PDA

View Full Version : Download game phiêu lưu điều tra The Butterfly Sign Human Error-HI2Uwhitelion
19-03-2017, 06:31 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2899/33465270076_8fcc4617c1_o.jpg


Game Information


Title: The Butterfly Sign: Human Error
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Quantum Phoenix Studio , Dennis Esie
Publisher: Quantum Phoenix Studio
Release Date: 15 Mar, 2017


The Butterfly Sign: Human Error là phần thứ 2 của game thám tử, bạn sẽ vào vai người sống sót duy nhất sau một cuộc khủng bố nghiêm trọng. Nhân vật chính là nhân chứng duy nhất của vụ việc và số phận của anh ta phụ thuộc vào kí ức của anh ta. Đó là lý do tại sao anh ta phải đối mặt với một liều thuốc tuyệt vọng: anh ta dùng một thuốc thí nghiệm gọi là "Rammex", nó sẽ ăn vào sâu trong tâm trí anh và làm anh nhớ lại chính xác chuỗi sự kiện đã xảy ra.
Trong khi lang thang qua ký ức của mình, nhân vật chính phải tìm kiếm bằng chứng và tìm hiểu các mảnh vụn để tìm ra thủ phạm của vụ khủng bố.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/1AssnDviu_OT3BPr5HQMtB1m6gYQyQPQ5TszS0uAUowZlnCfWU T9CsgmzZfW_V4k9Hsx5SgxmwyQum-MF1S0QHPlwATGvTAqodGlSBHPmRfx51qFW439KBS3ScgoXL9hm RGnD3dZfRC-w_H93mAiNKRJm8ZaLn-8gucMJxTJTOO4ez-lrqYAsvf8Wk9nW-_E88ucMab7OffacmnXU2xqGXfhYXFggM8YP5HO81ZT7_8dSvKs CuzdKwgZyyaTJ-pGwL0TH2412m-aD_H6Lh7pI8Gg0ZeJv1BKfQHB1OeZNL2lCLAYPMTlt6pv2x_E9 cX5ZKEWwzTbQPnUjCE2zgNFtzKUIqpm_5UMhYMw_DqwYmva8Zw psuAW1BlA3AcSK-3wja1P5nQaOXBn9xstUK0ZaXKG5KTdl8s3ERDuSNnJenSG6M9V bQTy_nSupryUmDvVwUdRDiFhOhlU8aUjjQr1SWEonjXptUQOeZ FggWk_VHSahPURTfpgmwIL67Livcsbvw6o1GxkuWmdxTegzNEp iZ1kyZpwFvhQQJZbDkQ_7E4w1tQpxoTU38PzFfrBJeEGGF1sP1 0MruZeg50guMaisIPDqGW1ME_7IV0aaD6zin9pb_XLKo5ZaKtA 1P6zI3ocpENFX-Ntc2xXXcOKA0XPxVvCxaji21tWlpqxZxP4y40=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/FB0zH8lYw0vGhNp0hkWHaWQ0l4lSfCIU8gcB2EccGpd27CYpIf VtJe53z8u3WT_o0n3JX1cRdIv_bET6JUAXeNfAdvvwWG9jLSVZ W-kOwVP9GPvy5gb7dKr8twmZO3JCyGGs_7AM0-tTeRutiiYDMLX2FHhUwJEaHe6oSRoryEWh9ZArwhHyY3iQnA5y 0sOSQInNYBZ4KMcfytE7tjNN2TEIj1nNhEiL7Ra6xyKbfDQGX9 MuNJxfEK8NVOvnlrG8PosUfKHsoUdoLYrgLfekIiadrrKcWGQU mtKbqDa_gR41fW_8q2wJoODJHirMXvf7ysQI5z2ABLilw0bt3s g32IabAR5TjmuGf7uLThvde78PcpcF4I7IpX9LWQGbfl3GLxvw xlSEJGYWSxpseG2mbIuncV73ppV-UcURa5nTnU9mxVzHB7-FKfrCU600GiWLVEW6bbBGPKQsAD8jOKUNrZpGM3oKWzTXiY3ZV HqQJbQSOeNS502z3iF3vL4Cksl6iwgtHFyvbnAw62V9BgIFk3F-YUivh9NxhoP_8viDK4SX0R0pDPFRRE_PzsMFCiQCm6DCpXTS-4VlfivmWz4sLKTxYiMo8Ld0rfONiUehbDSkaEm1ZhP4yNcIh_E E5flXMeHsTHw9YqRICrejsT82V8-UpLWXrXQTlMNhh6cYCxs=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/veGUvRj7iFdZRcor2b_1vMstMDOA3gq48R1pjG00LN7x1yfBph fzJwnVEJs5WG8WjwjhBKG5IIHZ7bvODnsQoPHRCJxYJwniMObt HsZxiAQT4E-greVnGLJrYH56WzbOXj-STg_tlgfwFjITYFBdzSYMHmqU-sorc5wLYQko7bBQZT9qpWNy2P7apsL2F_E5QnR3IYqQ3N5HDts JXp2iaBv5Jz65YYjiuk7av3V_G4lNfZVLfSJMfFe-7BC-Mxj7zziuGyQm7ccktNo7JPRweKTNJ300b98U17b4KptwsGfG1l 4GXWXBi2rRSZYJYZ8xYmQE7yoTJgkRdXHQdNubw0Dz74s6QRbT 8l6uIc2BUKSaaq_u--jJpyI3PZTzTpRIcx-iVoBilfRcwtFT_b--GmJ0wQFzMuxUfyAVdAOoxhU9CqXXIa-qn0QH9LjmwmmfFLX_MhAq9RMi1VMTYCfZkkedtatxGeqfvMw0L 73whPBjCYFQFDU35GGmq5nKEk-7BhFTGhSMLvc3KzZ9oea8IKPwKd1G96d_fcQeIBdImnbh9vCyl MRrMLq__TWX3A-qtrzFX-jKv6PJOc71wj-4RhAxv41TD72b3UxCTGAkrZsfxcifYKZjvIImEpejMqyeFXGnB BNpJouT1bly2o3MtFMRlPJqSrES_1558VsJX2Q=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/VCqb8CKKjagAttL_TehK60z3bLKvFmhofZPD0uIgGUXiQSKIIM hcaJAyE5I8fzBAO2TIY6P3pSvbEO5lqWscp7pOsyaS2g8dRM1J 0t4GqvXTV9DNTdzg3A8wd42-f1yWTJ6qjFGrkLg1U-KQ4DeWoRgxBYUpLjzxCxvDNj2kRCj5QjctamMN4u6a6dwmUZVG SSfPHl2qn7uBQIlLKdk1B596v5tQ_WnL0zX3T25GjdronjTevN N7rs7qScBGqyM91v0mcRLZGLVpoqDb4-pE0ztSZ9MR7OP9mvK6-L3ilpHht1m6m0mTZXYAVh-8hv_cMMWPbYyGssDfbWglGkl1xcQjz0enQqwP0mrNP55a7Dz1j arjnFOqOzn9YrtIKbspC2Ymc6cdDsLHPh_LTF7PY3asPc0gSzK KmPpeUdAlqU5_Qy5mhhosLQe0wN1PDoCYnzNkH1nWt_EmSZQnf WJKBzJmWCGTEWIX6hIr26Cgf6_dTUooGNjjly7xe9WaLzcabxV lLXbWtjI7KaytK3f92DRimeOc53IEWVj2vpzqMVgfISwS3wqLM so-SkIkOThZXZ6v1-5vNXz3dN-VcMyhJcSLDQ78x0L_PkN3yyYt-7P-4aESwjUlToq-7EZ9JB0KFo5QOdcP5panAV-CsSnHYYHptrPfd2c-WOwfqK7gvHw=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/iFF4paHmLcmP6B9GJJs86OMZeVwbymiMfZUTSNFVV_AR5CLvnT grBiYslLo63mkpm4zi2l10r2oyesPQ1MBUKn7OD07BnibV5HOe GE8WnNLL7bxXcMf4nNHevCZiKXuR-zRI5ccSRaThe3ZXFwrsut7u6lSUlPs8Q4dmZHT_cazxxgRKlA-VFgMlJs-nGtD0258HsRcX64K1mETFTcb_OwZP792NMA219NVYBGI-9J03faCSVCIM38VRbXJkFnw2eIjTm1ysdwgXBaj3qdLCMeTK6z Cls9jCXUYYojTGv5K1lIk4Ne0JWTjnugsXWdUD6yJoGV2rgPsJ PdkAFNLI-lYIhHoUUTDd5UkN9eAjC80nhz5xuTp7u4qEbP1t7ysSRHxt44q 7lBOknU7HTf0VK_bpOCyFR4DYKLII86bAgAUDcbJsXD3Y9FkKx F69BAzAFsSRBovFcDWqC3ZQaUGvL82UGnzDFk0AkavjqMf7U9S K3a5GRzrtYfeOhdC0YGEmZtddWOHKu-0QuVnKKZRzfciThWISPIqYBdr1LW2fOffzZ4CbAUFBpcYoiOYn mvA7iyOEL1bDAB47kaybcTAwLwXeGei__a1nuFWIfjLp6VM8mr 67xygA8LRRF4lddjaQFsE1EjIL3fp1HFs9_Qnb4QQFSTKawi08 wghJFhy4YI4=w1682-h946-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7, 8 or 10 (64bit)
Processor: Intel Core i3-6100 or AMD FX-6300
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GTX 660 or R9 270x
DirectX: Version 11
Storage: 20 GB available space
Additional Notes: You need internet connection to start the game for the fist time


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=IHIWUSel0zw


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 10.64Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/Q3W3EHWUAIIP
4share
http://4share.vn/f/3603020507040206/The.Butterfly.Sign.Human.Error-HI2U.iso.file