PDA

View Full Version : Download game hành động Pain Train 2-PLAZAwhitelion
19-03-2017, 05:45 AM
https://c2.staticflickr.com/4/3912/33366728841_0c43fbbe41_o.jpg


Game Information


Title: Pain Train 2
Genre: Violent, Gore, Action, Adventure, Indie, RPG, Strategy
Developer: Virtual Top
Publisher: VT Publishing
Release Date: 16 Mar, 2017


Tàu điện ngầm đang bị tràn ngập bởi một số người nhiễm bệnh và những kẻ cầm đầu họ là những sinh vật cơ khí hóa được gọi là cyborg. Bạn sẽ phải ăn những cơn đau mà bạn đã gây ra và trở thành Pain Train. Điều này cho phép bạn miễn dịch với những người nhiễm bệnh.


Trong khi bạn đang bận rộn với việc chống lại những cuộc xâm lược New York, thì những cyborg đã định vị các trạm vũ trụ của chúng trên trái đất và biến những nơi đó thành những thành trì của chúng. Đã đến lúc bạn phải bảo vệ trái đất khỏi cuộc xâm lược của những cyborg, chiến đấu với chúng và đưa chúng về nơi mà chúng thuộc về.


Trong game bạn sẽ được chiến đấu với 12 cấp độ và nhiều loại vũ khí mới và các mức độ khó khác nhau của game.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/hYB3DK-r4JqI8ePcJxW_vst_Ob7KvaTvb1OmP0aMyXsx_RQ8na4V5U1KV WpT7OKCJI56b9MiASrIl4IdyLnX1czvr695FLTzgNdW1Lqv9Qn MEgHCQppa0U7Fw-QRKyeRkVm9MLHWRSVHcKYRGbgd3EEdgXI6ktoKVNW8xXlzxvI5 hBUXb5vvKlmMYZMgKqrrz6HxOyR1_geikSwGo7phP4JUwGS4Kg i6la4xzgmzwN-v_N5csP9hMBaUrwpbaiObTlS8cIUG7tTWOE_BEVucNXzv2wZDx aim4g5VPmMTeissqytmDuOtzNudJM6fPm2eMkcbN-do7jAjh-gHGqA0YqiiQR7vyt5x9oPnISX_N1vFJmWMz8h0zcTRmXfhXN_d r9UYi8i6BG9JLp_7G-XqjM62QKBQE_94hBaClD5SQBoypKew7sZmFsPJM6hv7IM7db8C dLu386YIXvR-wjU30058cjASARYl3GWlWhO22gd3cR-KHLSr-hO7U8urDaXiRrd7epI_XZVhyABFBBRYqj41mRTnqzUMs6dgu0F 5Sy8Yi4IgVJbGyZdHY4mFVrX7Vgz80or-Qw54-y5_3SAxFFrvDbn_15fZJWLCfKupv2fOwbjnR5b7oBvn6QzwxZz fJWtLsE37mwu5y4pi90HWVgQyjy9t2WpQ-T2T0L-B4e0=w607-h341-no


https://lh3.googleusercontent.com/PgfP2Iimzgbgd1oj8itiL37umbEdvBBqyTxSodAIu-vTb6Ddde8k8dwwxItDucgARcKr_N8Iicy5N1YL9rsrO_UdTJgR PUq6U7Y6-eq51aRJAIkjGh_H41BHwPurMcLqcIvlQdBRg_SPOBgzq47RLR9 RUmxPOnkCx4Veoz-D5s1GCCufNM2al-Ay5PJjsMzOHKCjkMqUNOt98UrtZkUr4jqeO_r1woWruASU6E3k LLcbSVJYhKcG5edQv6bXS_MwG-zDaDCtfKdQwiuR1Nq0BqSrt4jaYEGCMqoCn7e1ea5QKoOydDFI 2PuuocH2xg5Fj9AwblwLABHxGwk_dFDpa5yl79b8XhM6LdIY-JQnTRXtcd4Q9H55a1lSPRlGIUSQIsa-aG8UrgsvDYaG2SQm5gxu5Roy3POZ1uPO-bVPsiyiFJyPl6HQf0D4l310PXbJbR50G5QiT4InHqe5qL8is7D 1ZXVRaTlrGeQN0EFswXa1ono6nzwMMDd7HUZIvd6e-9_LHAK4K5UVH31ItjBXUydUq9jCLrznGsNdTImRwGRKBzESu2z qhs3kLgq-M9Gm3eUZ7qlVE-PgzJT5PzSbNzgqzj7jMQErMKz4NTeSweFjAKNHMD04ymZLIgGU YHPYDqI90otcb_WCVVW1rAmR8p6GEz4uctaDfKbj-gzCswg=w607-h341-no


https://lh3.googleusercontent.com/xgQIQz8tKV05Ccfp7QW0Cnv_NBK72hd4MVNra9ROncZ6wVNYK8 N00A_1MDYARu-cw1rbnMxgMqm1RaZaqKnjX5aU4hG_mH2LTFLlSqtSK4l0K4cBd 9YmbnEVcov-bQL07-JXrRrlTkaRP_nWwO307Uar64iBsU68oDb9qj6SRxratgKU4Lcc P6QjmFWyIe7AMlVWZFJeXxzDqKcw4pg7Z9rBUUvQyE2u94N2es U5MfQvrvb1cnYPbVWfEz804LeNkN6-sW-a_6DnUuGc5lOJCr8__JTxTtD0KbSJMOXLgyDLscsY5jAlZQwAO TuTWAeVUmpKKkXEUyHGTaNSFGzhGMREMODHs1HSnehLfWPWwXG GJAWsMTbZSEAQc9dABu8LCRixnMZvScLZBuOd6wyKhRDlMLoj6 0FdiQ2WQoiEWs8P8BH89vKFT-JpybJX0oy8PVKT-AEJ6tAln978iIGiIJMUjwdqdTNHshHo9J9Xb12NUOvf5NmnxxG 1VBMewkF3PHz9MtV8zaUGjAw7Qq3DktrCKVnEao1Ub_Dk0Sc-yyqDbJ-8tQXANXwlgPTchlrmpYN0rRBu3uF_Q2L_IgGP63vusbmQWqvyK 01vK0f170cpmQ5otdzrBJMVHnV08fubuP7FQuqEGBEFKDsynKa PXqDKvXAgvxtPL7CWn71sQMQ=w607-h341-no


https://lh3.googleusercontent.com/wMLoItnMvHgJhiDiaf8Hle-fOtcio90PzlgXNN0xMqe7WPMftKJkodxfkTMarSRWsO0JbVrsb LJd4H5oY0IeOqyrAkqvDf43hWKEw-4874_JH_GNMJSMkT1LN4CAWgIl-LM47YX2W8p_hB0D9xkUZBZ6GUXWiAJKwbefFCDszFGkUU-C-qQZQFRiUzOkr3TM5q5DfpHVJN_bRlpp0EJ143WNvyJS0gv0EGH GB3BTg-AcCW37vGdqYwkxMwlag5YkjOx6Rwqxcu8Z6839KfKV2qTtzKbv G4b8oDCTo6A8gGToITILhphbW7RO171IWuDiUxT_9GPysVshkE EhqEXE5py9lN_Vm_LcZdgvEb5dMIfm8KQE42RHJZ2tuCvMgrYa iNr5akoree3t8XYHvoadffSe0zOj_M8nhVr8GepYkYEIhpEGJb OyUZff8ZbmIZTM9Xu6HPa5byIv73L0H6QSPG3i7lDvoHioAV5X v7HaD2K9VRRTa6V3Ql6piNxyQ7eK7BFeDaZcVnRAJh0jRlzA-wBRs2B3XcN4tmMy5RFn1AWR0whY_r0surM6atwO47feLa3rATt bST-NJlggQz2cpjZ0hQJqfbaV_Wf1jCBq3ReNb27ItH0BQydUA18XW h6eFvVLNBnmnagWCZm9Ta2YQ-hZH_lavsBqW-ZmH4R-yR4=w607-h341-no


https://lh3.googleusercontent.com/qEWFduVNH6q7teBnsL3XtwTsD9USlrXuGsRAojVtTmqyvQCXdD F-hSYCfm4-eIQnVoiNkX7yrQGUT6U24dWQC6tKmK0isvhF5XMD_Oze57-OPvqvwsVJbcaTWG21pwLWqjAFSOh5Gi4-8aAN64XClaYEJthGZNWUNboF_jH43hq9a-oakMSRBretBGx0ddiUfTeJhJU_DOj-72miCjA0-VmHzSmmzjwokREwUiK5sdVLTm9ZvzCvyTpS-rRENJTsrIM0_GX80HD_CfYTUKV8Pba6zoIYjfLDKJNaFxsZpcl RcO7C9tzyuA-MWS9APoNEH8spoi8YJmNR3pUfH35dVDUsFMG3txNoDtHEYs1W7 uKfAQ8BiwQitHZWfTh0zOd0Sxh7J6X0dKvxovRHS2SJkYZI0gO 5idiIASi0douhRQpKSNK2HQlaNGc1aVfFzx18BIo5tejA-sUEcy5inDCTCry_DoQOmkWSZIXdcz01qXq6lbv7JkYxlwrQGN6 G4ah7nP8w7Og0SGJ2rOf0fDoahMICZpwTanc8jTJChVqHx9r7K FV1u-q7QQBFfzDy0wVw4ZXYSRs5_exRn_lDbvIlYCNcN548tpoBn9eA HyWOyfuWX-oRbxtBumHxsx5c7o2dQ94zHfx3cM79fwL93L4OTt1KInmGDBUq Hgtc_e0ZLK8=w607-h341-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Win 7 32-bit or better
Processor: 2.4ghz i5 or better
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 2 GB
DirectX: Version 11
Storage: 2 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=qRULDGk2bx8


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 0.6Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/6IT9JM94J4PY
4share
http://4share.vn/f/6a5f5e595b585858/Pain.Train.2-PLAZA.iso.file