PDA

View Full Version : Adobe CC GenP - Universal Patch v1.5.6.2 - Kích hoạt Adobe CC 2019antoine
04-06-2019, 02:32 PM
https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2019/06/4675973_Adobe_Universal_Patch.jpg
Adobe CC GenP - Universal Patch​

Adobe CC GenP là bản vá phổ quát (universal patch) cho các sản phần của Adobe, nó có thể kích hoạt hầu hết các phần mềm Adobe CC 2019.

Danh sách gồm có:After Effects CC 2019
Audition CC 2019
Flash CC 2019
Illustrator CC 2019
InCopy CC 2019
InDesign CC 2019
Media Encoder CC 2019
Muse CC 2019
Photoshop CC 2019
Prelude CC 2019
Premiere Pro CC 2019
SpeedGrade CC 2019
Dimension CC 2019
Dreamweaver CC 2019
Acrobat CC CC 2019

Download Adobe CC GenP Universal Patch v1.5.6.2 | 5.7M (http://www.4file.net/sn2h1n2i1j4t/Adobe.CC.GenP-Universal.Patch.v1.5.6.2.rar.html)

Hướng dẫn
- Cài đặt phần mềm Adobe CC 2019 mong muốn (trong danh sánh trên)
- Tắt tất cả phần mềm chống vi-rút trước khi giải nén file (tải về theo link ở trên)
- Chạy file RunMe.exe
- Chọn phần mềm tương ứng (Click vào biểu tượng phần mềm) => Click “analyze” => Click "Patch"

https://photo2.tinhte.vn/data/attachment-files/2019/06/4675945_Universal_Patch.png

LƯU Ý:
- Có thể tải xuống tất cả các ứng dụng Adobe bằng cách sử dụng Adobe Creative Cloud.
- Nếu muốn kích hoạt phần mềm Adobe khác, Click vào biểu tượng Trang chủ (Home) để quay lại trang đầu và lặp lại các bước trên.
- Nếu phần mềm Adobe được cài đặt ở một vị trí khác, hãy sử dụng tùy chọn "Đường dẫn tùy chỉnh" để tìm đường dẫn.
- Run “CC_2019_home_screen_fix_v2.3.exe”, click “OK” to fix Home screen error. (Thông thường không cần thực hiện bước này)

Chúc các bạn thành công!Xem thêm
AMTEmu v.0.9.2 Painter – Công cụ kích hoạt tất cả phần mềm của Adobe (https://itvnn.net/showthread.php?62847-AMTEmu-v-0-9-2-Painter-%E2%80%93-C%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-k%C3%ADch-ho%E1%BA%A1t-t%E1%BA%A5t-c%E1%BA%A3-ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-c%E1%BB%A7a-Adobe)
Adobe After Effects CC 2019 v16.0.1 Full - Phần mềm tạo hiệu ứng hình ảnh (https://itvnn.net/showthread.php?62863-Adobe-After-Effects-CC-2019-v16-0-1-Full-Ph%E1%BA%A7n-m%E1%BB%81m-t%E1%BA%A1o-hi%E1%BB%87u-%E1%BB%A9ng-h%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh)
Adobe Premiere Pro CC 2019 13.0.2 Full - Biên tập và chỉnh sửa video chuyên nghiệp (https://itvnn.net/showthread.php?62862-Adobe-Premiere-Pro-CC-2019-13-0-2-Full-Bi%C3%AAn-t%E1%BA%ADp-v%C3%A0-ch%E1%BB%89nh-s%E1%BB%ADa-video-chuy%C3%AAn-nghi%E1%BB%87p)