PDA

View Full Version : Lỗi khi trả lời nhanh. helptrungiba123
23-02-2010, 10:57 AM
cả nhà ơi em làm forum nhưg khi test thử trả lời nhanh nó hiện "Fatal error: Allowed memory size of 8388608 bytes exhausted (tried to allocate 98304 bytes) in C:\AppServ\www\diendan\includes\class_dm_user.php on line 2410" dùng localhost.Tiện ai giúp em thêm chi tiết khi đăng ký VD: IDyahoo, chức vụ trong lớp, thuộc lớp,....

admin
23-02-2010, 11:15 AM
Do localhost còn hạn chế 1 số chức năng, bạn thử chạy trên host xem sao nhé, chúc bạn thành công!