PDA

View Full Version : Validator textbox C#xuantruongbn19
24-10-2022, 02:28 PM
chào các bạn mình tạo mới 1 class textbox thêm project mới tạo windows form và gọi textbox đó lên để dùng, ví dụ gọi 3 cái textbox đó là User name, Password, Mail. giờ mình mình tạo validator cho 3 cái textbox đó như nào bà con

Paul Do
31-10-2022, 01:58 PM
Dùng code để validate hoặc thuộc tính validator của textbox nhé