PDA

View Full Version : Tút lấy link nhạc từ 4shared.comDarkNight
15-02-2010, 04:28 PM
Làm theo 4 bước sau nhé :
http://c.upanh.com/upload/3/2/YT0.7108587_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/2/AL0.7108588_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/2/CG0.7108589_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/3/2/KA0.7108591_1_1.jpg

Gon91
15-02-2010, 05:46 PM
Chưa thử...nhưng nghĩ là nó sẽ thay link vào lần khác...Vì thông thường là vậy...ở các site download thường change diẻct link
Thử cùng 1 bài...2 lần làm như thế xem link có giống nhau không nha.

joasny
20-02-2010, 11:24 AM
tất nhiên là ko dc gòi, code upload của người ta có mã hoá riêng, ai cho mấy ông share tự tiện như thế, trình độ còn kém :MatCuoi:

ngocthachez
07-06-2010, 05:24 PM
Hoàn toàn được đấy . 2 ông ở trên thử làm và xem 10 ngày sau nó có change ko , site nhạc hiện nay toàn dùng link thằng này đấy