PDA

View Full Version : Mod Quick Quote for quicck replydanlam
10-02-2010, 09:48 AM
Mod Quick Quote for quick reply mình đang cần, min có thì share nha min, cho phiên bản 4.0.x nha min, thanks min nha

admin
10-02-2010, 11:04 AM
Mod Quick Quote for quick reply mình đang cần, min có thì share nha min, cho phiên bản 4.0.x nha min, thanks min nha

Hiện tại VBB 4.0 không có mod bạn yêu cầu, bạn thử mod này cũng tương tự và khá hay
WoG - Quick Selective Quoting (http://itvnn.net/showthread.php?6469-WoG-Quick-Selective-Quoting&p=13817)