PDA

View Full Version : Lỗi cài đặt file bigdump.phpnaevol
08-02-2010, 08:03 PM
Hum nay mình cài thấy bị lỗi như thế này, các bạn có thể chỉ cho mình cách giải quyết không?
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/1024x768/2010/02/08/08/44221265634212.jpg

spider
08-02-2010, 08:18 PM
lỗi như thế nào :MatCuoi (20):

naevol
08-02-2010, 08:20 PM
nhìn vào hình ý! Mình mới làm nên không xác định rõ được, bạn nào pro thì chỉ hộ cách sửa lỗi cái nào

spider
08-02-2010, 08:54 PM
Bạn hãy up file đó vào thư mục root chứ folder forum ấy , chứ ko phải up vào forum .... có thể thư mục root là htdocs hay public_html

naevol
08-02-2010, 08:56 PM
bạn có thể nói rõ lại không? Mình biết ít lắm :D