PDA

View Full Version : [HELP]Chuyển cột thông tin cá nhân sang bên tráiKuKen
03-02-2010, 06:01 AM
:MatCuoi (12): giúp em với các anh ơi. Profile thành viên của em nằm ngang chứ không nằm bên trái có cách nào sửa lại không? 869
em muốn nó nằm bên trái giống như forum ITVNN nà :MatCuoi (55):

Kid
03-02-2010, 10:18 AM
:MatCuoi (12): giúp em với các anh ơi. Profile thành viên của em nằm ngang chứ không nằm bên trái có cách nào sửa lại không? 869
em muốn nó nằm bên trái giống như forum ITVNN nà :MatCuoi (55):


Bạn vào AdminCP -- > VbulletinOption-->Style & Language Settings-->

nhìn vào phía dưới có dòng

Use Legacy (Vertical) Postbit Template

hiện tại nó là YES
bạn click chọn NO
xong > Save
Nếu ko phải thì chọn ngược lại nhé lâu lâu mình ko làm vbb