PDA

View Full Version : Download game kinh dị Shadows Peak-PLAZAwhitelion
16-03-2017, 04:11 AM
https://c1.staticflickr.com/1/749/32644790163_b9117385df_o.jpg


Game Information


Title: Shadows Peak
Genre: Action, Adventure
Developer: Andrii Vintsevych
Publisher: Andrii Vintsevych
Release Date: 13 Mar, 2017


Shadows Peak là một game kinh dị thế giới mở trong không gian.
Trò chơi là câu chuyện về khám phá không gian. Không giống như hầu hết các trò kinh dị khác, Shadows Peak cho phép bạn khám phá các môi trường lớn và tiến bộ thông qua các trò chơi theo một cách phi tuyến tính.
Bạn đóng vai nhà văn Tom Blair, người đã quyết định đến thăm một nơi bí ẩn gọi là Shadows Peak để thu thập tài liệu cho một cuốn sách mới về huyền thoại. Một số người đã mất tích trong Shadows Peak. Một số người cho rằng họ thấy một cái gì đó mà họ không nên có thể thấy ở đó và, tất nhiên, có một số huyền thoại bóng tối xung quanh nơi này.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/J3AedANWZlQB2I3HDl4wp999deO2nli9gsSAXvoZ5V2wk67pYy uqpYkYKRbQzGS7W36068A5PN7Ipozh1BhX4i1_xbSlLfru1dE9 ee6hKugy0tkMMDNyyNjxfKhQKmOLrA-iGEo6m6fDOumJTns-UlChG6tN_RgEPGe_pXPT75B0HSkNhyBaBVBkZI81iFhJ7yKVcx 9lBpmD1nQT32JvwiUOmHbl8Y-JE876RgALoujlR5HvmH4Q3Gua2XdWRASpXQ3vviBS5fX9iaPnb 09vbhA65NqiP-uRqS_k2BIDnnKExPgdEsp0YqCpBBGd5wpMW4GKCqXsac9yOLzP QeHFKmkiJqZEob7EU7I0pxJsLeGAt_Nf_RjehZZ7jY1OiOilNx PgYXgqzwE--HwZ3pspiDuEUdOUKZdfEGsCqKiBVFhUgyiGQE67ZJlDNn5GuaP o_0DP21nCPzfQVCuojfVE9NZbYb7J4Ez0RrzmAwWS7MC2DBTRg DhE65ApzLzrPWZsa63kloetMEumtOt3_ReFMJp679A03eTMZt6 f-UxRv8o8xJGWXb4IOBbx0SeWXkEa1VRQtY4Z5GRMg3VotVc4N-8-x9rynzAcVC8CI9fTgawX4iaZf85h_W_bTaTiTBJ1vYG0_SNi2E zY5ZSXUj42KihN9E0m_jBp_wPW7oqQMD0=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/t_7IgcbR_SteXirHGligBv1B9kVJFA6GmikdmUGUnFCRnQsL4R zy4KVWl0dM7QrdrIHbwgrYX1S549ShrvxhD0yQLESt4HpYcLsC ztfTxglkvMrvYiT3fp8MGEUcCzq0R7-WUpD_CCbwu6JEGzgtJJgC673m0oSlxrwg8vwPVNW77WanTl7RE Vx3DwsRPno1xUBbwymBGu3ba1sJUmGsHWqnCeDi0u-1MKnt2KvBAeX20VW5Ka0VmBr-I_agcyYXrBee2BHwQycIuGTKIqNzVN-dwdYvAISYDpPg0oZv8tpbOynaXXDceYnhd4nbSVgUlFy7zYztm GCYmmTEtHjwjVGEgio-7nzkYCjB3dHUlGdqfuPmw3p6WKGVgbV74CIDvPClU80EFXusSX s_8-c-i_uhAz0WZ6JZnNHbLMi8rNgZnjOjFfoaqo6rFJmh9KU4wQgYp9 c9V8y-or5uAiYLrKHKzFE1qe4MwrAgNpX89e5LJpQrI-58oDnOpQ50ZB5eLjxKghz9VMoe8mkyO7nI85F__FMukBRhnCFe OvWlPAEAwWdcZYu2fyyoGkg9USpkYvc6CxNOMljaVH4p34RvuF 4nsY_ELgrVpkiFJtCfcRPtuTvfArVOzBmXoSBH4M8x1yiFtFDq uac30StdiXHF-LjHsOFrJUxmrHfv7chsDpE=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/NIFSUe7Rc8VI0ImgidI0H3EZwnb2lKtIPQQadHrTISLv9uCwHN LAIuRy4qIAjpW_UMycEcTRqtaNdCXRWkFENjynz2ffsdmjuJN-yVnK90OzI8ASu16p_ZU28Vdek1mwzy9HIylXecYK04wsRLghjO 9IBwegVdZ4mjepkKaFv0kT3YaF_YR__c2CVf838cOFrYAHX58h mUK73tj0dEjsQbVNOq4ChU-Sa7xwjgU_b8ZBxM1O7Nu8ZL2RqhaGJoONha1-MYc_jh8As8R6feybgwM0vzwJc9Rms8VKhWIeBJP49TPq7OzW9g ypdb6Q2j207peXLQZyCpYhDB7W5w_ZuAbe9mSgrIJ0Op1WL2XG jdEY8xG4SqHYwR8leWjQTvkyrSQvB0qibWp37FrLno82V6LJ4x kZDrezcAOmwTg36KKjxlde9dIFMNr-TM__LYTGHdCUc7aw6rjMDk4vottTJHO6pPNWY2_ul1ske3307U Mz9x04sQatNZeOocJ9e8McFGN3y6HEgsToHmM1UHmJmD_nzC0c eMYR2RqNsgXSn-ZIBUjwnpAuTD73pdfMZe0T7xyMLtrwV1JO8U75y8K7DnH_zGc9 0-gUC9OMbw7yLocNT1dvcLV0ESyFxZYMGz6pXqTyekfiEzMkEA0A uswxHUD8tGAqWJf06jInmsK7D9g=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/ailFiyEkqtM85DiRbh41yBlJR9P4ls1T28roJx7unOAJnJRimm 6VzEdXTX_KSEwxUfgoBmICZ8NXQIELswDNsqgRQTS4niqtHtiT XqLWPPSHS2yjbAQudxUPGX6xvwyIMUBldKIdgxefrfy4v_iEZT Qrkc-KmubhYVthYDu8vihUOKG35kNtVPYbs7p_plesXcTzMOefXajoE 9EhgvVkgKWKGdWuc1zQW_jOerDj1xrPDTsGxU8U-81Msi1EZmT-sLuUHTfQSR3pfI_2__4N7keYQuS8ooVesNKHsRCFdRaIkEE22h jRR-pfJc1oNDk1RQWXWSyzR3QgIgW9ebVdrvvVIK6761t4xTXwUPlF 7iPxSCZbsZiqhvDeIBVyC2EvVlzkCEVjhFo4_ce-nXxEDG65Bd-Yol-Rmk5ROIF_0DMan8jjXEgeeOVXuGHWqx2TMyOiVPoyvXEmrlAUu e1wbes2PRbdEf5Qo430V6HC3vPO_Aa5ZxeJOLK40R2G0bnryYE mokp6mqOtQ7Mrwzti3oQis7k1qFENgrsVfzFzh8y7zB4KjKD8o tMZKZIEWxpj8EEz-bZppd_sNY-kaTxm3pauqJ7HSdck9ZhjqPWCx59aKr_u0yazoY0HI-2tbppFZi002eBcT5Sb4qHBNbGkd7clWcEFS7g3uxYDqZ-VT0w=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/CsB7s6ZKuuPyYRfqEHuZZCsogVktWrsB65mvt26dEtezNUXhiX 6XZO8nzl9c5Yo69h80VlGYeSlbdKRjMSvLcQMhnRXauXTrAqPN MSCFNuarvXnC2VX743ygNPiI_XSdXewwnsGsV1qYJjrjucxy_1 wFo5c2ELfRyQ4nj8KOQwIvt-j8CV776LgYS7oPEydWyp6p-7FbpbKgRu4kQrJUY_SwVNfcv9FLwzFWc0_FistybQpmh6kuq_0 Y3AnMzoBBISU0oK7ORRRuvkw0IZ3UgImrikFmPnmFcDEM4OZqQ CJwfTsG_urspDaqwIF-Ub3_3ppkTT7nyedF9N9HfTjtgxG15yxbUiDgUJQPL8GFmlKC_N PGzuX-kjL8QNMJxW3sBGBwlkLTEbe8fH6FqDchCwKU8RvtEN1fo6WbpF g6_YKwhqECOaiap03azKoFEqh_Cf0YK1B_S8yI0XV9J9tr5Hqz 7PiOltgdEscahzrDGD6fYdDFX-m7BM4QZxDRFlpey1AQZm6bc8abwXwYvKW-lCxZzw14_pHWDL9nUkXhS9PXN-EGpxNVEuR-qq8KbjZ0o7KEjr-pzkx2HBO6xW7hXJ04Jg757UNr1ahcQe-wMlOJG6Nm0TaBfnp3rq8PDdE9VN6paZTbgA3tQ9GNALSgvMyBl w3snsFTKIiBQgO0sTI=w1682-h946-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows Vista, 7, 8, 10
Processor: Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo e8500
Memory: 4 GB RAM
Graphics: DirectX 9 graphics card with 512Mb Video RAM: GeForce 8800 GTS, GT 630, GT 740M, ATI Radeon HD 2600, Intel HD 4600 and above
DirectX: Version 9.0
Storage: 3 GB available space
Additional Notes: Lower graphics quality if your system has less than 6 GB of ram or graphics card with 512 vram.


RECOMMENDED:
OS: Windows Vista, 7, 8, 10
Processor: Intel Core i5-750 or better
Memory: 6 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 780 (3GB) / AMD R9 290 (4GB)
DirectX: Version 9.0
Storage: 3 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=lPKzdFohBgI


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.47Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/UWT2KDUVL5K7
4share
http://4share.vn/f/6550515753505753/Shadows.Peak-PLAZA.iso.file