PDA

View Full Version : Download game hành động Where is my Brain-PLAZAwhitelion
15-03-2017, 05:54 AM
https://c1.staticflickr.com/1/651/33401156286_122f6e57d5_o.jpg


Game Information


Title: Where is my Brain!?
Genre: Action, Casual, Indie
Developer: Sascha Weiss / Sounstage13
Publisher: Soundstage13
Release Date: 10 Mar, 2017


Bạn vào vai Jerry, một con robot đã lỗi thời. Tình cờ khi bạn nhìn thấy những bí mật đen tối của ông chủ, ông ấy đã bắt bạn. Toàn bộ ổ cứng của bạn sẽ bị xóa để đảm bảo rằng những gì bạn nhìn thấy sẽ bị xóa sạch.
Nhưng bạn có thể tự giải phóng mình. Ngay bây giờ bạn phải dừng ông ta lại để giải cứu thế giới. Và ai là người biết được điều đó? Có lẽ thế giới sắp chìm vào bí mật đen tối đó.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/MQQkJWpoJ42s5j2rI2fSwtHSgPDFwV-270NYxUAAVE29N-RXze62LyrMCYYgbZ2G58fo9c6eUAi44q2Qn7Blri1D1khbdTTi 2HlIZVwQNs2ih9pqIqCVY7OjJeIy0xZ9VsCNhzBy69aCs_6eSA _kZmU7-kKV8Sc2TlClyAJcHdU_hQ5kOj2A66m5fKjluR2hx6fDYkpoj7p mJUYRre1q66XWMSXivys29XWhCCQNsDri3yNhv7xfnTw2T2Yt4 8eaOEGXBVQlKO6o5nUqEtSZL6qtkqW0rmMxoX8fUVYva62znd0 gP13vPToMtbmbwBgQrB9uuCEgcXK9PNNnER8UvRggbyXNIaaEn 2zKaw8V-wUAqzz5TOhRFvQblDNLOLOXdiVOK2QntLO0oyO1lSX9eUpwO3l 9ybY5kR1YEGYh6KqI9GXHGTSKYzqlCE9U5eWv60UThdKhJ9h31 ncoC5TASEFx4viIMgFkZ_BvXtpusNEx9wGRyBzbPceovguvF_G V9N2I7Qb0Xq5BzQx56XPvYqwfH0aN2xgmOpnqQzn8k3rx1qVhP aZzUEs_jvD7SKl8waO15FZa1HKmdIFfB4EsYCDDJ4A2kkGVzRJ a-o4ZHZt4dU5gsCjUBxoxYtTs2hvA2DUJj70ey6XqnyPMVrsvVeI MBd34y58Bn7YN1mp7uvY=w1045-h555-no


https://lh3.googleusercontent.com/1p2leY4LKluWZxdGN64x2dbz0glfBgsXY6Q2D_7eR1u2t4dvTo BX3hTvMgzOvAH3DqLoJG4Ph-oPtvu1_GJwY8xinBjWhuuqSFDurCgGtnrINtT9uPvfBNUamFC2 Z-i-5YYHUGuUoPkeNSjQcSg1pwAOg07nmAzlG6_SoFHC0fJ5jMC8_L cHNWL_nJ-5vk7bM7WxiESp9ysZEIcu-ERLjHSw7jupRgR_XfOHSTQtNdR64xoqzAHqlUTmIwR9fn7kb8v kxL-yilrmpaH3JhWQEgS0wIBHls6yxfXBXzlZpZDSbcqGl-RGWoySfF9A-Z1flx4nnwaDOaWEslhXZdoOVJmYntvHDA2rhWVNgxpTJkjOpTh 88s9Tc2FbQA04Cy0JwjPoG5EAPSkg0Zp5hZPNigEHvZj0gZXDO 3q8DBX-mqAuOyiMnRuqZ0xmf7Tm6I0koL_CWMP8Wm9wJXM10qyzUUh1AP XNH53M_o2GKbf8VrtbAwUN1K3P0jn6I6i1b8L6ak8SO4qTputZ TfiX2CONMLGI7pizx3HEi5Q_bl0W1-FbtFRXjlTmERs9uA5TU4x7Jseql3adcmCCc-QlYR2WgoBsYl9nS9losCMymFNp99ysgKOvJJ2C0H1jVuCymvpM KHp9uTvmwb0U_jbfVBJpY52s9exojRrxwVOSkPqRnHQ=w1025-h555-no


https://lh3.googleusercontent.com/9LRKyEIFK4uJQKGOki_7aoAoifkUd1gy_rZXVOvlcRT8pDO1yG I1CI9lNrSLQrhTDVDXEKxN5GVTQcM9eyh5c4hv7YOZVhI6PX4O grMdrNW9lCW9F0ESDII-diBf2I6da2RpU6BpI2UYoE2Wb1fxXS9I30fp_us4IXHdl0D3GI WlTn_pc42p6htLkXjxk4rKYtoMdkLLEk1Xci3lI8R7FedvAb-vOb6TMi_PxRAHESJUw_y_JFVnmYxBv7T3B9p6WHjssPLeB5Gl8 WPglcEhs_5CPu6ZM7FhNt29QGOB3oKmSz6_EBYeUdmdxqdjmYd VyQvClaCzL4exsHD9g56nhyz09QhpemyZii4exJy4OIZiw_N1r YkOJbBCodKkTXNsanslJOGpQuRZ-tFRr8yfeo8POCYjv4rsRQjw9RCFsNIwelaCbbYFkg3byxbtrjN xsN5BjDCdWM4wWttOSdoF04BO35rskfoiDGW-Eibssd9PrMQN62mt1qvmhvxdkTj8HoP1VN7L5IYStDPEllhPf0 a_cXXBsDC2sioms_4ERewBOFUsvMwbqkAKb4t2HVaXCAF0pbSQ j80H9f6RGNBg3OZCyExPHMt56Cz9RrkcFC5vZhmr1TagOqB3af qOd0SlZOCxEy1O-cpzgJaxdLBOb4fJe5sHKkL3i3mmx59yE_s=w1074-h555-no


https://lh3.googleusercontent.com/yV1SaLXvOZ10SP5ifPJjh6pcRvq5mLFT-P6bDVzfKB_qTnHRnpRv-Ga2zNPBwqHgZlf4epMDcd1MPX1rvKx7IUBX2lu6mr8uxnKKOK3 xCm0u3RwnE7olzvz87bpfmORAuoDIrsOY-KW-c2YRn1-gQ9DeiYxkJCSSSdL0rc2FqrZJD1g35BeQiGyDYiyDP3Qoy49ch jie7_69gPnRqQ4e0ydBn4DnrtP9ojAR9fOl4Sd1AaCN1YeNNJQ 08MSGB0zj5JX9CGBoeO67BU47Lv-3lvrjjWYdfMTwJhebYLvrGy3-cImGC0tWSIEfgyVg5SOd6Eh-MrrhJnVrI27Nq_lB3t9KspJP4Yl6rfvvEWE9kKvSrQ89Wwn0yY bE-uxWg_zNvB7qyl0E4jiflYxpgANv3WqwE9rKsXRr7skPK2okAJp XHBYlVabRYSAtpnnV_sBQWseuP_hSAmGXTpul_9vwVKyAtXGRd uLLWlAXXwQqIwJqepZVmSGMO5Is1m9v4bWmo1qWJ3e_FPTI0iE oimtn0YnyMPZsr-jDfZhXRcZqfN4uHiVXCMqcXw7I6PxYNtK5JbFEs8InFgjNNgun Gm4_oUW0YUhJIqvUp6-wyry-UHez4ZqQonalPCPHLwkm_qz_0aGsU51yOnPGymI-VcGX1WQlBmeCc5sW9nu7ujngmBQ=w1122-h555-no


https://lh3.googleusercontent.com/Do6qHqPSuNYp1gsRYXRs312nKB9MOg4JnAuCzD-9FQl1LnbOPPJeg3OG90Yv87FhqR38UrADeGUasP7n7A9nVZMqz My3CvRYgvwj8yfs7zUNWTUDJPvNC-FY-bKsebTeKwvKwSZ2-jbtPGtO1h9_CrIH9DzH8TKTNI4deW3YIldPdbk6CYLajI1Nsjl t7YFl3A1Rx3hqO3Mz5uoB2P2zfAL_4v9PGACJvSSVJyjseVf_1 fT5jwuewUH3yfRzRJ6-GV3aSI2ThzgKWtUZzN1HZEzCAyc00UEzyVVEYndqNM0Eq207ex WjcunuvSnfs32bxZja9h1Mi7HZCat30dqRWyAiOVwL2ZlAlvCE xttOLJYKAkXL_mY1nQV1cNOlAZqi__sCS6HgTdLfzTQyfXjusS 4uAoMcEFDE4sJsK-cBOgBrZdH3XkWwKKUrx0jnvGDA40_Lg2tPDUxjS3gSHPGrCcYf seNJHiwrMiCjZ9br1NSTQHECdl4jStsx0Yjy2LY0PnHaqKiXnJ usGp-CmUMpbVY2dOGgYxuInBUntWncFmk3SSdLQyS9Llyub1HEgV4AS gI5URoRwQ2cE13hn3gKLyFVUTaIHJYEfJLaPznpAmlEQJUDbuQ T0EiVkSmOsssBE-kWlDT6JymYsPdevcjrKL-by-2RPq0OYhjTv9vr5cA=w1033-h555-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7 64Bit
Processor: Intel Core i5 2500K
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia GForce GTX580 / AMD Radeon HD 7950
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 9 GB available space
Sound Card: DirectX kompatible Soundkarte


RECOMMENDED:
OS: Windows 10 64Bit
Processor: Intel Core i7 4790K
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia GForce GTX970 / AMD FX-9590
DirectX: Version 12
Network: Broadband Internet connection
Storage: 9 GB available space
Sound Card: DirectX kompatible Soundkarte


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=MIbl9PckAb4


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.92Gb
Where is my Brain-PLAZA Full ISO
Fshare (https://www.fshare.vn/file/O912ZG2MOB93) | 4share (http://4share.vn/f/34010006010c0d02/Where.is.my.Brain-PLAZA.iso.file)
Where is my brain update 1-plaza
Fshare (https://www.fshare.vn/file/DI62GTIS6762) | 4share (http://4share.vn/f/2a1f1e181d1a1312/where.is.my.brain.update.1-plaza.rar.file)