PDA

View Full Version : Avim+ Avim control + Full Quick Replynghiep_ro
09-09-2009, 04:43 AM
Chức năng:
- Tự động chèn file avim.js - AVIM 20080728 (Update 28/07/2008)
- Thêm nút điều chỉnh kiểu gõ tại newpost, quickreply, VM, PM.
- 1 trang hướng dẫn gõ tiếng Việt và Nhập liệu, xử lí văn bản tiếng Việt qua mạng
- Quick Reply full
- Xem thêm screenshot

Install:
- Upload file trong thư mục upload
- Import product
- Vào ACP >> Vb Options >> Censorship Options >> Blank Character Stripper: xóa hết chữ trong đó

Update:
- Ai đang dùng bản 1.x thì uninstall và install lại từ đầu

Chú ý:
- Chỉ dùng với bộ gõ avim.
- Không dùng được với các bộ gõ avim (hoặc him) cũ
- Ai dùng skin 3.6.x sẽ không tự động chèn bộ gõ được. Nếu muốn tự động chèn, edit template footer. thêm vào dưới cùng:

$ad_location[ad_footer_end]


Update:
- 14/09/2008: v1.0 release
- 16/09/2008: v1.1 Fix lỗi: không hiện smilies ở Full Quick Reply (menu popup).
- 13/11/2008: v1.2 Thêm chức năng tắt bộ gõ khi đăng nhập
- 21/11/2008: Update v2.0 - Có sử dụng 1 số file HTML và image của Vietkey
- 21/05/2009: v2.1 Optimize
download now (http://www.mediafire.com/?sharekey=23505ca183a9c05c111096d429abd360e04e75f6 e8ebb871)