PDA

View Full Version : cho hỏi cách thay đổi nội dung mail kích hoạtlongmj
09-02-2010, 09:30 AM
tôi đã dùng vbb tạo 1 diễn đàn và lấy skin bluelife làm skin mặc định.Khi đăng kí 1 tài khoản trong diễn đàn đó thì hiện ra thông báo về luật diễn đàn và phải đồng ý để tiếp tục.nhưng nội dung của thông báo đấy lại là:Quy Luật Diễn Ðàn CLB Ngoại Ngữ-Tin Học-Trường ĐH An Ninh Nhân Dân...
ngoài ra khi đăng kí xong cũng nhận được 1 thư vào gmail là"chúc mừng bạn đã đăng kí thành công diễn đàn CLB ngoại ngữ...."
vậy tôi muốn sửa đổi lại các thông tin này cho phù hợp với diễn đàn của mình thì phải lam thế nào?

hau_ooo
09-02-2010, 09:57 AM
Bạn cứ thay đổi trong VB Options và tìm trong phân quản lý ngôn ngữ Pharse