PDA

View Full Version : [HELP] mod Ẩn link đối với kháchhihihee
29-01-2010, 06:13 PM
giúp em với , em có down ở trên mạng về nhưng mà nó toàn ẩn hết link,cả ảnh nữa.Ai biết làm sao để cho chỉ ẩn link web thôi còn ảnh vẫn hiện lên .Moij nguoiw giúp em với !