PDA

View Full Version : Gửi Admin ITVNNGamesLife
01-02-2010, 10:16 AM
Mình rất thích phong cách và Style của ITVNN, do đó mình muốn xin Admin cái Code của Postbit_legacy để về áp dụng cho Forums Nội bộ của ngành mình. Nếu được rất cảm ơn Admin trước.

admin
01-02-2010, 11:37 AM
Bạn tham khảo các bài viết này nhé

Đóng khung bài viết - trang trí postbit_legacy (http://itvnn.net/showthread.php?6233-%C4%90%C3%B3ng-khung-b%C3%A0i-vi%E1%BA%BFt-trang-tr%C3%AD-postbit_legacy)

Đóng khung cho avatar cho vbb 4.x (http://itvnn.net/showthread.php?6234-%C4%90%C3%B3ng-khung-cho-avatar-cho-vbb-4-x)