PDA

View Full Version : Xin MOD SiteLinkMr.Dpro
03-02-2010, 01:07 PM
admin cho mình xin mod SiteLink nha.và cho ảnh chạy dc k ?

thanks:MatCuoi (21):

admin
03-02-2010, 04:43 PM
Bạn tham khảo 2 mod này nhé, còn nếu muốn logo chạy thì sửa lại code thôi
PFC - Site Link Manager for vBulletin 4.0 by PFC Team (http://itvnn.net/showthread.php?6295-PFC-Site-Link-Manager-for-vBulletin-4-0-by-PFC-Team)

RDS - Sponsor List using Javascript - Clean & Smooth (http://itvnn.net/showthread.php?6296-RDS-Sponsor-List-using-Javascript-Clean-Smooth)