PDA

View Full Version : Share code thiệp chúc mừng năm mới 2010admin
08-02-2010, 12:11 PM
Code chúc mừng năm mới rất đẹp, viết bằng ASP và flash
Người dùng có thể đăng ký được thiệp cho riêng mình

Demo: http://thietketre.com/2010/

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/08/12/97141265605893.jpghttp://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/08/12/68561265605902.jpg

http://thietketre.com/2010/lunar_new_year_card_2010.zip