF1 72EvOZJmb1pWeKu8guVAQGakwp7laysSp_ghbqzvcCtfkLMI0z 7oCGcaJs-gMS6FtQOOyJSrc9jXk2vrxv6gS-cJIUkO9xDe4EdeoNzHZbb-Gw2AqxlEpXzDUBpkvy9WHCKeDV__Vboov_-BSf6is=w1702-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/gvEMkYyj6MgHxlWAsz-7AhQ2yp-rmlhtVZat2_WaeWN_aWJ95k_qAV_p96yIcvnspBbf216oVimXz suLVfw2nf17o1hDR6RDBefk8Uh8X2MUHHkiJgnoEyTa3G7_V-XrjUwWEktg4GdARQ8Tg8_5hIx71t5vB6rbv8D1Xouu6Jdt2IxB CU3YByVGRl3TOJFWW_RB6n7objqEJPMJ2aji3ldVW53YIfP77S Ws17KqvYMdwA3OwFrTaMhIQtrk98j5BzIxWxrJiGCaT1fRDV_8 stdDMa1Pchp5HIS-y92qYqwploqaiYYrFDeXWk-heNpp36056MpAkx94PPDtHkdeSea8ROsNv_2gdf4OQ00cn-H6To3peHYewHwX0Ox_bkdLBCOEZUB6NAVis3Au_h86XxK4Qu_N ucQS4JtmxNn2W4aNMSBMeWk3TH40NNAmklDCHhV8vh6QgfENHu cGP9j4Kw2J_PPltLHBdXX4DtM2es4u3XIkSyo96fIcXW7VZrpw 36j51u0QOehzDU5QlU0MTOYzqLTkzr-Kqj9iSIv1Epm7d_le_n4_D3JGBG-rzapeLNw2-vncEhyclDxssQx64TQsOkFa9xgYU_M-IsF30FbszjqsOeYWosE6zYTTHC4bULDf1PRFlVuBWVKqFKyFWO qTMe9k7jiceDdPFsUHmPA=w1702-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/n2DvPozPD-eQIJtFR8edLo87N_KkCTplp2t5sUKJrBUjfLcTyscoe7c8ANy4 42FrNvP9cgPW-ClLImHcRsZ9aWWqh9bBG3xFIz-a1NzTqxaycVNS546v3p0-FgILty3OIGXsMbaRj_zO3o_J108Ez3bnamtKz5YqoU4hSk43qn L1hJYV_qBXi_9o64pDZhPwmqfT4mFLcaqsMCDiR9dSZ_KVL8kJ tA0U4d-E2iiCdy5Wm06jU_PNb3zxT1abQ4F9khrERTQprs0jipSnVRt89 3zHkc_TGihq1oe1ZJSU3FwiomYVxj7wFIWSV9QmbL9Cl878cw2 B8j_kYdz41nMaatDbm416SQeSC9uaKi1chAXi4etfPKHAto41r pGFz15R9FZZnZEP2baSipU22yk3AEFS2hano4o7oA2zbjND3SC XJFJ2SYVUDbcD-JQcJxZDbOuVJtFD156Q2YPx0RssAmgyn5wRPt-ImB93e_Cqpp9eUMNQhGq5hd3V8m3_IRZvJHVMgn354AyR9DKAu LQkHkyc1_6GmUURSoV29CkMllq5qG7Sc7qY_TNBrcorl3hoRJF YtWwdNrMSShZW50rth62UXevTh17Kz1VCMKYXpmLsxNAYZ9wvq v8QHR3IQ5mH5nlWOdR2C297zQ2Cs1J4347S-bA9hZESxEYu5fcRfJY=w1595-h897-no


https://lh3.googleusercontent.com/TOOLfslC_g5IqE_bPJhzMUwge0Wmnme6BmTZYyOl6TeJTlGOlF F5obG5EX0Q3kkchHyFR7SMFKnvFVi0X32oc8r_baHApzvEMODh KJo4uilLMH8mNzXsu5tV0I618LVq2z61FR_YJ9jw16aJMBeYZY b8gX31yqNrRzwt1efHoLc-1IlxmTuVvTaEQ0NIm_SiTqybPz6v_qDRIG9GXg6U0NTrJ1ze0s 7PlDdhxzDS_KxEVA6fblxRuYIPp2AsAoI8rNTiogm1Ksyi0SAb ceNNWJ5NfGRbJMJp-VFcheEGcQW6jVtqr6XqeO2AySCiJfroOq48A2V2_xzPwhJ9E0f xZo7weiSB6o2YoEFfR6ced6nES1SrQ81q_iCIwwUvMJk8auON0 V0ZtaBWUrd0NC0JNduSliKfY3nCL2PEYUZLD1eTvuik1iolWxf rASEifFJizztAooNCRgHzufvxa3J-PyTxCZpErrt1P0RtmIhsepqoquQzMd5ZKDcL2ksUkSUTWH1NIA HfqXOX1_9xrCuJA3dCA14fV2wMlxqeTk8UXHfwyrnblrm8iXQh w35RP_KMJf9-0RU4Tmkksa2IESEFG3WB_-NcBHeOlXX8dKq-jRrsJdN16axmPlFXW_dcPgPN7aVUi3nGWBIqhmUzhmr6I7D8Su Re-XeR3983miq5PhM=w1595-h897-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7.1SP1 or above (64-bit Operating System Required)
Processor: Intel Core i3-2100 or AMD equivalent
Memory: 8 GB RAM
Graphics: AMD Radeon HD 7870 (2GB) or NVIDIA GeForce GTX 660 (2GB)
Storage: 45 GB available space


RECOMMENDED:
OS: Windows 10 64-bit
Processor: Intel Core i7-3770K or AMD FX 8350 Wraith
Memory: 8 GB RAM
Graphics: AMD Radeon RX 480 - 1920 x 1080 or NVIDIA GTX 970 - 1920 x 1080
Storage: 55 GB available space
Additional Notes: 55GB HD space includes DLC


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=IYW9J4H4HhU


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 45.85Gb
Deus.Ex.Mankind.Divided.A.Criminal.Past-SKIDROW.iso
Fshare (https://www.fshare.vn/file/4C5GJ3HX1ZNZ) | 4share (http://4share.vn/f/3b0e0f09090a0d08/Deus.Ex.Mankind.Divided.A.Criminal.Past-SKIDROW.iso.file)
Deus.Ex.Mankind.Divided.A.Criminal.Past.DLC.FIX-SKIDROW.rar
Fshare (https://www.fshare.vn/file/RLF3VT9KT4UM) | 4share (http://4share.vn/f/251011141d10151d/Deus.Ex.Mankind.Divided.A.Criminal.Past.DLC.FIX-SKIDROW.rar.file)