PDA

View Full Version : AMTEmu v.0.9.2 Painter – Công cụ kích hoạt tất cả phần mềm của Adobeantoine
07-03-2019, 02:14 PM
https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2018/10/4452198_1.jpg


AMTEmu v.0.9.2 Painter là một công cụ giúp bạn kích hoạt mọi phiên bản phần mềm của hãng Adobe một cách đơn giản, nhanh chóng.

AMTEmu v.0.9.2 Painter là một giả lập bảo vệ phần mềm được tạo bởi PainteR, được thiết kế đặc biệt cho việc xóa bỏ cơ chế ủy quyền của tất cả sản phẩm của Adobe – một phương pháp cờ rắc phổ biến.

Tính năng của AMTEmu v.0.9.2 Painter


Không cần phải cài AAM (Adobe Application Manager)
Không thực hiện kiểm tra bản quyền ngầm khi người dùng đang lưu file/sử dụng menu hoặc bất cứ sản phẩm nào khác của Adobe
Tất cả tính năng đều được mở khóa trong tất cả các sản phẩm của Adobe
Không cần phải dùng tới quyền Administrator để khởi động app và không cần phải đăng ký gì cả
Ngăn gửi số liệu thống kê tới Adobe
Tạo bộ nhớ bản quyền
Bỏ giới hạn khu vực
Loại bỏ việc giám sát cho tất cả sản phẩm


https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2018/10/4452199_2.jpg


Phiên bản phần mềm Adobe hỗ trợ:


Adobe After Effects CC 2017
Adobe Animate CC 2017
Adobe Dreamweaver CC 2017
Adobe Bridge CC 2017
Adobe Illustrator CC 2017
Adobe InCopy CC 2017
Adobe InDesign CC 2017
Adobe Media Encoder CC 2017
Adobe Muse CC 2017
Adobe Photoshop CC 2017 (http://www.techrum.vn/threads/adobe-photoshop-cc-2018-v19-1-3-full-cr-ck-phn-mm-chnh-sa-anh.195620/)
Adobe Premiere Pro CC 2017
Adobe After Effects CC 2016 Pre-release
Adobe After Effects CC 2015
Adobe After Effects CC 2014
Adobe After Effects CC
Adobe Audition CC 2017 (http://www.techrum.vn/threads/adobe-audition-cc-2017-full-cr-ck-x-ly-bien-tp-am-thanh-chuyen-nghip.197929/)
Adobe Audition CC 2015
Adobe Audition CC 2014
Adobe Audition CC
Adobe Illustrator CC 2015
Adobe Illustrator CC 2014
Adobe Illustrator CC
Adobe Illustrator CS6
Adobe Illustrator CS5
Adobe Illustrator CS4
Adobe InDesign CC 2015
Adobe InDesign CC 2014
Adobe InDesign CC
Adobe InDesign CS6
Adobe InDesign CS5
Adobe Media Encoder CC 2015
Adobe Media Encoder CC 2014
Adobe Media Encoder CC (http://www.techrum.vn/threads/adobe-media-encoder-cc-2018-chnh-sa-bien-tp-x-ly-video-cc-manh.195501/)
Adobe Photoshop CC 2015
Adobe Photoshop CC 2014
Adobe Photoshop CC
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6 Pre-release
Adobe Photoshop CS5.5
Adobe Photoshop CS5
Adobe Photoshop CS5 Pre-release
Adobe Photoshop CS4
Adobe Lightroom CC (with Dehaze feature)
Adobe Premiere Pro CC 2015
Adobe Premiere Pro CC 2014
Adobe Premiere Pro CC
.....


Lưu ý: Đối với các phiên bản Adobe 2018 thì bạn vẫn chọn là 2017 để ..... (Vd: Photoshop CC 2018 thì bạn chọn là Photoshop CC 2017 để active)


Download AMTEmu v.0.9.2 Painter (http://123link.pro/zZuAaT)

Hướng dẫn sử dụng AMT Emulator:
Mở file tải về ở trên lên, chọn đúng phiên bản bạn đã cài đặt. Tìm đường dẫn đến file amtlib.dll trong thư mục phần mềm cài đặt. Thông thường sẽ là C:\Program Files\Adobe, chọn file amtlib.dll và nhấn Install. Chỉ vậy thôi là xong!

Chúc các bạn thành công!

antoine
22-05-2019, 08:41 AM
Cập nhật link download
Download AMTEmu v.0.9.2 Painter (https://ouo.io/qbzO5T)