PDA

View Full Version : Bị lỗi trong Admin CP - giúp mình với!!!!!!!!jAn jiN
22-02-2010, 12:52 PM
Khi mình vào các thiết lập này thì bị lỗi

vBulletin Options --> Server Settings and Optimization Options

1||1266812937||203.210.252.186||s=&do=add&dostyleid=6&title=headinclude&group=all&searchstring=&expandset=6||http://www.teenvipnhatrang.com/admincp/template.php?s=&do=modify&expandset=6&group=all||Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)Access Denied, you have been logged.

Edit template --> Headinclude

1||1266813298||203.210.252.186||s=&do=add&dostyleid=6&title=headinclude&group=all&searchstring=&expandset=6||http://www.teenvipnhatrang.com/admincp/template.php?s=&do=modify&expandset=6&group=all||Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.8) Gecko/20100202 Firefox/3.5.8Access Denied, you have been logged.

Xin hãy hướng dẫn mình cách xử lý với!!! :MatCuoi (66):

..::Songuku95::..
02-03-2010, 11:49 AM
Kiểm tra lại file nhé
Hình như file template.php trong admincp bị lỗi rồi