PDA

View Full Version : Download game phiêu lưu Waking the Glares-PLAZAwhitelion
19-03-2017, 07:50 AM
https://c1.staticflickr.com/3/2942/33134680240_912fdedbf9_o.jpg


Game Information


Title: Waking the Glares - Chapters I and II
Genre: Adventure, Indie
Developer: Wisefool Studio
Publisher: Wisefool Studio
Release Date: 15 Mar, 2017


Dawnfall là một người đi lang thang bị lạc đường đi trong một vũ trụ phân tán, nơi thời gian và không gian bị xoắn. Có một giọng nói bí ẩn hướng dẫn anh ta trong một hành trình sẽ đưa anh đến những nơi tuyệt vời, gặp những thách thức mà anh không bao giờ nghĩ anh có thể đối mặt và điều đó sẽ cho phép anh tìm đường trở về nhà.
Cuộc sống của Dawnfall đã bị rối tung bởi một cuốn sách. Anh ta không biết tại sao nhưng ở đâu đó trong cuốn sách đó anh ta sẽ tìm ra câu trả lời cho tất cả các câu hỏi của anh ta.


Waking the Glares là một cuộc hành trình tuyệt vời, một trò chơi dựa trên khám phá mà sẽ yêu cầu người chơi chú ý đến môi trường xung quanh từ hình ảnh đến âm thanh.
Với bản phát hành này, người chơi sẽ có hai chương đầu tiên của Waking the Glares. Cuộc phiêu lưu hoàn thành được thực hiện trong bảy chương khác nhau và việc phát hành những chương tiếp theo sẽ phụ thuộc vào sự thành công ban đầu.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/pcJ9uNLO_ThyDy4yIYUySXdFSWaQhm4RNBWDBybKMC-EoabJh2L7cWzFREJFs32vEEYaPI0BmEYd_SBFuBsz4nBc5iAgK kDFdRvc7drPMr78l_j5FlAsGH-hKLM4BobXqYNJ6OEutoZLOueZCqmIZfQXB9dsiG3Y4aZb84P0D rjq_qa7rvlycfxPmDgHdFaSFkOc8zs4nuR3Ersb64jiJreOaVq WhvJyRBZkAbTKnwheuPnRydmBN61FIzcTiWibaTe_EVrAMacDI c__0wj4ajLdthum8_qX8nHw_YLLT4T1bSioT5bgb1aj6Gt-xznwoUSkhm3TEuNjoSCeEo7MGdhCx6Xz5SCxQL7VkDlSKLsArJ nca28-6OT0WbfLdD3IFaig11X_WAULtgAcJ-uZlbDoya8Pmb5HR2Pyovc4fvdBZURzotFFNWGad8cQufRlh80W zmBdg0NUNUlZ0S7IWEMw4x1gms98SchFzgl3VhgoVd5kLjNVsn Ly1qdJFC3W6VI-Zw6LlSs48HqUNwGscC0Q7aecZwBMck1NF3XjJbbEhzDmNuuEhm DEejmrncmYTClG7kqOD4XDWwMf1Tk1tD_lVimaKw4sKJEK0Qj8 0hPK6xiBYeKIS8mnLDls1u2JW96lTKfd6Er6emTmQ269dwhf45 GklbfTd3MjgLMNQ3k=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/coZqLhXMFu9hJhY00Gnl_DrU6Ytxo9bo2ug8KR7yX8VLe87bRC cT9cFdsVXq4GRLaB3auvmPwKG2AbH7sdICCpTVZM14FuxQYJZv F_tyTf66W9KQoUpJJvUxU3HL5cYnJUzpNsdQ2Bw7ZWM0f6EIe1 E0zFkMLZC6rm6kXJCl5l1jFQEd7-b24hyG8McGxI2zGMlZgpAqZ4-hHq7kGW_ivgLtl61spRz7vRuypYuyfa54Xsu-9P7EYurhZhWEzjyI9AY2gX7U7yCknta-2OruE1z3Z8Ogjys-JDecX_Eq8uAuhjT1gl4aJIkABoAqs444o7UqJx2_oyqjirToHa vI8v6t5mdkXcMQOXEqeZRge0_glzpPR9A96kQs4_tENtIPoiDE G1Ayg--hYSiv9cjYKko7w7GWzFWfSX94KlZ75cayCAEZXQlcDhkg2Wik-ZbKu-8w1RaZUB5CxEXsKtjB2nAyP3kQ1rrVgPMFHzShFWXX2uWZ1Heu zjpaCstXhwhzNTbbGEDngzOdpJk5ZepdgOmXhZD2cufdamcsn2 Xsl3EvuvtaxE_FRvxKeD422uUFRIIxCj-sTBnfhC0beRhAAYINUrgjzQoOVot_IsUUL0M0EONbPQj8en-VRu1HG_92Cube-NmLdA-SFOxdb-Az3BNHq9Cu2V6QNtoBz7qUz_8=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/1qBORpwuIhd-0w7pktHlpGAgLT90MJQhjIcf8_V-c39PXNenkoVB4bp7ljWLOoDdMJuW2CW-DoeWBREZcU-HmEs1AHViaCmhmB8POQ0eNGhj1fdxtLmWXMOSuJif19k5aZBwq Vw0u7wssbo4kf_FJ0BW01XDnC-QhHj5vipgkDMJvy2u7zBm_Lz5FRYmdVR0FjWn5gDd40VexIixX GGKAwYhU4Y1hc6o8c3ixqHc2aZ4q-FxnEsdvwDfRQ8wRsAxzvocuTssIUvoKOWIxMEEPjedDOEFBUU-2T9SnRD-fKAyJxkTlxvoGKVGv6_HkfJcZD2iC4HUHQJzjnAcY9rkPehJeK 3uFWuWEfnL6SL7aLe44Sl3gczHkP-QpWeTOMq0Logam43T3jJjgzjiux5-sPs5jck1DEVlhmGcwZVf_kJAhK66wJ0icoCxO_XG5ZkVwXXkbv jloeAPljtNCtFw7gcTHpu0-49t7EyhcI5_cc3owt6QOFfSQ1xbzv_TQU_iPGyFyCJGtGVGq8G bk47aCspuJSKiTYt1-Q0mQ2dfGX1ZqXwAt4nqfXnybnDNp9AygGNPT1GmqO3EKmp_Kon cc4O5_As0a_bHdsAUn-TrcEYK3t377LH4ytxJIeONFQy8zhinkDSgXxqEdX3zRtSqIUAf 4qikO5HN2jh_pczLVWU=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/qqSjcLYrhwvBu8xU_xPaAut6l99SCgRoWbFZhr-9ZG1bMlBB9KyE0HtipSBpb47yumxnjyXMamPuEem0ZTDkwuDs_ 5P2VEqDOZ1Ky6JGE_feczTPGWlIwFyQJd3bjIJ_S3AqsOavRrZ 3OR4bQDdD5i02s8PWOfACRrJRTuJLCEkWXB4MMJqlc_fdsjZpM cf2JXUBh3VVA2WiRiZRkFUJTj4Ytn1tXdpMrt-SqG5dk9pEZGiUs_a6CVRaNfvoklSl0dedHvsOHHyA1DEkaSi5A p3oUViaxW3H71yxMqylkVqDeYDo8u5Ape6m35lzuihSsQZ8WX4 XgijtIkFc-1rwMElY2y5Q2fJMYqr5cTpgzWzTrjpy5Yc6lmrM3bVdv3fpmT0 2NoUAezWjz85HCWXZSOg7soFn1fIBmL8xPh1TxAFY8S1I6N4CA pB4x7P-mknsUjpU2uElVwj6eiLAeIA0kqYnNcQrYpmOPRaoWlGs0FAjTn RRP0ZvxQ7QJ8qJqMWLRCHVXYtDOgT6Fi4Y9cqCsBCOiVaGG9uM NLRErbMh0DQnlWsvVe2LnGABveAJ2kzIw098ZUojAKj8Jr821q F78q23-0z1YyRDxGy9O-RJ9dwopNnMTuSb3T-4EQs3AoJ66HZZeuMmdmkJCiFhucd9JJNfeba52THOUt-hxe5Spzo=w1682-h946-no


https://lh3.googleusercontent.com/Nb10vwFlpioPaxZM9E7_wP5Mlvq7vxHJ1Zmpg0PKVdMvoUYPmj 1W8sBfDZoJYnBWRBO_9l9kqwtoNgNROBl-0p-oyu5lZRzIa8UmaV69KbPIBR1xwRko7IMxtr74VvWvor8pmOCBM _-g3b9RJT4PW-dnRYpci5go8ctGpMDr6YYfV63dBfdtmQlPKXnHIvnMEECu8bu0 MvKyelp-Jaoo6FX0hxkuI8TFLmCua0ksWM2X54dLapkiNF46ctHcTB8lpU Zf0K5RUVan55hiezayEBPD6LABWIwKYy2zbfL2artf9xAHWffS uS8xeETPlaSF1jtqjhDc7bahpac4sJ8lGL2iJF_yydsZPjVBm1 JZVOZZARRaNkMhQeo-hkhR8o2QejBAZY8u9ZK5zQtWUDLV9eKQ6HmOaxpiJ4vp4YbdB-vQv3ExueyhqvgJPGqWKfgoaKehLc36_LEKfrtHfxMRuLFHqPmP _kqF9UskGuosHU2NjKL-t4kQNCPlmmifa2MUfSzRZ0vBVaUM_kNiChXO9E_GYdECtnXLs7 2_QY32uNQJS3JY_aVku3xV71dOuR6a0fhU91RvQnRAKmECvYHF 3Cy7JP7L8137UeXffmOYQADvBy1g9uBIkU9Vy42aTaDpvsLxHF lUh9htD098pgFj9ZuNWeL4BEtR-6iGKavUDlc=w1682-h946-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: windows 7
Processor: i5 2500k 2,6ghz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: nvidia gtx 650 2gb or ati 7750 2gb
DirectX: Version 10
Storage: 3 GB available space


RECOMMENDED:
OS: windows 10
Processor: i7 4770 3,6ghz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: Nvidia gtx 980 4gb or ati r9 290 4gb
DirectX: Version 12
Storage: 4 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=J8EVSEFeuA4


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.25Gb
Fshare
https://www.fshare.vn/file/KVHIR1LN8WN6
4share
http://4share.vn/f/685d5c5b595f515f/Waking.the.Glares-PLAZA.iso.file