PDA

View Full Version : Những vũ khí “hàng khủng” dịp Tết Canh Dầnsteven.phan
11-02-2010, 03:20 PM
Đắc Kỷ và những vũ khí “hàng khủng” dịp Tết Canh Dần

Hàng khủng thứ nhất: Thủy Tiên khoe “hàng khủng” bên “Ông Ba Mươi”


http://c.upanh.com/upload/2/933/XN0.7014729_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/2/933/2K0.7014738_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/2/933/9F0.7014759_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/2/933/CX0.7014787_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/2/933/N10.7014811_1_1.jpg

Hàng khủng thứ hai: Ai vào cũng có lì xì với sự kiện
Hàng khủng thứ ba: Bảo vật rơi đầy đường, ai cũng có thể nhặt
Hàng khủng thứ tư: Tướng “khủng” xuất hiện, cân cốt 38 – 40
Hàng khủng thứ năm: Rương “khủng” mai sơn lại miễn phí
Hàng khủng thứ sáu: Thương thành giảm giá 50% cho Tam Thánh Đơn

Ngoài ra còn cả đống sự kiện Tết!

Tết này chơi gì đây? Chơi Đắc Kỷ - không phải nghĩ :))

http://dacky.sgame.vn/news/detail/2/333/chuoi_su_kien_tet_canh_dan.html