PDA

View Full Version : Lỗi Style Ở IEleedragon
02-02-2010, 07:21 PM
Khi Vào Forum = IE thì bị lỗi này . ai giúp em với
867

(http://c.upanh.com/upload/2/631/3X0.6713134_1_1.jpg)
Còn vào bằng FF thì ko bị
868

(http://c.upanh.com/upload/2/631/FG0.6713135_1_1.jpg)

Kid
03-02-2010, 10:19 AM
Có thể tại style thôi.Trước 1 số style hay bị thế bạn thử đổi style khác xem

leedragon
03-02-2010, 01:50 PM
đổi style thì nói làm gì :-j

truongkutit
03-02-2010, 02:24 PM
bạn dùng bản forum nào ?

leedragon
03-02-2010, 07:11 PM
3.8.4 :-??..............