PDA

View Full Version : LoveDear2 for bo-blog 2.1admin
08-09-2009, 09:10 PM
Tên skin - template: LoveDear Temp2 Todou9
Phiên bản: 2.0
Tác giả: LoveDear
Trang chủ: www.LoveDear.com.cn (http://www.lovedear.com.cn/)
Demo:

http://i585.photobucket.com/albums/ss294/congtoandotnet/lovedear.jpg

Download skin LoveDear2 for Bo-blog 2.1.x from Mediafire: Kích thước 128KB

http://congtoan.net/images/download.gif (http://www.mediafire.com/?eclzzn2qzdi)

http://www.mediafire.com/?eclzzn2qzdi

tuananhtg
26-09-2009, 11:12 AM
Cái này mình đang xài, Demo theo hình đây : http://anhba.co.cc