PDA

View Full Version : Xin cao nhân vui lòng giúp, sẽ hậu tạnguyenluufc
02-05-2017, 03:58 PM
Mình mới học lập trình C++ nhưng có 1 bài mình rất mong mọi người giúp mình, mình sẽ hậu tạ xứng đáng. Cảm ơn!Mình mới học lập trình C++ nhưng có 1 bài mình rất mong mọi người giúp mình, mình sẽ hậu tạ xứng đáng. Cảm ơn!

CCockie
05-05-2017, 12:52 PM
Mình hôm nay mới vô xem: 0 lần tải, bạn biết tại sao ko?
Sẽ khó có ai rảnh để down cái file zip kia về giải nén ra và xem từ đầu đến cuối, bạn nên nói luôn đề bài của bạn ở đây và nêu ra vấn đề đang gặp là gì, sẽ có nhiều người giúp bạn hơn. Thân!